Hvis du mener noe som helst om sykling i bydelen, så bør du lese dette

Kom deg på møtet, hvis du ønsker å følge med og eventuelt har innspill, til ny sykkelstrategi gjennom Bydel Sagene. FOTO: Mikael Colville-Andersen / Copenhagenize Design Company

For nå inviterer Bymiljøetaten til folkemøte om nettopp planene for sykling i Bydel Sagene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2017 kl 10:43

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Sagene: I 2017 satses det enda mer på sykkel i Bydel Sagene, hvor fire av åtte planlagte ruter går gjennom bydelen.

Møtet er i sammenheng med brosjyren "Grønnere reiser i Oslo - Bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for gående, syklende og kollektivreisende i Bydel Sagene (2017-2019)" som ble sendt ut til alle husstander i februar.

Tidligere i år lagde vi denne saken om nye planlagte sykkeltrasseer i Sagene og Nordre Aker.

Plass til 300

Møte avholdes i Sagene Festivitetshus onsdag 15.mars fra klokken 18:00- 20:00, og alle som vil kan komme. Ifølge arrangementets side på Facebook er det satt av god tid til å stille spørsmål og komme med innspill.

– Det blir spennende å se hvor mange som kommer. Nå er det i overkant av 100 personer som er interessert i arrangementet på Facebook, forteller Liv Jorun Andenes, som jobber i Sykkelprosjektet.

I salen er det plass til riundt 300 personer, og møtet er gratis.

– Men foreløpig har vi ikke mottatt ett eneste innspill etter at vi delte ut informasjonsbrosjyren til alle i Bydel Sagene, forteller Andenes.

Sterke uredde menn

I Bydel Sagene er det planlagt at fire av de åtte nye byrutene går gjennom bydelen, som tilsvarer seks kilometer nye sykkelfelt.

Ifølge Oslo Kommunes sykkelprosjekt, økte antall sykkelreiser i Oslo kommune - bruk av sykkel som transport - fra seks til åtte prosent i løpet av perioden 2005-2015. Av de som sykler er to av tre menn, sterke, uredde menn, ifølge kommunen selv.

Se bildet større

De nye byrutene: Kartet viser alle de åtte planlagte sykkelrutene i byen. FOTO: OSLO KOMMUNE

Kommunen vil ha flere til å sykle, også flere kvinner.

– Noe av det viktigste som skal til for at enda flere skal begynne å sykle er å sørge for at vi får ett tett og sammenhengende sykkelveinett. Med flere sykkelforbindelser, vil enda flere sykle, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie N. Berg (MDG) i tidligere sak i Sagene Avis.

De nye kilometerne i Bydel Sagene går gjennom disse rutene:

Byrute 1:

Sykkelfelt i Sandakerveien, mellom Bentsebrugata og Vogts gate.

Byrute 6:

Sykkel og kollektivtiltak på Ring 2, i Colletts gate og Uelands gate. I påvente av av ombygging av Ring 2 for å legge tilrette for trikk, planlegges det på strekningen Blindernveien- Vogts gate nye sykkelfelt der det er plass. Kommunen vil også knytte sammen sykkelforbindelser som går på tvers, det vil her si å føre sykkelfeltene i Blindernveien og Ullevålsveien helt frem til Ring 2.

Byrute 7:

Sykkeltiltak i Hans Nielsen Hauges-, Treschows- og Brochmanns gate, og i Maridalsveien.

Byrute 8:

Utvidelse og oppgradering av sykkelfelt i Uelands gate, nye sykkelfelt på begge sider i Bergensgata, mellom Kristoffer Aamodts vei og Stavangergata, og sykkeltiltak i Stavanger- og Sarpsborggata.

Se bildet større

Nye sykkelruter: På kartet vises de fire nye sykkelrutene gjennom Bydel Sagene. FOTO: Skjermdump/ OSLO KOMMUNE

LES OGSÅ:

Nøkkelord