Tirsdag morgen kan det bli snøkaos i trafikken

Det kan ta tid å rydde fortau, sykkelfelt og veibane for snø etter snøfallet som er varslet natt til tirsdag. FOTO: KARL A. KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

Bymiljøetaten advarer på forhånd om at tirsdag trolig blir en kaosdag i trafikken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.02.2018 kl 12:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Meteorologene varsler betydelige mengder snø mandag kveld og natt til tirsdag.

Bymiljøetaten i Oslo kommune har i løpet av helgen forberedt seg for brøyting og bortkjøring av snø fra fortauer, men de varslede mengdene snø kan skape utfordringer for fremkommeligheten tirsdag morgen, melder etaten i pressemelding.

20-30 centimeter snø

Meteorologisk institutt melder om 20-30 cm snø fra mandag til tirsdag. Bymiljøetaten kommer til å brøyte kontinuerlig når det begynner å snø, men de store snømengdene gjør bortkjøring av snø til en utfordring.

– Det kan bli enkelte avvik i normal fremkommelighet de nærmeste dagene, men vi skal jobbe på høygir for å holde Oslo fremkommelig og trygg, sier Joakim Hjertum i Veiseksjonen i Bymiljøetaten, i pressemeldingen.

Det er få snø-deponier i Oslo, og når forholdene blir så krevende som det som meldes natt til tirsdag, blir det en utfordring å få store mengder snø raskt vekk fra gater og fortau.

Fortau på bekostning av sykkelfelt

– Dersom vi må anlegge store snø-ranker når vi brøyter, må vi i morgen prioritere å holde fortauer åpne og trygge. Dette kan stedvis gå på bekostning av sykkelfelt, også der disse er prioriterte. Vi vil kjøre bort snøen fra slike så raskt det lar seg gjøre å tilbakestille dem til høy standard, sier Hjertum.

Fakta om vinterdrift av vei og fortau:

Bymiljøetaten har driftsansvaret for alle kommunale veier, fortauer og gang-, sykkel- og turveier, samt kommunale parkeringsplasser. Vinterdriftsperiode fra 15. oktober til 15. april.

Vinterdrift innenfor Ring 1: Politivedtektene for Oslo slår fast at gårdeier har ansvar for vinterdrift (brøyting, strøing og snøfjerning) på fortau utenfor sin eiendom. Bymiljøetaten drifter kun et fåtall fortauer innenfor dette området. Flere av fortauene har gatevarme for å sikre høy fremkommelighet.

Bymiljøetaten har ansvaret for vinterdrift av kjøre- og sykkelbanearealer innenfor Ring 1.

Brøyting: Når det har falt definerte mengder sammenhengende snø, iverksettes brøyting. De prioriterte sykkelveiene, inkludert kjørebane og fortau, brøytes og kostes kontinuerlig ved snøfall. Denne tjenesten begynte delvis i januar 2016, og ble forsterket og økte i omfang høsten 2016.

Hovedveier med kollektivtrafikk med tilhørende holdeplasser og fortau, samt prioriterte hovedveier med tilhørende fortau skal være ferdig brøytet innen 4 timer etter oppstart. Oppstart er ved 2 cm snø.

Fortauer langs boligveier samt gang- og sykkelveier brøytes når det har falt 3 cm snø, og skal være ferdig brøytet innen 4 timer etter oppstart (Dette er nytt fra november 2017).

Øvrige veinett og parkeringsplasser skal være ferdig brøytet innen 8 timer etter oppstart. Oppstart er ved 5 cm snø.

Strøing: Det er et mål for Oslo kommune å redusere bruk av salt i byen. Prioriterte sykkelveier, hovedveier og særlig bratte bakker saltes. For det øvrige veinettet benyttes knust grus som strømiddel i kjørebane og fortau. Sand benyttes kun sporadisk.

Langs det prioriterte sykkelveinettet saltes kjørebane, sykkelfelt og fortau. Dette er nødvendig for å sikre nødvendig bar-vei kvalitet. For hovedveier og bratte bakker er det kun kjørebane som saltes, fortau strøs med grus.

På hovedveier inklusive fortau, skal entreprenøren starte senest 1 time etter at det er oppstått glatt vei, og være ferdig innen 4 timer. Det kan altså være glatt i totalt 5 timer.

For fortau, boligveier, gang- og sykkelveier, holdeplasser og parkeringsplasser som gruses, skal entreprenøren starte opp innen 2 timer etter at det er glatt på dagtid og 4 timer på natt, og være ferdig senest 12 timer etter at strøbehov oppstod.

Bortkjøring: I samarbeid med Sporveien har vi satt opp en prioritert liste som viser hvor det er størst behov for raskest bortkjøring av snø. Deretter følger bortkjøring av snø i sykkelfelt i de prioriterte traseene, så kollektivtraseer (etter koordinerte ønsker fra Ruter) og gater med fremkommelighetsproblemer for større kjøretøy. Til slutt kommer bortkjøring av snø for å bedre parkeringssituasjonen.

Kilde: Bymiljøetaten i Oslo kommune

LES OGSÅ:

Alle disse parkeringsplassene forsvinner, men gjør bilene det samme?

Boligutvikler mener kommunen kupper tomt til skoleformål

Natten Louis Armstrong kjørte kanefart til Ullevålseter, og ble der ut i de små timer

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse