ANNONSE
Annonse

Hvor bra tror du egentlig det er å sykle?

Hiv deg på sykkelen, det kan være lurt.

Kan nok være at du blir enda mer motivert til å sykle, etter å ha lest dette.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 08.04.2017 kl 18:40

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Det er mange som sykler i bydelene Nordre Aker og Sagene. Ikke bare som ren trening, men også sykling til og fra jobb.

Det kan det være lurt å fortsette med, eller å begynne med.

Det er forskning.no som forteller om to store studier, henholdsvis i Danmark og i Sverige, om sykling.

Lokalavisa har fått tillatelse fra forskning.no, til å referere studiene.

Dansk og svensk

De to studiene bygger på observasjoner av to grupper, en i Danmark og en i Sverige.

I Danmark fulgte forskerne 53 723 dansker i alderen 50 til 65 år gjennom 20 år. I Sverige fulgte forskerne 23 732 svensker, med en gjennomsnittsalder på 43,5 år gjennom 10 år.

Helsegevinstene

Og det er store helsegevinster ved å sykle, ikke minst ved å sykle til jobben. Men bare om jobben din ligger mer enn en kilometer unna.

Risikoen for overvekt, høyt blodtrykk, høyt kolesterol og diabetes minsker, fra den svenske studien. I tillegg kan sykling redusere risikoen for hjertesykdom, fra den danske studien. Bare en time på sykkelen i uka har en effekt.

Viktig info

– Dette er viktig informasjon for de mange som ikke har tid til å trene. Det er lettere å ta sykkelen til jobben enn å finne tid til treningssenteret, sier førsteamanuensis Anders Grøntved - forskningsleder ved Institut for Biomekanik ved Syddansk Universitet i saken på forsning.no.

Han er også med på begge studiene.

Men et viktig forbehold når det gjelder resultatene, er at siden forskerne bare har informasjon om sykkelvaner i starten og fem år etter, vet de ikke om deltakerne har endret vaner de siste 15 årene.

– Vi vet ikke om deltakerne fortsatte med å sykle. Dette er en kilde til usikkerhet, som gjør estimatene våre ekstra forsiktige, forklarer Anders Grøntved.

Flere resultater

Likevel er resultatene ganske klare. De som syklet regelmessig, minst en time i uken, hadde mellom 11 og 18 prosent lavere risiko for hjertesykdom.

Videre fra resultatene:

39 prosent lavere risiko for overvekt,
11 prosent lavere risiko for høyt blodtrykk
20 prosent lavere risiko for høyt kolesterol
18 prosent lavere risiko for forstadier til diabetes

Jo mer sykling, jo større effekt

Videre står det i saken at det ut fra dataene er umulig å påvise om det er selve syklingen som fører til bedre helse. For de som sykler kan på andre måter være forskjellige fra de som eksempelsvis kjører bil. 

I tillegg at forskerne har forsøkt å utelukke andre livsstilsfaktorer som utdanning, røyking, alkohol-og matinntak.

– For personer som trener fem ganger i uken, vil det ikke ha så mye å si å sykle tre kilometer til jobben, sier Grøntved videre.

Ikke bare typisk trening

De nye studiene stemmer ifølge Kristian Overgaard - førsteamanuensis ved Institut for Folkesundhed – Idrett ved Aarhus Universitet - godt overens med det forskerne allerede vet om de gunstige effektene av fysisk aktivitet.

– Flere studier vier at all fysiske aktivitet, ikke bare den typiske treningen, har en gunstig effekt. Det er en tydelig nedsatt dødelighet blant personer som sykler til jobben. Og det er mange studier som viser at det er sunt å gå, sier han.

– Dokumentasjonen av effekten av å sykle til jobben blir nå enda mer overbevisende, sier Overgaard.

Her kan du lese hele saken i forskning.no.

LES FLERE SAKER HER:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse