ANNONSE
Annonse

Tre drept i Oslo-trafikken – én ble påkjørt av trikken

ILLUSTRASJONSFOTO

Tre personer omkom i Oslo-trafikken i 2017. Én av dem var en mann som ble påkjørt av trikken på Sandaker.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.02.2018 kl 12:44

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO: Ferske tall fra Statens vegvesen, Region øst, viser at tre personer omkom i tre trafikkulykker i Oslo i 2017. Det er én person mindre enn i 2016. I snitt har det omkommet 4,6 personer i trafikken i Oslo de siste fem åra.

På landsbasis må vi tilbake til 1947 for å finne færre drepte i trafikken. Det året døde 90 mennesker i trafikken. I Region øst (Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold) viser foreløpige ulykkestall en nedgang fra 36 i 2016 til 28 i 2017.

Den siste rappporterte dødsulykken fra Region Øst kom fredag i forrige uke, da en åtte år gammel jente døde av skadene hun fikk i et trafikkulykke i Østfold torsdag 28. desember, melder Nordstrands Blad.

Trikkeulykke på Sandaker

MC-ulykken på E18 ved Fiskevollen 25. oktober, hvor en 53 år gammel kvinne kjørte av veien, er den siste dødsulykken i Oslo.

De to andre ulykkene var en sykkelulykke og en fotgjengerulykke. En 61 år gammel mann syklet ifølge Statens vegvesen inn i blindsonen til et vogntog og ble påkjørt på E18 ved Ulvøya i mars.

I den andre ulykken ble en 59 år gammel mann påkjørt av trikken i Sandakerveien i juli.

Myke trafikanter utsatt

– Tett trafikk gjør at fotgjengere og syklister er særlig utsatte for trafikkulykker i Oslo og andre byer, sier avdelingsdirektør Ing-Christine Ericsson, Statens vegvesen, vegavdeling Oslo, i pressemeldingen.

Ifølge Statens vegvesen er nesten halvparten av dem som blir drept og hardt skadd i byer og tettsteder gående og syklende. I Oslo er statistikken enda mer nedslående for myke trafikanter: Syklister og gående er involvert i 60 prosent av de alvorlige trafikkulykkene i hovedstaden.

Sykkel, gange og kollektiv

Samtidig har Stortinget vedtatt i Nasjonal transportplan at sykkel, kollektiv og gående skal ta mye av trafikkveksten i Oslo og andre storbyer i årene som kommer. Med bakgrunn i dette har Vegvesenet satt i gang et større utredningsarbeid hvor etaten jobber for å få mest mulig kunnskap om de alvorlige ulykkene med fotgjengere og syklister.

– Utfordringen er å finne nye tiltak for å gjøre det tryggere for myke trafikanter i storbyene, sier Ericson.

LES OGSÅ: Her kan du teste den nye sykkelvein fra Torshov til sentrum

De siste fem årene har det i snitt skjedd 160 fotgjengerulykker i Oslo hvert år. Sju av ti fotgjengerulykker skjer ved kryssing av veg, og mange av disse ulykkene skjer i gangfelt.

De siste fem årene har det i snitt skjedd 110-120 sykkelulykker i Oslo i året med politimeldte personskader. Samtidig er mørketallene for sykkelulykker store. Mange personskader blir ikke meldt til politiet. Mange av sykkelulykkene skjer i kryss.

Tryggere gangfelt og sykkelveger

Så hva gjør Statens vegvesen for å forebygge ulykker med fotgjengere og sykkel?

– Vi har gjennomført flere tiltak de siste årene for å øke fotgjengersikkerheten. Fotgjengere blir ofte påkjørt i gangfelt. Vi har derfor undersøkt alle gangfeltene og bygd om flere av dem. Arbeidet fortsetter i 2018. Målet er å gjøre gangfeltene sikrere. Kommunen har også fokus på trygge gangfelt på kommunale veger, sier Ericson.

Sykkel

Hun er også opptatt av å legge forholdene bedre til rette for syklister.

– Sammenhengende sykkelveger og sykkelfelt i tettbygde strøk er viktig. Det gir bedre framkommelighet og gjør det tryggere for syklistene. Det er også viktig å skille gående og syklende i områder av byen hvor det er særlig mange fotgjengere og syklister, sier Ericson.

LES OGSÅ:
Prøvde å kjøre forbi trikken, men det gikk helt galt

24-åring siktet for drapsforsøk etter å ha kjørt på 18-åring

Kjørte på kvinne - etterforskes som drapsforsøk

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse