Disse vil ha din stemme i Nordre Aker

BU-KANDIDATER: Førstekandidatene til BU i Nordre Aker.

Dette er menneskene som kan representere deg i bydelsutvalget de neste fire årene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.09.2015 kl 17:57

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Lurer du på hva du skal stemme i Nordre Aker, har vi samlet svar fra alle partiene som stiller til bydelsutvalget på en rekke spørsmål.

Høyhus på Tåsen? Fortsatt ungdomsklubb på Abelloftet? Veisalting i Maridalen? Stemmerett for 16-åringer? Aktivitetssoner i marka? Utbyggingen av Frysjabyen? …og massevis av andre temaer. Trykk her for å lese svarene og finne ditt parti.

Har ansvar for én milliard kroner

BU har en viktig funksjon i bydelen. Det er BU som bestemmer hvordan bydelens budsjett på rundt én milliard kroner skal disponeres og hvilke tjenester og tilbud som skal prioriteres.

De politikerne som til slutt velges inn i bydelsutvalget er innbyggerne i bydelens folkevalgte representanter, og det er din stemme som bidrar til å avgjøre hvilke partier som får hvilken representasjon i bydelsutvalget, uavhengig av hvem du stemmer på til bystyret.

Et felles mål

– Din stemme er viktig og din stemme er med på å forme fremtidens Bydel Nordre Aker. Når valget er over og nytt BU er på plass, skal vi som har ansvaret for utøvelsen av tjenesten sørge for et fortsatt godt samarbeid med BU og sørge for at politikerne får gode beslutningsgrunnlag. Det er flott å jobbe i en bydel er både politikere og administrasjon deler et felles ønske om å tilbyde best mulig tjenester på en ansvarlig måte innenfor de rammene bydelen har til disposisjon. Godt valg, sier bydelsdirektør i Nordre Aker, Øyvind Henriksen.

NB! Nordre Aker Budstikke mener det også er viktig med lokale representatnter i bystyret. Slik kan vi lettest få prioritert viktige lokale saker i byens høyeste politiske organ. I denne fireårsperioden har det nesten vært frtt for Nordre Aker-representanter i Rådhuset. Trykk her for å se hvilke lokale representanter fra du ulike partiene vi mener du bør gi en personstemme eller slenger til.

Under presenterer vi førstekandidatene til bydelsutvalget fra samtlige partier.

Arbeiderpartiet

Se bildet større

AP: Bente M. Larsen. FOTO: PRIVAT

Personalia:

 • Navn: Bente M. Larsen
 • Alder: 50 år
 • Bosted: Grefsen
 • Yrke: Seniorrådgiver i Skattedirektoratet
Se bildet større

VALGLISTE: Nordre Aker Arbeiderparti. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Bydelspolitiker i Nordre Aker (2007-)
 • Gruppeleder for Ap i Bydelsutvalget Nordre Aker (2011-)
 • Leder av Kultur- og oppvekstkomiteen i Nordre Aker (2011-)
 • Medlem av Arbeidsutvalget i bydel Nordre Aker (2011-)
 • Styremedlem i driftsstyret på Disen skole (2008-)
 • Varamedlem i driftsstyret på Grefsen skole (2012-)
 • Leder av Grefsen Ap-lag (2009-2013)
 • Styremedlem/nestleder i Grefsen Ap-lag (2007-2009)
 • Leder av Nordre Aker Arbeiderparti (2012–2014)
 • Medlem av Oslo Ap’s representantskap (2007-)
 • Styremedlem i De sammenslåtte sosiale legater, oppnevnt av Oslo Bystyre (2012-)
 • Styremedlem i Oslo Ap’s kvinnenettverk (2012-)

Mine tre hjertesaker i Nordre Aker

 • Oppvekst og skole
 • Godt kollektivtilbud i bydelen
 • Grønne lunger og kolonihager

LES OGSÅ: Ap: Sogn og Solvang kolonihager må sikres

Fremskrittspartiet

Se bildet større

FRP: Hans A. Kielland Aanesen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Personalia:

 • Navn: Hans A. Kielland Aanesen
 • Alder: 63 år
 • Bosted: Kringsjå
 • Yrke: Sivilingeniør (IT) og bedriftsøkonom, seriegründer og IT-standardisering
Se bildet større

VALGLISTE: Nordre Aker Fremskrittsparti. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • (Mange års yrkeserfaring før politisk aktiv)
 • Politisk aktiv i FrP fra 2001 og leder for Nordre Aker FrP
 • BU-representant de siste 8 årene
 • Deltatt i komiteer og skolestyrer som politisk representant

Mine tre hjertesaker i Nordre Aker:

 • Styre mer ressurser mot de tjenesteutøvede i bydelen med hovedvekt på helse- og sosialsektoren, skole og utdanning samt stimulere til gründeraktiviteter.
 • Påvirke for ytterligere å profesjonalisere tilsyns- og kvalitetsfunksjonen i bydelen gjennom utstrakt bruk av ny teknologi og løsningsorientering.
 • Starte avpolitisering av bydelen gjennom innføring av mer IT-baserte selvbetjeningsløsninger samt samarbeide med faglige forankrede interessegrupper uten politisk eksponeringssyke.

LES OGSÅ: Frp vil fjerne politikken fra bydelene

Høyre

Se bildet større

HØYRE: Per Henry Christiansen. FOTO: NORDRE AKER HØYRE

Personalia:

 • Navn: Per Henry Christiansen
 • Alder: 70
 • Bosted: Berg
 • Yrke: Pensjonist – siviløkonom/statsviter
Se bildet større

VALGLISTE: Nordre Aker Høyre. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • 8 år i BU
 • 4 år i Bystyret
 • 5 år leder i Nordre Aker Høyre
 • 8 år leder av tilsynsutvalg (Tåsenhjemmet og Lillohjemmet)
 • Div tillitsverv i Oslo Høyre og Oslo Senior Høyre

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • Kvalitet, verdighet og valgfrihet i alt omsorgsarbeidet
 • Økt oppmerksomhet og mer resurser til psykisk helse
 • Flere idrettsanlegg for barn og unge

LES OGSÅ: Høyre: Ja til aktivitetssoner i marka!

Kristelig Folkeparti

Se bildet større

KRF: Gunnar Rein Olsen. FOTO: PRIVAT

Personalia:

 • Navn: Gunnar Rein Olsen
 • Alder: 59
 • Bosted: Kjelsås
 • Yrke: Adm.sjef
Se bildet større

VALGLISTE: Nordre Aker KrF. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn

 • Tidligere medlem av BU
 • Tidligere lokallagsleder
 • Tidligere leder av Oslo KrF

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • Flere familievennlige boliger og mer variert botilbud til eldre
 • Styrke adkomsten til marka med turvei på begge sider av Akerselva
 • Styrke barnevernet og psykisk helsetilbud til unge

LES OGSÅ: KrF: Bygg turvei på begge sider av Akerselva

Miljøpartiet De Grønne

Se bildet større

MDG: Liv Derås Bjørnstad. FOTO: PRIVAT

Personalia:

 • Navn: Liv Derås Bjørnstad
 • Alder: 31
 • Bosted: Blindern
 • Yrke: Gartner og pedagog på Geitmyra matkultursenter for barn.
Se bildet større

VALGLISTE: Miljøpartiet De Grønne Nordre Aker. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Lokallagskontakt Groruddalen MDG 2011-2012
 • Leder for valgkomiteen i Miljøpartiet De Grønne i Oslo 2013/14
 • Leder for programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne, Nordre Aker 2014/15

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • Jobbe for lokale løsninger på globale miljøproblemer
 • Satsing på infrastruktur for sykkel
 • Bedre bemanning og flere pedagoger i barnehagene

LES OGSÅ: MDG varsler kraftig grønt inntog i Nordre Aker

Rødt

Se bildet større

RØDT: Helle Borgen. FOTO: PRIVAT

Personlia:

 • Navn: Helle Borgen
 • Alder: 60 år
 • Bosted: Gaustad
 • Yrke: Barnehagelærer
Se bildet større

VALGLISTE: Nordre Aker Rødt. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Vietnamaktivist fra 1968
 • Kvinneaktivist fra 1972
 • Nå nestleder og kvinnepolitisk ansvarlig i Rødt Oslo
 • Siste to år vært en av seks kvinner bak 8. mars/kvinnedagen i Oslo
 • Styremedlem i Gasskraftaksjonen
 • Fagforeningsarbeid

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • Miljø/markagrensa/nei til aktivitetsonen
 • God velferd for alle - uten profitt
 • Solidaritet - 400 flykninger til Nordre Aker

LES OGSÅ: Rødt vil bosette 400 flyktninger i Nordre Aker

Senterpartiet

Se bildet større

SENTERPARTIET: Morten Lundstein. FOTO: PRIVAT

Personalia:

 • Navn: Morten Lundstein
 • Alder: 68 år
 • Bosted: Kjelsås
 • Yrke: Pensjonert rådgiver i Fagforbundet
Se bildet større

VALGLISTE: Nordre Aker Sp. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Tidligere styremedlem i Oslo SP
 • Tidligere styremedlem i Grefsen/Kjelsås Nei til EU.

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • Et bedre og raskere kollektivtilbud
 • Et godt, offentlig svømme/badeanlegg
 • Bevare markagrensa og grønne soner

Sosialistisk Venstreparti

Se bildet større

SV: Heidi Rømming. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Personlia:

 • Navn: Heidi Rømming
 • Alder: 57 år
 • Bosted: Kringsjå
 • Yrke: Adjunkt. Arbeider nå som megler i Oslo Forliksråd
Se bildet større

VALGLISTE: Nordre Aker SV. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Tre perioder i Sogn BU, medlem 1991-95, nestleder 1995-99 og BU-leder 1999-2003
 • Medlem Oslo bystyre 2003–2011

Mine tre hjertesaker i Nordre Aker:

 • Styrke lokaldemokrati, folkelig engasjement og medbestemmelse
 • Bedret fremkommelighet for gående og syklende – mindre biltrafikk og luftforurensing.
 • Økt tillit til de ansatte i kommunen. Ansvar og myndighet hører sammen.

LES OGSÅ: SV: Heldagsskolen er et godt sted å lære

Venstre

Se bildet større

VENSTRE: Andreas Skjæret. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Personalia:

 • Navn: Andreas Skjæret
 • Alder: 24
 • Bosted: Ullevål
 • Yrke: Rådgiver
Se bildet større

VALGLISTE: Nordre Aker Venstre. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Nestleder i Unge Venstre
 • Politisk rådgiver
 • Vara til kommunestyre

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • En styrt byutvikling der kollektivknutepunkt utvikles og småhusområdene bevares.
 • En god og trygg oppvekst for alle barn (trygg skolevei, grønne nærområder, kvalitet i barnehage).
 • Oslos beste skole med gode lærere som har tid til elevene.

LES OGSÅ: Sirkler inn Sogn som svømmeanlegg

HVEM AV DISSE KANDIDATENE SKAL DU STEMME PÅ? SE HVA DE MENER OM VIKTIGE LOKALSAKER SOM BETYR NOE FOR DEG!

Les mer om valget på Nordre Aker Budstikkes valgsider!

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse