Nå er det klart hvem som blir ny politisk leder i Nordre Aker

ENIGE: Frps Hans A. Kielland Aanesen, Høyres Øivind A. Tandberg og Venstres Andreas Skjæret kunne onsdag bekrefte at det borgerlige flertallet i bydelsutvalget sikrer Høyre BU-lederen i fire nye år. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet danner flertall i Nordre Aker, og har bestemt hvem som får lederen og nestlederen i bydelsutvalget (BU) de fire neste årene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.11.2015 kl 15:34

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Faktaboks BU 2015-2019

Avtale mellom Høyre, Venstre og Frp for BU i Nordre Aker 2015-19

  • BU-leder: Per H. Christiansen (H)
  • BU-nestleder: Ingeborg Briseid Kraft (V)
  • BUs arbeidsutvalg (AU) skal bestå av: 2 H, 2 Ap, 1 V. Frp, MDG og SV kan møte med en observatør hver.
  • Helse- og sosialkomiteen: Leder fra Ap, nestleder fra Frp. Øvrige medlemmer: 2 H, 1 V, 1 Frp, 1 A, 1 SV, 1 MDG.
  • Kultur- og oppvekstkomiteen: Leder fra H, nestleder fra V. Øvrige medlemmer: 2 H, 1 V, 1 Frp, 2 Ap, 1 SV.
  • Miljø-, plan- og samferdselskomiteen: Leder fra V, nestleder fra Ap. Øvrige medlemmer: 2 H, 1 V, 1 Frp, 2 Ap, 1 MDG.

NORDRE AKER/NYDALEN: Bydel Nordre Akers nye BU-leder blir Høyres Per Henry Christiansen (70), mens Ingeborg Briseid Kraft (26) fra Venstre blir nestleder.

Det er klart etter at de tre partiene tirsdag signerte en «valgteknisk samarbeidsavtale» for perioden 2015-2019.

– Jeg vil tilføre vervet en person som er sånn passe utålmodig

Les mer om den kommende BU-lederen nederst i saken!

Se bildet større

Per Henry Christiansen (70) fra Høyre blir ny BU-leder. FOTO: NORDRE AKER HØYRE

Borgerlig flertall

Avtalen innebærer at de tre partiene, som til sammen danner flertall i bydelsutvalget, har fordelt ledervervene mellom seg. I praksis er dette en videreføring av avtalen som de tre partiene inngikk i forkant av forrige periode.

Selv om den borgerlige siden mistet ett mandat til Miljøpartiet de Grønne etter valget i september, har de åtte av 15 representanter.

– Det ble et fortsatt borgerlig flertall i Nordre Aker, og da er det naturlig at de tre borgerlige partiene viderefører det gode samarbeidet vi har hatt de siste fire årene, sier Nordre Aker Høyres leder, Øivind A. Tandberg.

LES OGSÅ: Nordre Aker er fortsatt blått

Gir Ap komiteleder

Se bildet større

Ingeborg Briseid Kraft (26) fra Venstre blir ny BU-nestleder. FOTO: JO STRAUBE/VENSTRE

Avtalen omfatter også fordelingen av ledere i komiteene til BU. De tre er enige om å videreføre komitestrukturen slik den har vært i forrige periode, med Helse- og sosialkomiteen (HS), Kultur- og oppvekstkomiteen (KO) og Miljø-, plan- og samferdselskomiteen (MPS).

Venstre får lederen i MPS-komiteen, Høyre får lederen i KO-komiteen, mens de tre gir Arbeiderpartiet lederen for HS-komiteen. (Se faktaboks for partisammensetning).

– Vi har vært opptatt av å sikre en avtale som gir de andre partiene gode arbeidsvilkår. Derfor er de andre partiene representert med tre medlemmer i hver komité. Arbeiderpartiet får som nest største parti ledende roller i komiteene, heter det i en uttalelse fra samarbeidspartiene, som legger til at de er «innstilt på et godt samarbeid med alle partiene i BU i neste periode».

– Partiene i BU har vel vært enige om alle de store sakene i forrige periode. Jeg kan ikke komme på noen saker der det har vært stor uenighet, sier Tandberg.

LES OGSÅ: Slik stemte vi: Her er de rødest, her er de knallblå og her det aller flest grønne

Se bildet større

SIGNERER: Onsdag signerte Andreas Skjæret (Venstre), Øivind A. Tandberg (Høyre) og Hans A. Kielland Aanesen (Frp) samarbeidsavtalen som sikrer Høyre BU-lederen og Venstre nestlederen de neste fire årene. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Nytt byråd

At det trolig går mot rødgrønt byråd, dersom Arbeiderpartiet, SV og MDG blir enige i sine pågående forhandlinger, ser de tre BU-samarbeidspartnerne på som en spennende utfordring.

– De har lovet å styrke bydelene, så vi forventer at de leverer på det området, sier Venstres førstekandidat Andreas Skjæret.

Hvilke økonomiske rammer bydelene får blir klart når det nye bystyret vedtar oslobudsjettet for 2016. Bydelens budsjett skal vedtas av det nye BU før jul.

De borgerlige i Nordre Aker er videre spente på hvordan et rødgrønt byråd vil forholde seg til andre viktige Nordre Aker-saker.

De nye byrådspartiene har vært kritiske til aktivitetssoneforslaget fra det avtroppende byrådet. Hva de ender med blir spennende å se. Det vil ha stor betydning for blant annet skiklubbene i vår bydel, og deres mulighet til å kunne utvikle anleggene sine i markas randsone videre for å møte den økende veksten av barn og unge som vil drive med idrett, sier Tandberg.

De tre er også bekymret for om det blir innført eiendomsskatt i Oslo.

– Mens vi har vært garantistene mot eiendomsskatt, er de tre garantistene for eiendomsskatt, sier Tandberg.

– Den vil ramme mange i Nordre Aker, men det er store forskjeller mellom de rødgrønne både på nivå og bunnfradrag, supplerer Skjæret.

Boligutbygging og svømmehall

Avtalen mellom Høyre, Venstre og Frp i Nordre Aker er kun av teknisk art og binder ikke formelt de tre partiene til noe politisk samarbeid.

Likevel er de enige om hvilke saker som blir viktige i Nordre Aker, når vi spør hva de spesielt vil jobbe for i 2015-2019-perioden.

Av byutviklingssaker blir det viktig å følge med på Frysja-utbyggingen og utvidelsen av Tåsen senter. Viktigere enn antall boliger, er at «Frysjabyen» planlegges ut fra et helhetsperspektiv der kvaliteten på boligene og prosjektet som sådan blir god, mener de tre. Og infrastrukturen må på plass før beboerne flytter inn.

På Tåsen har de første utkastene til bebyggelse vært for dominerende, samtidig er knutepunktutbygging, og nærheten til kollektivtransport viktig, mener de.

– Men Frp ser gjerne at det bygges lavere, og at Oslo heller utvides der det i dag er skog og stein. Småhusplanen er viktig å bevare, sier Frps førstekandidat Hans A. Kielland Aanesen.

En videreføring av ungdomshuset Abelloftet på Ullevål er en selvfølge. Det har jo alle partiene allerede sagt at de støtter. Her har lokale krefter gjort en flott innsats, sier Skjæret.

Også plasseringen av det nye områdebadet nord-vest i Oslo, som trolig blir vedtatt av bystyret denne perioden, er de enige om at bør legges til Nordre Aker, og vil jobbe for at Sogn vgs.-tomta blir det naturlige alternativet.

– Samhandlingsreformen, og at vi blir prøvebydel for fremtidens eldreomsorg er også et spennende prosjekt som vi har stor interesse av å følge opp. Hvordan man kan bruke velferdsteknologi, tilpasset den enkelte, for å la eldre bo lenger hjemme, sier Aanesen.

LES OGSÅ: Frp vil fjerne politikken fra bydelene

Erfaren BU-leder

Se bildet større

ERFAREN: 70 år gamle Per H. Christiansen har tung erfaring som lokalpolitiker og leder fra næringslivet. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Den nye BU-lederen, Per Henry Christiansen, er en politisk veteran i Nordre Aker med flere perioder som BU-representant og vararepresentant bak seg. Han har de siste årene også sittet i bydelens Helse- og sosialkomité og flere tilsynsutvalg, og har vært vara til bystyret de siste fire årene.

– Han er strukturert og en dyktig leder vi har stor tiltro til, sier Frps Aanesen.

Christiansen er «innfødt» i Berg-, Tåsen- og Nordberg-området. Han vokste opp i Irisveien, og bor i dag i huset foreldrene bygget i Nils Bays vei i 1951. Han har dermed fulgt utviklingen og boligfortettingen av Nordre Aker gjennom flere tiår, fra den gang de grønne slettene var flere og større enn i dag.

– Men det er viktig å ta vare på grønne lunger, både i vår bydel og i Oslo, sier han.

LES OGSÅ: Disse to Høyre-herrene blir Nordre Akers eneste representanter i bystyret

Gjennom jobb har han i perioder bodd både i København og Brüssel. Yrkes- og ledererfaring har han fra det private næringslivet, blant annet gjennom 23 år i Hafslund.

Men politisk aktiv ble Christiansen først for ti år siden, da han ble vervet til Høyre av en venn.

– Som pensjonist har jeg nå mer tid til politikken, sier 70-åringen, som gleder seg til å ta fatt på BU-ledervervet.

– Jeg vil tilføre vervet en person som er sånn passe utålmodig. Som har erfaring med å lede store forsamlinger og jobbe med komplekse problemstillinger, sier han.

Det nye bydelsutvalget har sitt første møte torsdag 5. november i Nydalsveien 21.

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse