ANNONSE
Annonse

– Vi er de første til å erkjenne den bedrøvelige tilstanden på strekningen

Grefsenveien, fra Storo og opp mot Disen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

– Vi overvåker regelmessig problemstrekninger og «lapper» asfalten der det er nødvendig, ifølge Sporveien og Jan Rustad om Grefsenveien.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.11.2017 kl 14:39

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: Forrige uke fortalte Nordre Aker Budstikke om Magnus Køber fra Kjelsås, og om at staget - styrestabilisator - på den elektriske bilen hans brakk tvers av. Køber lurer på om det kan være den dårlige asfalten i Grefsenveien, som kan ha hatt skylda, eller deler av skylda.

Staget brakk rett av. Foto: PRIVAT

– Det rister iallefall ganske bra opp og ned, og med den lille bilen blir det som regel en artig liten slalomtur for å unngå de verste hullene, forteller Køber videre.

I samme sak fortalte også Christel Stub fra Grefsen om at bildekket hennes eksploderte i Grefsenveien, på grunn av dårlig asfalt i Grefsenveien, ved Disen. Stub tok kontakt med Sporveien om saken, og fikk nesten 4000 kroner i erstatning for ødelagt dekk.

Christel Stub fikk erstatning for ødelagt dekke, da hjulet havnet nedi hull ved trikkeskinnen. Foto: PRIVAT

HER KAN DU LESE HELE SAKEN FRA TIDLIGERE I UKA

Da nevnte sak ble publisert, hadde ikke lokalavisa lykkes i å få en kommentar fra Sporveien i saken. Men nå har de svart.

– Ta kontakt

– La meg aller først understreke at vi selvsagt beklager sterkt de skader som måtte oppstå på annen trafikk som passerer de områdene vi har ansvaret for vedlikeholdet av. Vi vil derfor sterkt anbefale den berørte bilisten i dette tilfellet om å ta kontakt med vårt skadekontor, med den dokumentasjonen han har, så vil vi kunne opprette en dialog direkte, sier Jan Rustad i kommunikasjonsavdelingen i Sporveien.

LES OGSÅ: Dette er grunnen til at det ser slik ut i Grefsenveien

60 centimeter

Videre at hva gjelder Sporveiens vedlikeholdsansvar, så omfatter det områdene innenfor der skinnene ligger, og seksti centimeter på hver side.

– Vi er også de første til å erkjenne den bedrøvelige tilstanden på den strekningen av Grefsenveien det her er snakk om. Vi har egne folk ute regelmessig som overvåker problemstrekninger og «lapper» asfalten der dette er nødvendig.

Grefsenveien, oktober 2017. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

– Dette er imidlertid ingen fullgod løsning for en strekning som er så sterkt trafikkert som Grefsenveien er ned mot Storo. Dette er likevel den mest hensiktsmessige metoden vi har slik forholdene er i dag, og da blir det dessverre nødvendig å gjøre dette ofte. La meg også legge til at hoveddelen av strekningen mellom Disen og Storo der vi har et vedlikeholdsansvar også er regulert til kollektivtrasé, sier Rustad.

LES OGSÅ: Utsetter sykkelfelt i Grefsenveien

Hvor mye har Sporveien utbetalt i erstatning for ødeleggelser på andre kjøretøy, som følge av dårlig asfalt i Grefsenveien?

– Når det gjelder tidligere uhell og oppståtte skader har Sporveien de siste årene utbetalt kompensasjon for oppståtte skader i et svært lite antall tilfeller. Det føres ikke en særskilt statistikk for dette. Strekningen mellom Hans Nilsen Hauges gate og Storokrysset avstedkom langt flere skader, men er nå midlertidig utbedret, heldigvis, sier Rustad.

I tillegg til at adressen hvor en skade har skjedd, ikke alltid oppgis.

Totalt nesten 100.000 kroner

– Storokrysset er ingen adresse og vil ikke fremgå fra skadesakene, selv om det skulle skjedd en skade der. Vi kan søke på Grefsenveien, og få opp noen treff, men dette vil være hele Grefsenveien og alle saker knyttet til dette, ikke kun skader på bil.  De aller fleste sakene vi behandler er knyttet til trikken, enten skade på person eller skader på trikk.  

Men for hele sporvognsnettet, og for alle typer skader som skyldes hull i veien i Oslo hvor trikken kjører - og det kan handle om alt fra fotgjengere som snubler til ødelagte dekk og skader på eget materiell med videre - kan Rustad opplyse at det i 2016 ble registrert kostnader på kr. 95.283,-.
 
Han viser videre til at det våren 2018 planlegges en fullstendig oppgradering av Grefsenveien på denne strekningen – i dette ligger også en ombygging av Storokrysset. Prosjektet er så langt på forprosjektstadiet.

Torsdag kveld er Grefsenveien tema i bydelsutvalgsmøtet. Les mer her!

LES OGSÅ:

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse