Slik blir billettprisene i 2018

28. januar 2018 økes prisene utover realprisveksten for å finansiere investeringer til samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus. FOTO: RUTER

I januar stiger billettprisene hos Ruter. Se hvor mye, her.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
20.12.2017 kl 09:48

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Ruter øker sine priser hvert år i tråd med prisutviklingen for kommunale tjenester. I 2018 vil prisøkningen i tillegg omfatte et ekstraordinært bidrag til Oslopakke 3 på 79 millioner kroner.

Det betyr blant annet at prisen på en enkeltbillett i én sone øker fra 32 til 35 kroner, eller med ni prosent. Prisen på månedskort går opp fire prosent, fra 708 til 736 kroner. Prisøkningen trer i kraft fra 28. januar, ifølge Ruter.

LES BAKGRUNNEN: Politikerne i Oslo og Akershus ble ikke enige om å holde kollektivprisene uendret i 2018

Slik blir de nye prisene:

Øker mer enn realprisveksten

Billettprisene øker hvert år i takt med realprisveksten, og pengene fra billettsalget er frem til nå brukt til å drifte kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Billettinntekter utgjør over halvparten av pengene Ruter har til drift, mens de resterende midlene er tilskudd, melder Ruter selv i en pressemelding onsdag morgen.

Nå skal prisene økes utover realprisveksten for å finansiere investeringer til samferdselsprosjekter i Oslo og Akershus. Disse prosjektene omfatter blant annet Fornebubanen, ny sentrumstunnel for T-bane og styrket kollektivbetjening for nedre Romerike. Når prosjektene ferdigstilles, vil de gi plass til mange flere kollektivreisende, melder Ruter.

Prisene øker i snitt med 5,2 prosent

Prisøkningen for 2018 utgjøres derfor av to faktorer. Den første er rammen for prisvekst på kommunal tjenesteyting som er fastsatt i statsbudsjettet. Denne rammen er 2,6 % for 2018.

Den andre er revidert Oslopakke 3-avtale, der avtalen i utgangspunktet fastsatte et bidrag fra kollektivreisende på 158 millioner kroner for 2018. Oslo kommune og Akershus Fylkeskommune som eier Ruter, er imidlertid blitt enige om at halvparten av dette beløpet skal finansieres innenfor Ruters eget budsjett. Dermed blir ikke prisøkningen 2018 like stor for kollektivreisende som opprinnelig tenkt. Totalt øker prisene med 5,2 % i snitt.

Oslo og Akershus uenige om hvem som skal ta regningen

I pressemeldingen uttaler byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), dette:

– Byrådet ønsker å sikre at kollektivtrafikken har billettpriser som er konkurransedyktig mot privatbilen. Derfor foreslo vi å kompensere hele den planlagte ekstraordinære prisøkningen med ekstra tilskudd fra Oslo og Akershus, og et bidrag fra Ruter. Vi fikk ikke på plass full kompensasjon, men det er bra vi kom til enighet slik at vi reduserer prisøkningen neste år. I tillegg skal regjeringen øke merverdiavgiften på billettpriser. For å unngå negative effekter har vi kompensert Ruter fullt ut for dette.

Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, sier følgende:

– Da vi forhandlet om Oslopakke 3 i 2016, var det enighet om at både bilister og kollektivreisende burde være med å bidra til finansieringen av samferdselsprosjekter i hovedstadsregionen. Nå blir prisøkningen bare halvparten så stor i 2018. Det er viktig for reisende både i Akershus og Oslo.

Ruters administrerende direktør, Bernt Reitan Jenssen, uttaler:

– Vi skal fortsette å utvikle kollektivtilbudet i Oslo og Akershus videre slik at det sammen med sykkel og gange bidrar til å redusere bruken av privatbil. De planlagte investeringene som kollektivreisende i Oslo og Akershus nå skal være med å finansiere, er helt avgjørende for at det i fremtiden også skal være attraktivt å reise kollektivt.

Les mer om nye priser på Ruters nettsider.

LES OGSÅ: 24-åring siktet for drapsforsøk etter hå kjørt på 18-åring natt til lørdag

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!