Råd fra flere, skolevei og barnehagerehab

Jørgen Foss (Ap) var også på plass i forrige bydelsutvalgsmøte i Bydel Sagene. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Flere forskjellige saker behandlet av lokalpolitikerene i forrige bydelsutvalgsmøte.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.03.2017 kl 15:15

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SAGENE: Jørgen Foss (Ap) vil ha mer medvirkning, og viste til Årsmeldingen og arbeidene de forskjellige rådene gjør i og for bydelen.

– Som komiteleder og folkevalgt skulle jeg gjerne ønske at vi i større grad dro med oss disse rådene i arbeidene våre. Innspill kommer ofte litt på etterskudd. Jeg ønsker at vi kan finne ut av hvordan vi i større grad kan ta med de forskjellige rådene - som rådgivende organer i de forskjellige sakene og problemstillingene, sa Foss.

LES OGSÅ: Bydel Sagene har fått egen «ordfører»!

Fernanda Nissen skole

I tillegg ble trafikksituasjonen ved og rundt nye Fernanda Nissen skole i Nydalen nevnt. Rødts forslag om å stille seg bak FAUs innspill og uttalelser ble enstemmig vedtatt.

Samme sak skal opp i Nordre Akers bydelsutvalg 30. mars. Etter det Sagene Avis kjenner til, har også miljø-, plan- og samferdselskomiteen i Nordre Aker støttet FAUs uttalelser.

LES OGSÅ: Mener skoleveien til Fernanda Nissen er trygg nok

Se bildet større

Foreldrene er ikke fornøyde med skoleveien og trafikken ved nye Fernanda Nissen skole. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Tiltak

Bymiljøetaten har gjort følgende tiltak - gjennomført helt eller delvis:

• Lysregulert gangfelt er bygget i Kristoffer Aamots gate
• Fartsgrensen i Kristoffer Aamots gate er midlertidig satt ned fra 50 km/t til 40 km/t
• Angående ønske om variabel fartsgrense, se nedenfor
• Nytt gangfelt/fortausareal i Sandakerveien ved Nydalen Allé
• Oppsett av fareskiltet-Barn i Sandakerveien-Nycoveien
• Oppsett av fareskiltet-Barn ved Fernanda Nissen skole i Kristoffer Aamots gate- Vitaminveien
• Trafikkøy eller opphøyd gangfelt, fortausbulk, innsnevring, gangvei Nycoveien ved Fernanda Nissen skole blir utført av utbygger.

Ytterligere tiltak skal ifølge sakspapirene vurderes når området er ferdig utbygget.

FAU

I svarbrevet fra FAU reises det innvendinger til flere av de tiltakene som er gjennomført.

• Det savnes en fortløpende evaluering av effekten av tiltakene
• Det stilles spørsmål om plasseringen av lysreguleringen av overgangen, midt mellom de to naturlige trafikkårene til og fra skolen. Det er observert fotgjengere som krysser på steder utenom lysreguleringen. FAU ber BYM om å vurdere om det bør opprettes gangfelt i rundkjøringen også nede i Kr. Aamots gate.
• BYM viser til at de har planlagt at elever fra Nydalen skal krysse Kr.Aamots gate i undergang nede ved Akerselva. FAU mener dette ikke er en realistisk forventning.
• FAU er tydelige på at fartsgrensen bør være 30 km/t forbi skolen, og BYMs spørsmål om stedet egner seg for variabel fartsgrense» ikke er berettiget. 30 km/t er en vanlig fartsgrense forbi mange skoler i Oslo. FAU påviser også at skiltet med 40km/t kan være feilplassert, for langt borte fra skolen.
• FAU etterlyser lysregulering i krysset Birch Reichenwalds gate/Sandakerveien, og aksepterer ikke BYMs utsag om at dagens trafikkmengde ikke tilfredsstiller kravene til oppsett av signalanlegg.
• FAU etterlyser «midlertidige tiltak ved byggevirksomhet» som kan pålegges utbygger bl.a i form av trafikkvakter.
• Til slutt etterlyses det fareskiltet «Barn» som ikke var å finne i området da brevet ble skrevet.

Maridalen barnehage

Videre kunne bydelsdirektør Marius Trana orientere om at Maridalen barnehage likevel ikke er utsatt i forhold til rehabilitering. Og at det blir oppstart av arbeider til høsten.

Ruter og bydelsdagen

Han kunne også informere om at Ruter har avslått å flytte busstraseen forbi Sagene kirke i forbindelse med bydelsdagen.

LES OGSÅ: