Nå skal Jørgen endre kirkens homo-syn

Jørgen Foss, her avbildet i Nydalen, fikk over 49.000 personstemmer, og rykker dermed inn i bispedømmerådet sammen med fire andre representanter fra valgvinneren Åpen folkekirke, og to av nominasjonskomiteens kandidater. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Riktignok ikke helt alene. Men Åpen folkekirkes liste gjorde et brakvalg og ble den store vinneren i kirkevalget. Jørgen Foss er svært overrasket over at han fikk nesten 50.000 personstemmer.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
23.09.2015 kl 15:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Det sikret 26-åringen, som foreløpig bor i Nydalen men snart flytter tilbake til Sagene, én av de syv plassene i Oslo bispedømmeråd.

– Jeg er veldig positivt overrasket. Det var mange på lista som har en større tilknytning til kiken enn meg. Men jeg ser på dette som en veldig tillitserlæring, og gleder meg til å gå inn i fire spennende år, sier Foss.

Han har tidligere sittet i menighetsrådet i Sagene og Iladalen sokn.

For felles vigselsliturgi

Han stilte for listen til Åpen folkekirke, som har markert seg som forkjempere for at også homofile og lesbiske skal få gifte seg i kirken. Kirkemøtet sa i fjor nei til at kirken skulle vie likekjønnede par.

Åpen folkekirke fikk 46.065 av totalt 60.270 stemmer i kirkevalget i Oslo, og med det fem representanter i bispedømmerådet.

Med sine 49.379 personstemmer kom Foss på fjerdeplass over kandiater med flest stemmer. Aller flest fikk Åpen folkekirke-kandidat, og Venstre-politiker, Odd Einar Dørum, med 53.467.

Se bildet større

Odd Einar Dørum fikk flest personstemmer i valget til bispedømmerådet. Han stilte for Åpen folkekirke. (AKRIVFOTO)

Nominasjonskomiteens liste fikk to representanter. Blant dem finner vi avtroppende eldrebyråd i Oslo, Aud Kvalbein (KrF), med 16.634 personstemmer.

Høy oppslutning

Oppslutningen ved kirkevalget var større enn noen gang før. I Oslo bispedømme benyttet 16,4 prosent av medlemmene stemmeretten sin. Det er en økning fra 7,4 prosent i 2011, og den største fremgangen i landet.

– Det er helt fantastisk at så mange stemte. Det viser at kirken betyr noe for folk. Ofte er religion forbundet med noe negativt, men engasjementet viser at folk bryr seg om kirka. Det skal vi jobbe for å se mer av i det daglige, sier Foss, som likevel ikke forventer at folk skal renne ned dørene til kirkene søndag klokka elleve.

– Det gjør jeg ikke selv heller. Men kirkene har et stort lokalt ansvar, og betydning som lokale forsamlings- og samfunnshus, slike er det ikke så mange av i Oslo. Se bare på kirkens betydning etter 22. juli, sier han.

LES OGSÅ: Bli med på Norges største turmarsj på torsdag – langs Akerselva!

Vielse av homofile har engasjert

Han er enig i at det nok er spørsmålet om vielse av homofile og lesbiske som mobiliserte så mange velgere.

– Dette er en klar tale fra det norske folk, om at kirken skal lene seg mer mot 2015 enn år null. Vi skal ha med oss historien, men lese den anno 2015. Jeg tror vi med dette vil se en nedgang i antall personer som melder seg ut av kirka i protest, sier Foss.

– Tror du dere greier å innføre en felles vigselsliturgi?

– Ja, det gjør jeg. Nå er ikke alle stemmene fra alle bispedømmene talt opp ennå, men det ser ut til å gå i Åpen folkekirkes favør, sier Foss.

Men til tross for at den homovennlige listen har gjort et brakvalg, kan det ta helt til 2018 før likekjønnet ekteskap tillates i norske kirker, skriver Osloby. Årsaken er tregt byråkrati, og at et nytt ekteskapsvedtak først kan gjøres i 2017.

Flere vikige temaer

Foss peker også på at det er mange andre spørsmål som vil være viktig for bispedømmerådet i årene framover.

– Endringen fra en statskirke til en folkekirke, og at det trolig skal velges ny biskop i Oslo i løpet av de neste fire årene blir viktig. Min hjertesak er større demokrati i kirken, fra kirkens medlemmer – som er kirkens eiere.

Foss stilte også til valg som bystyrerepresentant for Oslo Arbeiderparti. Han kom ikke inn, men ble valgt som vara til bystyret.

Representantene som ble valgt inn

Her er kandidatene som ble valgt inn i bispedømmerådet (personstemmer i parentes).

Åpen folkekirke:

  • Mandat nummer 1: Odd Einar Dørum (53.467)
  • Mandat nummer 2: Kristin Gunleiksrud Raaum (51.218)
  • Mandat nummer 4: Kristin Skjøtskift (49.657)
  • Mandat nummer 5: Jørgen Foss (49.379)
  • Mandat nummer 6: Gard Realf Sandaker-Nielsen (49.285)

Nominasjonskomiteens liste:

  • Mandat nummer 3: Harald Hegstad (17.507)
  • Mandat nummer 7: Aud Kvalbein (16.634)

Videre er det valgt ett medlem blant de ansatte i fellesrådene i Oslo bispedømme (Tone Louise Stranden fra Asker kirkelig fellesråd), én prest (Anne Berit Evang, menighetsprest på Grorud) og en representant fra døvemenighetene, valgt av menighetsrådene i Døveprostiet (Katja Eidesen).

Gunnar mest populær i Nordre Aker

I menighetsrådsvalget i kirkene i Nordre Aker var det Gunnar Grøndahl i Nordberg sokn som fikk desidert flest personstemmer. Her kan du se sammensetningen av menighetsrådene i Grefsen, Nordberg, Maridalen og Bakkehaugen, Majorstuen og Vestre Aker sokn.

Nordre Aker Budstikke kartla før valget hva kandidatene til menighetsrådet i Nordberg sokn mener om vigsel av likekjønnede par og ansettelse av homofile og lesbiske i kirken, i forbindelse med at menigheten i 2013 fikk refs for å ha trakasert en lesbisk ansatt i kirken.

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse