ANNONSE
Annonse

Kommentar:

Heldagsskolen – et godt sted å lære

SVs heldagsskole er en skole med maksimalt 15 elever per lærer på 1.-4. trinn og 20 elever per lærer på 5.-10.trinn. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

Barna våre trenger gode lærere som har tid til å se den enkelte elev, skriver Heidi Rømming og Tarjei Helland i Nordre Aker SV.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

Elevgruppene i Osloskolen er mye større enn gjennomsnittet i landet, og klasserommene er stort sett fylt til Plimsollmerket. Overfylte klasser med de negative konsekvenser det har, er noe både lærere og elever i Osloskolen kjenner på kroppen hver eneste dag.

SV støtter Utdanningsforbundet i Oslo når de mener det viktigste er å prioritere økt lærertetthet for at elevene skal få den tilpassede undervisningen de har krav på.

Lederen for Utdanningsforbundet i Oslo Aina Skjefstad Andersen uttaler til Aftenposten 3.9.2015 følgende:

«Gode lærere må også ha tid til den enkelte elev, og da er vårt svar mindre grupper. Det er det hele lærerprofesjonen etterlyser.»

I samme artikkel forteller byrådslederen fra Høyre at hans parti går til valg på at elevene skal få flere undervisningstimer pr. uke fra 1.-10. klasse, og kaller dette satsing på kvalitet. Men partiet vil ikke gjøre noe for å redusere antall elever pr. lærer i skolen.

SV har store ambisjoner for fellesskolen, og vi går til valg på innføring av heldagsskolen som et helhetlig konsept. En viktig forutsetning før vi øker antall undervisningstimer, er at en lærer på 1.-4. trinn har maksimalt 15 elever, og at det fra 5.-10. trinn er maksimalt 20 elever pr. lærer.

SV mener at alle barn har krav på en trygg skolesituasjon hvor læreren har tid til hver enkelt elev. I tillegg må lærerne ha arbeidsrammer som gjør dem i stand til å gjøre en god jobb.

SV vil fjerne Osloprøvene og det som de borgerlige partiene har bygget av unødvendig byråkrati og kontroll

SVs heldagsskole er:

  • En skole med maksimalt 15 elever pr. lærer på 1.-4. trinn og 20 elever pr. lærer på 5.-10.trinn
  • En skoledag som er ca. to undervisningstimer lenger, og med tilsvarende kortere tid i Aktivitetskolen/SFO
  • En skole med mer fysisk aktivitet og mat
  • En skole med tid til å drive faglige, praktiske og estetiske dypdykk
  • En skoledag for de yngste elevene der lekser gjøres ferdig sammen med lærere før barna går hjem

SV vil også ansette flere yrkesgrupper i skolen, som f.eks flere helsesøstre og mer merkantilt personell. Vi ønsker en skole som er basert på tillit til lærerne der skolene selv skal vurdere hvilke metoder og kartlegginger som skal brukes. SV vil fjerne Osloprøvene og det som de borgerlige partiene har bygget av unødvendig byråkrati og kontroll. Dagens lærere må få mer tid til elevene og til det viktige pedagogiske arbeid de er utdannet for. Færre elever pr. lærer er et viktig første skritt.

Tarjei Helland, høyskolelektor
Heidi Rømming, 1. kandidat til bydelsutvalget
Nordre Aker SV

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse