Kommentar: «Derfor kan Den kulturelle skolesekken forsvinne»

Hanne Lyssand, SV, frykter for Den kulturelles skolesekkens fremtid, her fra tidligere anledning med selfie med idrettshelt Laila Schou Nilsen. FOTO: NORDRE AKER BUDSTIKKE/ARKIV

– Barna trenger å stimulere sin kreativitet og skaperglede. Slik forbereder vi kommende generasjoner til mer enn å gjenta og lære det vi allerede kan, til å skape og lage de nye tingene som vi ikke ennå veit at vi trenger, skriver Hanne Lyssand (SV).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.09.2015 kl 11:35

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Utdanningsetaten har fjernet tilskuddet til den spesielle kulturelle skolesekken i Nordre Aker. Dermed kan hele tilbudet forsvinne. Barn i bydelen har hatt er tilbudet om musikk på 2. trinn i samarbeid med Oslo Musikk og Kulturskole og visuell kunst enten i 4. eller 5. og dans i 6. trinn. Med formål om å gi elevene en smaksprøve på å utøve kunst.

Les også: Dette lover politikerne om viktige saker i bydel Nordre Aker

Det er ikke for mye, men for lite kunst og kultur i skolen. Vi lærer mer og utvider vår generelle kapasitet ved å få gode opplevelser og få brukt alle sider av oss selv. Jeg mener at ny spennende forskning på cellene i hjernen underbygger dette. Gode opplevelser er bra og stress er dårlig for barns utvikling.

Hvis ikke bydelen kompenserer med å sette av mer penger til denne aktiviteten, så vil den forsvinne. Aktivitetene har eksistert først i bydel Grefsen/Kjelsås siden 1997. Den ble utvidet til hele Nordre Aker når den nye bydelen ble opprettet.

Det var prosjektet «Nye skoler som lokale flerbruksarenaer», som ble startet samtidig med at Engebråten og Disen skole ble bygget, som var starten på dette. Da begynte bydelen også med allidrett i samarbeid med idrettslagene i bydelen.

Tester og sure fjes på ukeevalueringen skaper mye stress. Mestring og sosialt samspill i forskjellige aktiviteter er bra for barn. Det er her SV og Høyre har helt forskjellige syn på hva som er bra, for at barna skal ta til seg lærdom og utvikle seg. I stedet for å legge ned tilbudet burde det utvides til hele byen.

Saken skal behandles i bydelsutvalget til uka. Prosjektet er frem til i dag hovedfinansiert av bydelen, gjennom egenandel fra skolene og tilskudd fra Utdanningsetaten. Det er Utdanningsetaten som administrerer Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune som et tilbud til alle skoler i Oslo.

«Det var i våres at bydelen fikk beskjed om at Utdanningsetaten ikke lenger gir tilskudd til bydelsbaserte prosjekter med en begrunnelse om at det er ønskelig med en jevn og lik fordeling av spillemidlene og likt tilbud for alle skoleelever uansett hvor de er bosatt i byen.

Det ekstra tilbudet i Nordre Aker er nokså unikt i Oslo-sammenheng. Tilskuddet fra Utdanningsetaten på kr. 100.000,- var lagt inn i budsjettet for 2015 og uten denne må det denne høsten kuttes i tilbudet. Visuell kunst utgår denne høsten, dansetilbudet blir redusert til færre timer og færre skoler får delta.

Oslo Musikk- og kulturskole har økt sitt tilskudd noe slik at tilbudet med musikk gjennomføres på 2. trinn, men dette gjøres kun for denne høsten. Skal tilbudet slik det har vært videreføres i budsjettåret 2016 krever det en økning i egenandelen fra bydel Nordre Aker på kroner 170.000. Berg skole er nå innlemmet i tilbudet, elevtallene vokser og dermed øker også utgiftene. Skal tilbudet videreføres med økonomi som i 2015, vil kun musikkprosjekt på 2. trinn kunne videreføres. Ved eventuelle kutt må hele tilbudet i sin helhet revurderes.»

Mennesket lever ikke av brød aleine og barna trenger å stimulere sin kreativitet og skaperglede. Slik forbereder vi kommende generasjoner til mer enn å gjenta og lære det vi allerede kan, til å skape og lage de nye tinge som vi ikke ennå veit at vi trenger. Et godt oppvekstmiljø er ikke noe vi har, det er noe vi skaper om igjen og om igjen.

Hanne Lyssand
2. kandidat til bydelsutvalget, Nordre Aker SV

LES OGSÅ:

LES MER OM VALGET PÅ NORDRE AKER BUDSTIKKES VALGSIDER!

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse