Oslo blir Europas miljøhovedstad

Byrådsleder Raymond Johansen og miljøbyråd Lan Mare Berg, her sammen med ordfører Marianne Borgen under åpningen av Løren stasjon i 2016. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Oslo er av EU kåret til Europas miljøhovedstad for 2019.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.06.2017 kl 15:17

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: 14 europeiske byer har konkurrert om å bli Europas miljøhovedstad i 2019. I kåringen har kandidatbyene blitt vurdert på klimapolitikk, luftkvalitet, grønn innovasjon, kollektivtransport, biologisk mangfold, vannkvalitet og friluftsliv. Oslo ble rangert høyest i 8 av 12 kategorier.

Annerkjennelse

– Det er en fantastisk annerkjennelse for Oslo å bli kåret til Europas miljøhovedstad i 2019. Vi ligger i front på en rekke områder og passerte en milepel i fjor da flere valgte å reise kollektivt framfor å kjøre bil. Nå satser vi fullt på grønn innovasjon, grønne jobber og grønt byliv. Hele byen inviteres med. I 2019 skal vi vise framtidens miljøløsninger sammen med Europa, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding fra Oslo kommune.

– Aldri har byenes rolle vært viktigere. Mens Trump fornekter klimaendringene, ser vi nå at byer over hele verden går foran i klima- og miljøarbeidet. Som Europas miljøhovedstad kan vi vise hvordan det gode byliv og god politikk henger sammen. Samarbeid på tvers av Europa kan gi flere mot til å lede an i det grønne skiftet, uttaler Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel.

Under finalen i Essen, årets miljøhovedstad, var det byrådsleder Raymond Johansen og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg som sammen med Ruter-sjef Bernt Reitan Jenssen og Reidun Bolsø fra DNT Oslo presenterte Oslos visjoner for 2019.

Fortetting og natur

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus er fornøyd med tildelingen, men leder Gjermund Andersen peker på utfordringer. Han sier at selv om Oslo vokser raskt i europeisk sammenheng, har man beholdt markagrensa og vedtatt markaloven. Dette mener han trues av utbyggere som forsker å tøye grensene for hvor man kan bygge.

– En av de viktigste oppgavene for Oslo blir å balansere nødvendig fortetting og byutvikling med behovet for natur og grønne lunger, både i marka og i parkområdene i byen vår. Naturen er en del av byen, og må tas hensyn til ved all planlegging, sier Andersen i en pressemelding.

Av de tolv kategoriene kandidatene ble vurdert ut fra, er det innen vannforsyning og vannforbruk at Oslo scorer dårligst, med høyt vannforbruk, gamle rør, hyppige lekkasjer og mangel på reservevannkilde. Ellers scoret Oslo gjennomgående høyt i alle kategorier, og er blant annet den beste søkerbyen på transport, luftkvalitet og støy.

– Det er viktig å prioritere utbygging av kollektivtrafikk fremfor nye, store veier. Oslo kommune har skjønt dette, men trenger støtte for denne linjen fra regionale og statlige myndigheter. Den planlagte utbyggingen av E18 mot Oslo kan undergrave deler av de gode resultatene som er oppnådd, gjennom å legge til rette for økt biltrafikk inn mot byen, sier Andersen.

Les mer om Oslos miljøarbeid og EGC søknad her. Juryens begrunnelse blir lagt ut her.

LES OGSÅ: Kajas fiksefester vant Oslo Miljøpris 2017