Tenk deg en åpen Torshovbekk, sildrende helt fra Muselunden til Sofienbergparken...

Torshovdalen: Under Torshovdalen ligger Torshovbekken i rør. FOTO: MINA HAUGLI

Det er politisk enighet om at Torshovbekken må ut av rør og frem i lyset. Spørsmålet er bare når det kan skje.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.03.2017 kl 07:48

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Torshovbekken

Torshovbekken, også kalt (Rodeløkkbekken), oppstår ved at Disenbekken og et mindre bekkefar løper sammen ved Christies gate like ovenfor Dælenengas idrettsplass. Herfra het bekken Torshovbekken ned til utløpet i Akerselva ved Nybrua. Bekkeløpet ble lukket mellom 1885 og 1905. På hjørnet av Rathkes gate og Korsgata dannet Torshovbekken en dam. Den var skøytebane for strøkets barn. Dammen ble fylt igjen i 1887 da park ble anlagt på Schous plass. Bekken var lenge regnet for den verste forurenser av Akerselva. Den tok med seg det meste av avfallet fra Grünerløkka ut i elven.
Kilde: www.osloelveforum.no

Torshov: I dag kan man ikke se Torshovbekken i Torshovdalen, fordi bekken er lagt i rør. På bydelsutvalgsmøtet i desember i fjor, ble det enstemmig vedtatt at mulighetene for å gjenåpne bekken skal undersøkes.

Politisk ønske

Miljøpartiet De Grønne i Bydel Sagene fremmet forslaget om åpning av bekken, men det er ikke bare lokalpolitikerene som ønsker dette. Både i Kommuneplan 2015, Byøkologisk program 2011-2026 og i Grøntplan for Oslo (2010), finnes det en klar ambisjon om å gjenåpne flest mulig av Oslos lukkede bekke- og elvestrekninger.

- Dette er viktig for å kunne håndtere klimaendringene med mer og kraftigere nedbør, og Torshovbekken som i dag renner gjennom Torshovdalen er egentlig en av Oslos største bekker, ifølge Sirin Hellvin Stav (MDG).

Fire kilometer av bekken, fra Tonsen kirke til utløpet i Akerselva ved Nybrua, er i dag lukket og lagt i rør.

Se bildet større

Torhov: Politikerne ønsker at Torshovbekken skal gjenåpnes blant annet for å takle klimautfordringer, og skape mer aktivitet i området. Her fra Torshovparken ikke langt unna Torshovdalen. FOTO: MINA HAUGLI

Ber administrasjonen være pådriver

Bydelen selv har ikke myndighet til å vedta at bekkens skal åpnes, så forslaget må gjennom i bystyret i Oslo kommune, og eventuelt vedtas er.

- Gjenåpning av Torshovbekken er et ønske vi deler med Bydel Grünerløkka. Så om vi får gjennomslag i bystyret, kan det bli snakk om en mer eller mindre sammenhengende bekk fra Torshovdalen til Sofienbergparken der det i dag er friarealer og parkområder. Eventuelt helt fra Muselunden om Bydel Nordre Aker også blir med, sier Hellvin Stav.

Forslaget ble enstemmig vedtatt i desember, og bydelsutvalget ba bydelsdirektøren ta kontakt med Vann- og avløpsetaten for å se nærmere på muligheten for å få Torshovbekken gjenåpnet i Torshovdalen, og komme tilbake til utvalget med en orientering.

– Vi mener at en åpen Torshovbekk, gjennom Torshovdalen, ville gjøre dalen enda mer attraktiv og kunne skape enda mer liv. Vi skal jobbe mot våre politikere på rådhuset for å realisere dette, sier Helge Stoltenberg (AP), leder av bydelsutvalget i Bydel Sagene.

Vann- og avløpsetaten kan fortelle at de mottok en sak om gjenåpning av Torshovbekken fra bydelen onsdag 8. mars, og de vil nå behandle saken.

Ikke i sommer

Men ting tar tid. Bydelsdirektør, Marius Trana, forteller at det nok tar en stund før det blir en bekkeåpning.

- Vi har frist for å gi bydelsutvalget vår orientering om saken i november i år, forteller han.

Hva med sommeren 2018?

- En beslutningsprosess som i denne saken er lang, med utredninger, regulering og så videre. Hvis det skulle bli besluttet å åpne deler av bekken, er selve åpningen også et stort prosjekt. Så det tar nok noen år, tror Trana.

Les også: