ANNONSE
Annonse

Vil bosette 400 flyktninger i Nordre Aker

Helle Borgen er Rødts 1. kandidat til bydelsutvalget, og mener Nordre Aker bør ta imot 400 flyktninger. Foto: PRIVAT/KARL ANDREAS KJEKSTRUP

Rødt i Nordre Aker maner til dugnad og vil at du skal åpne ditt hjem for flyktninger. Samtidig vil partiet ta imot ti ganger så mange flyktninger som bydelen gjør i dag.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 09.09.2015 kl 17:12

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

NORDRE AKER: «Vi oppfordrer folk i bydelen om å leie ut boliger til flyktninger som i dag sitter på mottak å venter, og slik bidra til at flere flyktninger tas inn til Norge. Kontakt bydelen og si at du vil leie ut!» skriver Nordre Aker Rødt i sitt partiprogram.

Rødt har ikke vært representert i bydelsutvalget de siste fire årene, men hadde én representant i perioden 2007-2011. Med gode meningsmålinger for Rødt i Oslo den siste tiden (4,8 prosent oppslutning på InFacts måling for VG mandag denne uken) håper partiets 1. kandidat i Nordre Aker, Helle Borgen, på et Rødt-comeback i BU i høst.

LES OGSÅ: Lyn starter dugnad til inntekt for flyktningene

Flyktningedugnad

Bydel Nordre Aker har en kvote på 40 flyktninger i året. I 2015 skal bydelen ta imot ytterligere 15 flyktninger. Oslo bystyre har i år gitt grønt lys til mottak av i overkant av 800 flyktniger til Oslo.

– En tidobling av antallet flyktninger bydelen tar i mot i dag. Det er en voldsom økning?

– Nei, vi ser ikke på det som veldig høyt med den flyktningsituasjonen vi har i verden i dag, både i Syria og andre steder. Mange mennesker er på flukt i verden og i vår bydel er det god plass, sier Helle Borgen.

Hun viser til at mange boligeiere i bydelen har utleieleiligheter. Nå ønsker hun at både politikere og vanlige folk tar i et tak.

– Rødt ønsker en dugnad, der flere leier ut en større del av boligen sin til flyktninger. Mange bor i dag på mottak i årevis etter at de har fått godkjent opphold i Norge, sier hun.

Rødt ønsker at flere av partiene i Nordre Aker skal gå inn for å øke antallet flyktninger Nordre Aker tar imot, og lover at dette vil bli en kampsak dersom hun stemmes inn i bydelsutvalget.

– Dette er noe vi har mulighet til i Norge og i Nordre Aker, sier Borgen, og legger til at Rødt ønsker at det også skal etableres flere kommunale boliger i bydelen.

LES OGSÅ: – De fleste vil merke svært lite til eiendomsskatten

Norge har ansvar for krig

– Her i Nordre Aker har vi det godt, og vi kan kanskje fort bli litt fornøyde med oss selv og slik vi har det. Men jeg tror mange i bydelen ikke ønsker at det skal være sånn, sier hun.

I bydelsprogrammet sitt skriver Rødt at tjenestene som kommuner og bydeler yter til nyetablerte flyktninger må fullfinansieres fra staten.

«Flyktningene må få opplæring og hjelp til å komme seg inn i samfunnet og bli tatt i mot på en menneskeverdig måte. Innvandrere diskrimineres ved ansettelser, noe som hindre dem i å bidra i det norske samfunnet» står det i partiets program.

Rødt mener Norges deltaktighet i internasjonale konflikter gir et særlig ansvar for å hjelpe flyktninger i nød.

– Gjennom vårt Nato-medlemskap og deltakelse i krigene i blant annet Irak og Libya er vi delaktige til at disse menneskene er på flukt. Som et sosialistisk parti mener Rødt at utbyttings- og undertrykkingssystemet må bort for å sikre folk et godt liv og retten til å bo i eget land. Flyktningarbeid er bare avhjelpende, sier Borgen.

LES OGSÅ: Elevene ved de to videregående skolene i Nordre Aker er dundrende uenige i årets skolevalg. Men én ting er de enige om: Venstre

Boligmangel i Bydel Nordre Aker

På boligkontoret hos NAV i Nordre Aker bekrefter de at det er utfordring å bosette nyankomne flyktninger.

– Vi vet at det er mange som sitter på utleieleiligheter, men som har lite kunnskap om utleie til flyktninger, sier Christine Ruud, som er leder for boligkontoret.

Nordre Aker har 253 kommunale leiligheter. I 90 prosent av disse bor det i dag flyktninger, og flyktninger har førsteprioritet når kommunale boliger blir ledige i løpet av året.

Per i dag er ingen av bydelens leiligheter ledige, og bare halvparten av årets flyktningekvote på 55 har så langt fått bolig. Dermed må bydelen ty til det private markedet. Men det er ikke lett.

LES OGSÅ: – Bygg turvei på begge sider av Akerselva

Ta kontakt!

– Vi vil gjerne komme i kontakt med beboere i Nordre Aker som kan tenke seg å leie ut passende leiligheter. Mange flyktninger som kommer er enslige og trenger ettromsleiligheter. Men det er også flere familier, og det er få av de kommunale boligene som rommer en hel familie, sier Ruud.

Hun forteller at bydelen mottar flyktninger fra hele verden, og nevner Burma og Somalia, i tillegg til Syria.

– Noen vil kanskje tenke at flyktninger er en skummel gruppe å leie ut til?

– Jeg vil si at flyktninger er de minst skumle å leie ut til. De har en lønnsinntekt gjennom introduksjonsstønaden, og blir fulgt opp av bydelen. Det er mye normale mennesker som flykter, og vår erfaring er at det går veldig bra med dem. Det er svært sjelden problemer med leieforholdene knyttet til flyktningene i de kommunale boligene, sier lederen for boligkontoret.

LES OGSÅ: – Heldagsskolen er et godt sted å være

Flyktninger er sikre betalere

Oslo kommune får et integreringstilskudd fra staten i fem år per flyktning kommunen tar i mot, og bydelene får i tillegg et kompensasjonstilskudd som en engangsutbetaling på kr 100.000 kroner per flyktning. Flyktningene er derfor trygge betalere.

– De er nesten tryggere betalere enn andre leietakere, sier Ruud.

NAV betaler markedspris for utleieleiligheter, og selv om Nordre Aker har et høyt prisnivå, garanterer NAV for husleien til flyktningene, gjennom den økonomiske støtten de får.

– Det er svært positivt at private utleiere ønsker å leie ut leiligheter. Boligkontoret ønsker å komme på befaring for å se at boligkravene er oppfylt. Husleien må også være markedstilpasset og stå i forhold til størrelse, sier Ruud, og legger til at interesserte kan kontakte bydelen på e-post, til ingerlise.ensrud@bna.oslo.kommune.no eller christine.ruud@bna.oslo.kommune.no.

Oslo ønsker å ta imot flere

Helse- og sosialbyråd Øystein Eriksen Søreide. Foto: BYRÅDSAVDELINGEN FOR ELDRE OG SOSIALE TJENESTER

Det er byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester som fordeler Oslos flyktningekvote på bydelene, basert på innbyggertall. Bystyret har gitt byrådet fullmakt til å ta imot 811 flyktninger i 2015. På grunn av flyktningsituasjonen vil ytterligere 200 bli tatt imot i år. Og byrådet er positive til å ta imot flere.

– Ja, byrådet vil fortsatt stille seg positiv til de henvendelser som kommer fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), basert på at det er staten som bestemmer hvor mange flyktninger Norge skal ta imot, sier byråd for helse og sosiale tjenester, Øystein Eriksen Søreide (H), til Nordre Aker Budstikke.

Lover flere kommunale boliger

Men det er ikke bare Nordre Aker som sliter med å finne nok boliger til de nyankomne.

– Vi anerkjenner at det er en utfordring å skaffe nok ledige boliger i Oslo, men dette har vi tiltro til at bydelene vil klare å håndtere. Byrådet er inne i tidenes største satsing på å skaffe nye kommunale boliger, så denne utfordringen tar vi på alvor. I tillegg til å kjøpe flere boliger satses det nå også flere ressurser på å leie, sier Søreide, og legger til at alle 15 bydeler, Nordre Aker inkludert skal få tilført nye kommunale boliger.

– Boligbehovet til flyktningene kartlegges løpende, og går inn i vurderingene av hvilke bydeler som trenger flere boliger for å få bosatt sine flyktninger. Vi har også innledet et samarbeid med seriøse private utleiere av leiligheter. Dette vil også bidra til å løse denne utfordringen, sier Søreide.

Byråden vil ikke direkte kommentere Rødts forslag om 400 flyktninger til Nordre Aker, men er enig i at Oslo skal ta sin del av ansvaret for å bosette flyktninger.

– Byrådet legger fortsatt opp til at Oslo skal være imøtekommende og bosette det antall flyktninger som staten ber oss om. Det er storting og regjering som må ta den vanskelige vurderingen om hvor mange flyktninger Norge skal ta imot. Så skal Oslo, inklusive bydelene, ta sin del av ansvaret.

LES OGSÅ:

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse