ANNONSE
Annonse

Kommentar:

«Trygge skoleveier for alle barn»

Andreas Skjæret er 1. kandidat til bydelsutvalget for Nordre Aker Venstre. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

For barn og foreldre er det svært viktig å ha en trygg skolevei. I en by som Oslo som har en stor befolkningsvekst og et krevende og til dels uoversiktlig trafikkbilde, må kommunen kontinuerlig ha fokus på skolevei og trygghet, skriver Andreas Skjæret (V).

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 14.09.2015 kl 16:01

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

For en stund siden kunne man lese i Nordre Aker Budstikke om politikontrollen rundt 50 Osloskoler som medførte at ni biler er avskiltet og 94 bilister fikk forenklet forelegg for håndholdt mobilbruk.

Det er verdt å berømme Oslopolitiet for en god innsats i forbindelse med skolestart, men slike tall minner oss på hvor viktig det er med fysisk sikring av skoleveier.

Erfaring viser at farlige skoleveier fører til at foreldre i større grad kjører barna til og fra skolen, noe som dermed gjør skoleveien for andre barn mindre trygg. Dessuten kan slik økt bilkjøring bidra til dårligere luftkvalitet i Oslo, noe som heller ikke er bra for skolebarn langs veiene.

LES OGSÅ: Her gjør politikerne noe for skoleveiene i Nordre Aker, som aldri har blit gjort før

Venstres Guri Melby har satt i gang et samarbeid mellom Utdanningsetaten og Bymiljøetaten for å kartlegge alle ønsker og behov for trafikksikkerhetstiltak på skoleveiene i Oslo. En slik gjennomgang har aldri før vært gjennomført, da man kun har jobbet med planer for enkeltskoler.

Å involvere foreldreutvalgene er en viktig del av arbeidet med trygge skoleveier

Målet med kartleggingen er å lage en samlet oversikt over trafikksikkerheten og behov for tiltak på skoleveiene i Oslo, for deretter systematisk å iverksette tiltak for å øke tryggheten langs skoleveiene. Bymiljøetaten har lovet å se på Nordre Aker i 2016, noe jeg er veldig glad for og vil følge opp tett. I den sammenheng forventer jeg at etaten leverer konkrete tiltak til utbedringer som kan følges opp.

Også i inneværende periode har vært gjennomført mange gode tiltak for å gjøre skoleveiene i bydelen tryggere. Blant annet har det vært gjennomført tiltak på Grefsen for å gjøre skoleveien tryggere for elevene på Grefsen skole, og budsjettene til dette formålet er også økt.

Bydelsutvalget utarbeidet selv en egen trafikksikkerhetsrapport gjennom samarbeid med FAU-ene på Nordre Aker-skolene. Å involvere foreldreutvalgene er en viktig del av arbeidet med trygge skoleveier, da mange foreldre er ekstra observante og fordi foreldre også skal føle en trygghet med å sende barna ut på skoleveien.

Venstres Erik Borge Skei leverte rapporten til Guri Melby litt før sommeren. Der prioriterte vi ett tiltak for hver skole, samt en liste med andre slik at nye tiltak kommer oppover på prioriteringslisten.

LES OGSÅ: Dette sier politikerne om viktige lokalsaker i Nordre Aker

Som lokal BU-kandidat er jeg opptatt av hvilke tiltak som bør gjennomføres i Nordre Aker. Jeg mener man langs skoleveier bør etablere flere fartsreduserende tiltak som veidumper og tydelig markerte fotgjengerfelt. Vi må sørge for god sikt ved alle overganger der barn krysser veien. Det er også viktig å se disse tiltakene i sammenheng med det større arbeidet med skolebehovsplanen, og jobbe for at skolegrensene ikke krysser store veier, slik at barn ikke trenger å krysse de mest trafikkerte veiene for å komme seg til skolen sin.

Jeg ser fram til sluttrapporten fra Bymiljøetaten kommer, og ønsker å bruke den som et verktøy for å bedre trafikksituasjonen ved alle skolene i Nordre Aker. I samarbeid med Melby, som jeg håper får fortsette som miljø- og samferdselsbyråd etter valget, vil jeg jobbe for at bydelen og kommunen tar sitt ansvar og sikrer alle barn en trygg skolevei.

Andreas Skjæret
1. kandidat til bydelsutvalget for Nordre Aker Venstre

LES OGSÅ:

LES MER OM VALGET PÅ NORDRE AKER BUDSTIKKES VALGSIDER!

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse