Kommentar: – Mer makt til bydelsutvalget

Therese Ustvedt, leder av Nordre Aker Arbeiderparti, sammen med Jørgen Foss, leder av Grefsen Arbeiderpartilag. FOTO: NORDRE AKER ARBEIDERPARTI

Frp kaller bydelsutvalgene for supperåd. Noe utspill for å styrke lokalbefolkningens innflytelse på beslutninger som direkte angår deres egen hverdag, kan det neppe kalles, skriver lederen av Nordre Aker Arbeiderparti.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.09.2015 kl 20:31

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Fremskrittspartiets 1. kandidat på bydelsutvalgslista for Nordre Aker, Hans A. Kielland Aanesen gjør seg i Budstikka til talsmann for nedleggelse av de politisk valgte bydelsutvalgene. Han om det.

Kielland Aanesen kaller utvalgene for supperåd. Ergo: enda mer makt skal flyttes fra lokalmiljøet og til Rådhusets sentralstyring. Noe utspill for å styrke lokalbefolkningens innflytelse på beslutninger som direkte angår deres egen hverdag, kan det neppe kalles.

Den akselererende maktkonsentrasjonen i Oslo kommune har systematisk redusert interessen for bydelsutvalgenes arbeid

Hovedproblemet med bydelsutvalgene slik de fungerer i dag, er at det borgerlige byrådet gjennom sine mange år ved makten i Oslo systematisk har svekket det lokaldemokratiet som utvalgene representerer. Den akselererende maktkonsentrasjonen i Oslo kommune har systematisk redusert interessen for bydelsutvalgenes arbeid. Dette gjelder særlig arealutvikling, barnehager, utdanning, sykehjem og hjemmetjenester. Bydelene er systematisk fratatt både penger og beslutningsmyndighet.

Nordre Aker Arbeiderparti går til valg på at makten må føres tilbake fra byrådet og til bydelsutvalget i saker som angår lokale velferdstiltak. Vi vil legge fram en egen plan for hvordan bydelsutvalgets lokale makt kan styrkes, og derved hvordan lokalbefolkningen kan få større innflytelse over egen hverdag.

Det må etableres et økonomisk tildelingssystem i Oslo kommune som avspeiler bydelenes reelle behov, og erstatte dagens system der man bruker regneark og kalkulator uten å skjele til virkeligheten.

Therese Ustvedt
Leder i Nordre Aker Arbeiderparti og 3. kandidat på partiets bydelsutvalgsliste til kommunevalget

LES OGSÅ:

LES MER OM VALGET PÅ NORDRE AKER BUDSTIKKES VALGSIDER!

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse