– Noe av det mest spennende som har skjedd for lokaldemokratiet på lenge!

Gruppeleder for Arbeiderpartiet - Jørgen Foss. Her fra forrige møte i bydelsutvalgsmøtet, 2. november 2017. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Det sier Jørgen Foss, Arbeiderparti-politiker i Bydel Sagene. Nå kan du nemlig samle 300 underskrifter til støtte for en sak du ønsker å fremme, og få saken opp og behandlet – ikke bare i Oslo bystyre, men også i bydelsutvalget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.02.2018 kl 13:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SAGENE: Tidligere har det vært slik at innbyggerinitiativ med 300 underskrifter, skal behandles i Oslo bystyre.

LES OGSÅ: Nå samler ungdommen seg: Stort bydelsmøte på fredag!

Bydelsnivå

Onsdag vedtok et enstemmig bystyret at det også i de lokalpolitiske bydelsutvalgsmøtene, skal bli mulig å få behandlet innbyggerinitiativ med 300 underskrifter bak forslaget:

«Innbyggerne i bydelen kan fremme forslag som gjelder bydelens virksomhet. Bydelsutvalget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 300 innbyggere i bydelen står bak forslaget. Bydelsutvalget tar selv stilling til om forslaget gjelder bydelens virksomhet.»

«Bydelsutvalget skal ta stilling til forslaget senest 6 måneder etter at det er fremmet. Forslagsstillerne skal informeres om de avgjørelser som treffes, og de tiltak som gjennomføres som følge av forslaget.»

Videre vedtok bystyret at «forslag som er fremmet etter reglene i denne paragraf, og som blir nedstemt i bydelsutvalget, kan ikke påklages med mindre dette følger av andre regler. Endringene trer i kraft straks.»

Vedtaket var en del av saken «Revidert reglement for bydelene».

– Spennende

Leder for Arbeiderpartiet i Bydel Sagene, Jørgen Foss, er glad for bystyrets vedtak.

– Jeg mener dette er noe av det mest spennende som har skjedd for lokaldemokratiet på lenge! Nå kan folket komme tettere på de folkevalgte. Og jeg tror også dette kan være med på å spre mer kunnskap om de lokalpolitiske bydelsutvalgesmøtene og hva som skjer der, i hver bydel i Oslo. Ikke minst kan slike innbyggerinitiativ også være med på å freshe opp disse møtene, med spennende saker på initiativ direkte fra beboerne.

Han trekker også frem saken om Haarklous plass i forrige måned, der innbyggerne samler 300 underskrifter for å få stengt Kyrre Grepps gate der den deler grøntarealet i to. Et initiativ som er tiltenkt Oslo bystyre, og som ble iverksatt før endringen som ble vedtatt i Rådhuset onsdag kveld.

LES HELE SAKEN OM HAARKLOUS PLASS HER

– Men også i saker hvor bydelen har myndighet til å avgjøre saker direkte. For eksempel er fritidsklubber bydelens ansvarsområde. Saken om de frivillige foreldrene som drar i gang fritidsklubb ved Fernanda Nissen skole, er en typisk sak som med 300 underskrifter kan fremmes for bydelsutvalgsmøte, for senere eventuell søknad om økonomisk støtte og lignende, sier Foss.

LES HELE SAKEN OM FRITIDSKLUBBEN VED FERNANDA NISSEN SKOLE HER

– Jeg håper virkelig at folk benytter seg av denne lokaldemokratiske muligheten, oppfordrer han.

Per i dag kan også beboere møte opp på starten av bydelsutvalgsmøtene, og si hva de har på hjertet i åpen halvtime. Men det er ikke dermed gitt at det blir en politisk sak ut av innspillene.

Kan ikke holde møter lukket

I behandlingen av revidert reglement for bydelene understreket bystyret også at bydelene ikke kan holde politiske møter lukket. Dette har vært et tema i Bydel Nordre Aker, der budsjettkonferansen de siste årene har vært lukket for publikum og presse. Etter påtrykk fra Venstre i bydelen, fikk bydelsadministrasjonen opplyst fra rådhusets jurister at praksisen ikke var lovlig.

Bystyret har derfor vedtatt:

«Bystyret ber byrådet sikre at bydelsutvalgene og bydelsadministrasjonene ikke har lukket møtevirksomhet i strid med kommuneloven».

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse