Tror døgnåpne kebabsjapper kan gi færre kjøkkenbranner

Døgnåpent: Dagens åpningstidsforskrift sier at serveringssteder utenfor sentrum må stenge inne klokken 01.00 og ute klokken 22.00. Dette kan det nå bli en endring på. FOTO: LAURI RANTALA/ FLICKR

Bydel Sagene vil at rene matserveringssteder må få holde åpent så lenge de vil.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
26.06.2017 kl 07:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Åpningstidsforskriften

  • Bestemmelser om:

- Åpnings- og sjenketid for serverings- og sjenkesteder
- Salgstid for alkohol i butikk

  • Trådte i kraft i 2006
  • Ingen helhetlig revidering siden den gang.
  • Byrådsavdeling for næring og eierskap mener forskriften bør oppdateres
  • Foreslåtte endringer skal bidra til en levende, mangfoldig og trygg by, og til likebehandling og forutsigbarhet for serveringsnæringen.
  • Endringsforslagene er nå ute på høring
  • Alle kan avgi høringsuttalelse til postmottak@byr.oslo.kommune.no
  • Høringsfrist er 30. juni 2017

SAGENE: Oslo kommunes åpningstidsforskrift har ikke blitt endret siden 2006. Nå kommer en rekke foreslåtte endringer, blant annet at rene matserveringssteder selv skal bestemme åpningstiden.

I dag er det med noen unntak, kun storkiosker og bensinstasjoner som kan selge hurtigmat på nattestid, mens andre steder som selger hurtigmat og take away må holde stengt. Dette er ikke bydelen begeistret for.

– Dette er en forskjellsbehandling som stammer fra en tid da det var et tydelig skille mellom kiosk og restaurant. Med den store variasjonen som finnes blant dagens tilbydere av hurtigmat, kan ikke denne forskjellsbehandlingen videreføres, står det i bydelsdirektørens vurdering.

Færre kjøkkenbranner?

– Selv om det ikke finnes statistikk på området, er det grunn til å tro at muligheten for å kjøpe nattmat på flere steder i byen vil bidra til færre kjøkkenbranner, og forhåpentlig også til mindre uro og vold, står det videre.

Til sammen i 2016 hadde Sagene brannstasjon 6441 utrykninger. Og de fortalte at de fleste var på grunn av helgefylla.

Utvidelse av salgstider

En rekke andre endringer er også foreslått, blant annet utvidelse av salgstid av alkohol i butikk. Men dette er ikke Bydel Sagene positive til.

– Muligheten for å kjøpe øl en time tidligere om morgenen vil trolig være av begrenset verdi for majoriteten av befolkningen, da det er få butikker som åpner før klokken 09.00, kun et begrenset antall kunder velger å handle så tidlig om morgenen.

Videre har Bydel Sagene mange kommunale boliger og en stor befolkningsandel med sosiale problemer.

– Vi kan derfor ikke ut fra et folkehelseperspektiv gå inn for å utvide butikkenes salgstider for alkohol, står det videre.

Andre foreslåtte endringer:

• Serverings- og skjenkested som ligger inntil 50 meter i luftlinje fra en boligenhet, anses for å ligge i et boligområde
• Det er ikke tillatt å spille musikk ute, eller slik at musikken høres ute, etter kl. 23.00 for serverings- og skjenkesteder som ligger nærmere enn 50 meter fra boliger
• Uteserveringer i bakgårder med minst én boligenhet med vindu, dør eller balkong skal holde lukket mellom kl. 20.00 og kl. 09.00 (bestemmelsen om tvilstilfeller er fjernet)
• Skjenkesteder som holder oppe etter kl. 01, må kunne dokumentere at styrer, stedfortreder og daglig leder har gjennomført Salutt-kurs (opplæring i ansvarlig alkoholhåndtering)

LES ALLE FORSLAG TIL ENDRINGER HER.

Lokalpolitisk behandling

Tirsdag 20. juni ble bydelsdirektørens forslag til høringssvar behandlet i Folkehelse-, ungdom- og barnevernskomitéen i Bydel Sagene. Og det ble enstemmig vedtatt å støtte bydelsdirektørens forslag om å la rene matserveringssteder holde åpent så lenge de vil selv.

Høyre ønsker å utvide åpningstiden for salg av alkohol, det samme med Venstre, men fikk ikke flertall for dette. Her kan du lese fra hele komitebehandlingen.

LES OGSÅ: