Jobber for asfalt i skiløypene

Kanskje blir det asfalt i noen av løypene i Linderudkollen skianlegg om ikke så lenge. FOTO: STRAND/LØKEN ARKITEKTER AS/BYMILJØETATEN/ILLUSTRASJON

Så det går å rulle der når snøen er borte, se kart i saken.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.05.2017 kl 10:28

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

LINDERUDKOLLEN: Deler av skiløypetraséene i Linderudkollen skianlegg ønskes tilrettelagt for rulleskiløping. Det betyr asfaltering i noen av traseene - se kart til saken.

Anlegget er ikke regulert til asfaltering, så derfor har Bymiljøetaten som tiltakshaver søkt om dispensasjon - både for asfaltering, og i tillegg til dispensasjon fra Markaloven.

Bymiljøetaten opplyser at strekningen det planlegges asfalt på totalt er rundt to kilometer.

Saken er sendt ut til berørte naboer og andre, for uttalelser.

Det er vel ingen overraskelse at Kjelsås Langrenn ønsker denne asfalterte rulleskiløypa. Også med hensyn til trafikksikker trening for medlemmene, en rulleskitrase uten biler.

– En bonus om det skjer en fremdrift på dette i år, sier leder for Kjelsås Langrenn, Pål Jensen.

LES OGSÅ: Flere kilometer med rulleskitraseer i Nordre Aker

Se bildet større

Denne traseen er ønsket med asfalt. FOTO: STRAND/LØKEN ARKITEKTER AS/BYMILJØETATEN

Konsekvensutredning

Men Solemskogen vel ønsker for det første en konsekvensutredning av tiltaket, og viser blant annet til økt trafikk i området i forbindelse med det nye skianlegget.

– Det er ikke riktig som det beskrives i søknaden at traseen som ønskes asfaltert ikke er selve turveien til Linderudkollen. Det er den, spesielt hovedtraseen mellom endeholdeplassen på Solemskogen og Linderudkollen, ifølge vellet i uttalelsen.

Og som ber om bekreftelse på at poenget med en slik asfaltering er at det ikke da skal drives rulleskitrening i Solemskogveien.

Saksinnsyn

Her kan du følge saken og lese hele uttalelsen fra vellet og andre uttalelser, i saksinnsyn i plan- og bygningsetaten.

LES OGSÅ:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse