Valdresgutta som dro til Kjelsås for å spille fotball

KJELSÅS: Fra Valdres til Kjelsås, Andreas Dyve fra venstre og Runar Brenden. Her i Telenor Arena under trening tidligere denne måneden. FOTO: Kjelsås Fotball

- Jeg ser for meg An­dre­as som svært nyt­tig på beg­ge kan­ter. Ru­nar er rask og på. Han har lyst til å være med på alt som skjer, ifølge hovedtrener for Kjelsås, Eivind Kampen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
21.02.2015 kl 10:50

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

SJEFEN: Eivind Kampen, opprinnelig fra Fagernes, er hovedtrener for Kjelsås A-lag, og har sikret seg to «valdriser» på laget. FOTO: Kristin Tufte Haga

Se bildet større

LAGET: Fra v. bak: Magnus Hebæk (jr), Simen Møller, Julian Møller, Mithilan Ahilan, Ola Bjørnland, Jonas Lindgård, Espen Garnås, Endre Osnes, Anders Osmunddalen, Terje Kirsebom, Lars Brotangen, Sigurd Rosted, Axel Pedersen. Foran fra v.: Foran fra venstre: Robin Vikskjold, Stian Pettersen, Jesper Solli, Nicholas Kristiansen, Martin Fasting, Påsan Karlsen, Runar Brenden, Andreas Dyve, Christian Vikskjold. Ikke til stede: Akinbola Akinyemi, Øystein Rønning, William Holm. FOTO: Kristin Tufte Haga

KJELSÅS/VALDRES: Avisa Valdres ved journalist Kåre Strande har tatt en prat med Eivind Kampen. Opprinnelig fra Fagernes. Nå trener for Kjelsås A-lag. Nordre Aker Budstikke gjengir hele intervjuet til Nordre Aker-beboerne:

Fjoråret gikk veldig bra for Kjelsås A-lag, med andreplass. Ho­ved­tre­ner Kampen har den­ne se­son­gen sik­ret seg to sup­re vald­res­kort, Andreas Dyve og Runar Brenden. Les om den oppdaterte spillerstallen til Kjelsås A-lag her.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

– Nå byg­ger vi vi­de­re på det gode fjor­året, og vi­de­re­fø­rer etab­ler­te ru­ti­ner. Mål­set­ting for 2015 er sta­bilt topp tre i 2. di­vi­sjon, for­tel­ler Kam­pen, som er glad for å ha fått Ru­nar Bren­den og An­dre­as Dyve i sine rek­ker, to mar­kan­te spil­le­re i vald­res­fot­bal­len de sis­te åre­ne.

Les også: Her får du kun lov til å bo hvis du er universitetsutdannet

Har hatt kon­takt len­ge

– Ru­nar har vi vært i kon­takt med i to, tre år. Jeg had­de sett ham mye på Vald­res FK, men da han skul­le flyt­te til Oslo, så lur­te Lyn oss. Da han var fer­dig i Lyn var vi ras­ke med å få ham til Kjels­ås.

Les også: Ja til vin, nei til søndagsåpne butikker

– An­dre­as har vi fått gode rap­por­ter på fra Vald­res, og han har spilt man­ge kam­per i 2. di­vi­sjon al­le­re­de. Beg­ge to kjem­per om en plass i start­el­le­ve­ren, og er i den skor­pa der. De har tøff kon­kur­ran­se, men de er ab­so­lutt høg­ak­tu­el­le, sier sje­fen.

Back og kant, Andreas rask og "kåt"

– Ru­nar kan be­nyt­tes både som back og kant, mens jeg ser for meg An­dre­as som svært nyt­tig på beg­ge kan­ter. Ru­nar er rask og «kåt». Han har lyst til å være med på alt som skjer. An­dre­as er en mer drib­le­glad type, og fy­sisk ro­bust, vel­dig di­rek­te i du­ell­spill og god i luf­ta. En an­ner­le­des spil­ler enn Ru­nar, sier Kam­pen.

- Beg­ge to kjem­per om en plass i start­el­le­ve­ren, og er i den skor­pa der.

Trik­ke­se­ri­en

I av­de­ling 1 i årets 2. di­vi­sjon er alle de sju os­lo­la­ge­ne sam­let, der­av nav­net «trik­ke­se­ri­en». Med Kjels­ås, Lyn, Skeid, Vå­ler­en­ga 2, Ul­lern, Gro­rud og KFUM Oslo. Sist­nevn­te blir også før­s­te mot­stan­der lør­dag 18. ap­ril, i bor­te­kamp på KFUM Are­na på Eke­berg.

Opprykk

– Dere ble num­mer to i fjor. Er det ikke da na­tur­lig å gå for opp­rykk?

– Jeg må for­hol­de meg til klub­bens am­bi­sjo­ner. De øko­no­mis­ke res­sur­se­ne våre er ikke all ver­den.

Bud­sjet­tet er iføl­ge klub­ben «litt opp fra i fjor, men nøk­ternt og jord­nært».

Heim­lø­se i vin­ter

Per i dag er stal­len på 22 spil­le­re.

– Vi bør nok ha på plass en el­ler to spil­le­re til. Vi har solgt to av våre bes­te spil­le­re i fjor, Sig­urd Ro­sted til Sarps­borg 08 og Akinbola Aki­nye­mi til Fol­lo.

– Vi har for øv­rig vært heim­lø­se i det sis­te. Vi har lagt nytt un­der­var­me­an­legg, som det er for­sin­kel­ser på. Det er ikke noe tvil om at vi øns­ker fle­re spil­le­re fra inn­lan­det, om ikke ak­ku­rat Vald­res. Det er ofte so­li­de ty­per, av­slut­ter Kam­pen, som går en svært spen­nen­de se­song i møte.

Kjelsås har hav­net sam­men med sju os­lo­lag og fem fra Nord-Nor­ge. Troms­da­len er iføl­ge Kampen den sto­re fa­vo­rit­ten til opp­rykk. KFUM og Kjels­ås er out­si­de­re.

Valdres-spiss til Lyn

Simen Høglien er tidligere Valdresspiss, men opprinnelig fra Otta. Han har signert for Lyn.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse