ANNONSE
Annonse

– Miljøpartiet De Grønne hadde fått et grønnere budsjett med oss

KOMMENTAR: – Det er mer å hente, for å stimulere til ytterligere grønn aktivitet i bydelen vår.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Torsdag 14. desember behandles bydelsbudsjettet for Bydel Sagene i lokalpolitisk bydelsutvalgsmøte - her kan du lese mer om budsjettforslaget fra bydels-direktøren.

Vi i Høyre og Venstre ønsker at Bydel Sagene skal være Oslos grønneste bydel. Med våre forslag og vår støtte til grønt i det kommende bydelsutvalgsmøtet, går vi inn for å bevilge 2.065.000 kroner til grønne og miljøvennlige tiltak. Med dette ville MDG fått et grønnere budsjett i samarbeid med oss.

Bydelen vedtok i år en ny Miljø- og klimastrategi for 2017-2020, som setter høye og gode mål for bydelen. Den inneholder 13 givende prosjekter og 49 viktige tiltak, blant annet viktige energieffektiviseringstiltak og prosjekter som går på park og biologisk mangfold, og det forventes også at flere av miljøtiltakene på sikt kan bidra med å redusere bydelens utgifter.

Bydelsadministrasjonen meldte tidligere i år at det var utfordrende å finne midler til å gjennomføre alt. Vi mener at det er viktig å realisere de gode tiltakene og prosjektene som vi alle står bak, og ønsker å sette av 300.000 kroner til å støtte opp om dette. Det kan ha stor effekt for både små og store i bydelen vår.

Venstre og Høyre i byråd var sterkt ute med kildesortering i byen vår, noe som blant annet har ført til at mange busser kjører på matavfallet vårt og at 218.000 tonn ble materialgjenvunnet fra husholdningene våre i 2016. I tillegg kunne Østfoldforskningen vise i 2011 at plastemballasjen som ble gjenvunnet det året, gav en besparelse i CO 2-utslipp som tilsvarte det årlige utslippet fra 44.000 biler.

Vi er glade for at parkområdene i bydelen vår er i så stor bruk i sommerområdene, og ser her et stort potensial. Vi ønsker å satse sterkere på kildesortering i offentlige byrom, og vil derfor sette av 200.000 kroner i 2018-budsjettet til kildesortering i bydelens parker.

Ungdommens Bydelsutvalgsmøte var nå i november, og det var en fryd å være til stede. Ungdommer fra hele bydelen vår samlet seg, og diskuterte det de var opptatt av. Og det de var opptatt av, var blant annet kildesortering i parkene. For oss er det viktig at vi lytter til de unge i bydelen vår, særlig da de ikke selv har stemmerett.

I tillegg er det et viktig forslag, fordi vi ønsker å være en bydel som inviterer til kulturaktiviteter for barn og unge i fellesområdene våre, samtidig som vi skal være den grønneste bydelen i Oslo.

De andre partiene i bydelen var først ute med å fremme to gode forslag som går på grønn mobilitet og grønne midler. Men her mener vi det er mer å hente, for å stimulere til ytterligere grønn aktivitet i bydelen vår.

De grønne midlene har vært en stor suksess, og støtteordningen har bidratt til at givende miljøprosjekter har blitt igangsatt. I tillegg har det fremmet miljøvennlige alternativer og engasjement blant beboerne i bydelen vår. Det er en veletablert ordning som fungerer, og søknadene blir flere og flere. Vi ønsker derfor 200.000 kroner til å styrke denne ordningen, slik at flere kreative miljøprosjekter kan bli realisert. I tillegg foreslår vi 450.00 kroner i prosjektmidler til å fremme sykkel og gange i bydelen, herunder sikre grønne og trygge skoleveier.

Til sammen ønsker Høyre og Venstre å bevilge nesten en halv million mer enn de fire partiene i posisjon foreslår. Vi ønsker å gjøre vårt for at vi skal ha en verden å leve i også i fremtiden, og for at bydelen skal være en miljøvennlig bydel å vokse opp i og leve i nå i dag.

Med disse midlene kan vi få gjennomført viktige tiltak, der vi også tar hensyn til de minste i bydelen vår og til fremtidige generasjoner. Nå håper vi at de andre partiene vil se utover sine egne forslag, og kanskje til og med bevilger enda mer til grønt enn det vi nå foreslår.

Alva Eide, Sagene Venstre, og Mats André Kirkebirkeland, Sagene Høyre

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse