Politiet følger med på Bjølsen

Seksjonsleder for forebyggende ved Grønland Politistasjon, Geir Tveit, forteller at det ble aksjonert mot rusmiljøet rundt skolen i høst og i vinter. FOTO: SAGENE AVIS

Skolen har fått indikasjoner på omsetning av rusmidler på området. Men om det har skjedd i skoletiden eller ei, er uvisst.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.05.2017 kl 12:41

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SAGENE: I forrige Bydelsutvalgsmøte ble det orientert om rus og kriminalitet i Bydel Sagene. Bjølsen skole ble trukket frem som et eksempel hvor det har blitt meldt om hasjsalg.

Lite info

I etterkant av møtet var Sagene Avis i kontakt med rektor Arild Lillehagen. Han kommenterer saken kort, på grunn av at han selv har lite informasjon i saken.

– Det er riktig at vi har hatt en dialog med Sagene Bydel om problemstillinger i forbindelse med rus i et forebyggende perspektiv. Skolen har hatt indikasjoner på at det har foregått omsetning av rusmidler på skolens område, men om det har skjedd i skoletid eller ei, er uvisst, sier rektoren.

Ryddet opp i høst/vinter

Seksjonsleder for forebyggende ved Grønland Politistasjon, Geir Tveit, forteller at det har vært utfordringer knyttet til et rusmiljø i området i nærheten av skolen, og noe inne på skolens område på kvelden. Dette dreier seg om stort sett eldre ungdommer.

– Dette rusmiljøet ved skolen har vi ryddet opp i høst og i vinter. Skolen har muligens fått et ufortjent dårlig rykte i forhold til dette, rusmiljøet vi tok tak i var ikke inne på skolens område, og det var heller ikke skoleelever tilknyttet dette miljøet, såvidt vi erfarte. Blant annet er det nå satt opp bom, som skal hindre adkomst til området med bil.

– Det er en feiloppfatning at Bjølsen-elevene er noe verre enn andre elever. Det er ikke kjent for oss at det har foregått, eller foregår, rusmisbruk og salg inne på skolen i skoletiden, eller av elever tilknyttet skolen. Og vi følger tett på, sier Tveit.

Rus og kriminalitet i Sagene

Ifølge den ferske rapporten fra Oslo politidistrikt om kriminalitet og rus blant unge i Oslo, og tall trukket ut fra rapporten, havner Bydel Sagene langt fra toppen på lista over antall lovbrudd og lovbrytere registrert på bydeler.

– Personer under 18 år, som har begått lovbrudd med bostedsadresse i Bydel Sagene, var 42 personer, hvorav seks hadde begått fire lovbrudd, eller mer, på et kalenderår, ifølge rapporten for 2016.

Av de registrerte straffbare forholdene, med person under 18 år som mistenkt, siktet eller domfelt, kan bydel foreløpig bekreftes i 2137 av 2186 tilfeller. Av disse er 98 tilfeller i Bydel Sagene.

Også når det kommer til akutte rushenvendelser på legevakten i Oslo, var det 27 akutte rushendelser med personer i alderen 14-23 år fra Bydel Sagene, ifølge årsrapport 2016 fra Helseetaten.

LES OGSÅ:

Gratis skolefritidsordning i Bydel Sagene

– Den største gratisfestivalen i Norge

Matte til lunch- med kunnskapsministeren?

Nøkkelord