ANNONSE
Annonse

Kommentar:

«Grønn byutvikling krever vilje og styring»

Erik Borge Skei er leder av bydelens miljø-, plan- og samferdselskomité, og stiller i 2015 som bystyrekandidat for Oslo Venstre. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Når Oslo skal vokse med over 200.000 innbyggere frem til 2030, kreves det både klokskap og vilje for at Oslo skal bli en enda grønnere by, skriver bystyrekandidat Erik Borge Skei (V).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.09.2015 kl 11:35

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Oslo skal være en grønn og klimavennlig by. Grønne områder til rekreasjon og fysisk aktivitet har stor verdi, særlig nær der folk bor. Grøntstrukturen fyller også viktige funksjoner i byen, som å romme biologisk mangfold, håndtere overflatevann, beskytte mot flom, binde svevestøv, rense luften og regulere lokalklima. Tap av grøntområder gir dårligere folkehelse og dårligere livskvalitet.

I Nordre Aker har vi en lang markagrense, og områder som Sognsvann, Grefsenkollen, Maridalen og Akerselva har stor verdi for hele Oslo. Langsetløkka, Kollbanen, Grindajordet, og parkdrag som Havnabakken, Jupiterjordet og Disenjordet har uvurderlig verdi lokalt.

Dette grønne preget må vi ta vare på når det kommer byutviklingsprosjekter de nærmeste årene. Gode parker, møtesteder og grøntområder er helt nødvendige. Nydalen er ikke ferdig utbygd, og vi må passe på de siste tomtene. Frysjaveienområdet skal gjennom store endringer. Vi har sørget en helhetlig planlegging av området. Nå må vi regulere inn parker og grøntdrag, og lage forpliktende avtaler med utbyggere både om finansiering, slik at dette blir et spleiselag med det offentlige, og gjennomføring, som alltid er viktigst.

LES OGSÅ: Krever bedre sykkeltilrettelegging i Frysjabyen

I forbindelse med Kommuneplan 2030, som er Oslos fremtidsdokument, foreslår Arbeiderpartiet at man skal vurdere utbyggingssoner i 500 meters radius rundt alle T-banestasjoner og togstasjoner i Oslo. Selv gjennomføring av deler av dette vil det gå spesielt hardt ut over Nordre Aker ettersom vi både har toglinjen til Kjelsås og Sognsvannsbanen. Jeg tviler på at Arbeiderpartiet vil gå inn for dette i stor skala, men det er viktig å minne om at også villastrøkene har et særpreg, og en egenverdi, som blant annet gjør Nordre Aker til noe av det vi ser i dag.

Venstre vil ha knutepunktfortetting ved sentrale kollektivknutepunkt. Det bidrar til en miljøvennlig byutvikling. I Nordre Aker er dette Storo, Nydalen og i noen grad området omkring Ullevål Stadion, samt Sinsen i utkanten av vår bydel.

Knutepunktfortetting gjør at flere reiser kollektivt, og bygger opp under en annen forutsetning for en grønn byutvikling: Transportsystemet skal være det mest miljøvennlige i Europa. All trafikkvekst skal tas med kollektive transportmidler, sykkel og gange. Det gavner alle, også de som må kjøre bil. Her er vi godt i gang, men vi må ta nye, raske skritt de neste årene.

LES OGSÅ: Dette sier politikerne om viktige lokalsaker i Nordre Aker.

Heldigvis gir staten nå økte tilskudd i form av belønningsmidler, og lover også å ta minst halvparten av de store kollektivinvesteringene som må komme i Oslo de nærmeste årene. I vår bydel skal et nytt Storokryss på plass, det vil bli bedre kollektivfelt langs Ring 3 og det er flere byggeklare planer for nye sykkelveier. I tillegg vil avgangene på sentrale kollektivruter øke, og forhåpentlig kan vi få til at Disentrikken også blir en Kjelsåstrikk.

En grønn byutvikling krever årvåkenhet. I hver eneste lille sak må gode hensyn veies opp mot hverandre. Overordnet må grønne verdier forsvares. Grønn byutvikling blir også lettere når vi lager overordnede planer for større områder, og setter strenge krav om parker og grøntområder. Vi vil kreve dette i økende grad fremover, og invitere private utbyggere til forpliktende samarbeid. Venstre vil jobbe for at Nordre Aker skal forbli og utvikles som en grønn bydel. Godt valg!

Erik Borge Skei
Bystyrekandidat #8 Oslo Venstre

LES OGSÅ:

LES MER OM VALGET PÅ NORDRE AKER BUDSTIKKES VALGSIDER!

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse