Vil ha sykkelhotell i dette området

Sykkelhotell: I dette øyeblikk pågår en designkonkurranse for et helhetlig konsept for Oslos nye sykkelhotell. Her ser du prosjektleder for konkurransen, Stein Stoknes, på det nye sykkelhotellet ved jernbanestasjonen på Lillestrøm. FOTO: ELIN BAROSEN/BYPLANOSLO

Nå skal det jobbes for å finne riktig tomt.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.03.2017 kl 10:11

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SAGENE: I bydelsutvalgsmøte for Sagene Bydel i desember 2016, ble det enstemmig vedtatt verbalforslag om at bydelsadministrasjonen skal jobbe for at det bygges et sykkelhotell ved Storo T- banestasjon, ved bygging av det nye Storokrysset.

Sykkelprosjektet er positive til forslaget.

Les mer om sykkelprosjektets planer i Bydel Sagene her.

Trenger tomt

Bydel Sagene fikk svar i forrige uke fra Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten. Bydelens ønske om å sette av arealer til sykkelhotell ved Storo T-banestasjon vil bli formidlet til prosjekteier Statens vegvesen, ifølge Sykkelprosjektet.

– Vi støtter deres ønske om å bygge sykkelhoteller ved viktige knutepunkter. Storo er et meget sentralt knutepunkt for hele Oslo nord, og vår vurdering er at et sykkelhotell ved dette knutepunktet vil ha stor nytte, står det i brevet fra Sykkelprosjektet til bydelen.

Videre skriver Sykkelprosjektet at de gjerne ønsker tilbakemelding fra bydelen på aktuelle tomter eller bygningsmasse som kommunen eier.

– Tomter i størrelsesorden 100 kvm til 500 kvm med umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt, aller helst perrong i retning sentrum. En garasje eller kjeller under bakkeplan kan også være et greit utgangspunkt, men vi ønsker da mulighet til å ha et inngangsparti mot et område med folkeliv, for eksempel en gate eller en t-baneperrong, slik at anlegget kan oppleves sosialt trygt, står det videre i brevet.

Bydelsadministrasjonen vil orientere om svaret fra Sykkelprosjektet i møte i Miljø-, kultur- og byutviklingskomitéen den 26. april.

Sykkelhotell

I 2017 planlegger Oslo kommune å åpne Oslos første sykkelhotell på Oslo S, deretter står Grorud og Ryen t-banestasjoner for tur. Kommunen vil etablere sykkelhotellene nær t–banestasjoner og andre viktige knutepunkter, både sentralt og i de ytre bydelene.

– Sykkelprosjektet har som ambisjon å etablere minimum ett nytt sykkelhotell per år i regi av Oslo kommune fra og med 2017, står det på deres nettside om prosjektet.

Designkonkurranse

I februar i år lanserte Sykkelprosjektet en plan- og designkonkurranse for sykkelhoteller i samarbeid med Bærum kommune. Konkurransen dreier seg om å utvikle et konsept for sykkelhoteller og tegne ut konseptet på konkrete tomter ved Grorud, Ryen og Kolsås t-banestasjoner.

Fristen for innlevering er 7. april og premieutdeling skjer den 8.juni under FutureBuilt2017-konferansen.

LES OGSÅ:

Vil søke millioner til fattigdoms- og sosiale tiltak
Sykkelprosjektet i Bydel Sagene: Kan fjerne hundrevis av parkeringsplasser
Vil gjenåpne Torshovbekken
Reparere, reparere