Nordre Aker Budstikke

Alle disse parkeringsplassene forsvinner, men gjør bilene det samme?

Jutulveien, mellom Bredo Stabells vei og Tåseveien. Foto: Pål Rødahl

Når Jutulveien blir en del av sykkelveinettet, blir det slutt på parkeringen her. Men hvor flyttes bilene? Opp i nærliggende gater, som for eksempel Pastor Fangens vei? Det frykter beboer.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.01.2018 kl 14:12

TÅSEN / ULLEVÅL: Jutulveien skal bli en del av byrute 7, som skaper en sammenhengende sykkelforbindelse mellom Gaustad, Blindern, Ullevål, Bjølsen, Storo og Sinsen.

Det skal etableres sykkelfelt i vestgående retning mellom Tåsenveien og Pastor Fangens vei, mens det blir sykkelfelt i begge retninger mellom Uelands gate og Tåsenveien.

Forslaget innebærer at uregulert gateparkering i Jutulveien mellom Pastor Fangens vei og Uelands gate fjernes for å frigjøre plass til sykkelfelt.

Gateparkeringen i Jutulveien mellom Pastor Fangens vei og Uelands gate fjernes for å frigjøre plass til sykkelfelt.

Utsatt ett år

Planen var at dette skulle skje høsten 2017. Etter protester fra beboere i området, som fryktet tapet av parkeringsplassene ville gi økt press på tilliggende gater som følge av fremmedparkering i området (de hevdet blant annet mange ansatte ved Ullevål sykehus parkerer i veien), ble arbeidene utsatt ett år.


Slik ville etableringen av Jutulveien som sykkeltrasé sammenfalle med innføringen av beboerparkering i Bydel Nordre Aker. (Nederst i saken kan du se hvilke områder og veier i bydelen som får beboerparkering).

Slik presenteres sykkelveiplanene i Jutulveien (Illustrasjon: Bymiljøetaten)

Trøbbel med billig-parkering og el-biler

Hensikten med beboerparkeringen er å sikre gateparkering for beboerne i området. Prisen for beboerparkeringskort er 3000 kroner i året for bil nummer én.

I desember gjorde bydelsutvalget i Nordre Aker et vedtak der de gir uttrykk for bekymring for at beboerparkeringsreglementet vil få flere uheldige konsekvenser. De mener blant annet at parkeringen for gjester er for billig (maks. 129 kroner/døgn) og at nullutslippsbiler får parkere gratis, uavhengig av tilknytining til gata.


Dette kom blant annet etter henvendlser fra beboere i området som får beboerparkering i Nydalen – Spikerveien og Tamburveien. De frykter økt parkeringspress i sine gater, som følge av dyre, private parkeringsplasser ellers i Nydalen.

LES OGSÅ: Slutt på gratisparkering på stasjonene. Fra 1. februar må du betale for å parkere her

Press på Pastor Fangens vei

Nå roper Tåsen-beboere varsko for at det samme vil skje hos dem, og mener tiltakene i Jutulveien vil føre til svært uheldige konsekvenser for beboerne i Pastor Fangens vei. Hele Pastor Fangens vei får beboerparkering sommeren 2018.

Pastor Fangens vei (til venstre i bildet), med Jutulveien nedover til høyre. Foto: Pål Rødahl

Det pekes på at ansatte ved Ullevål sykehus allerede i dag benytter Pastor Fangens vei som pendlerparkeringsplass, og at det er mange fremmede biler i gata på dagtid.


Selv om det er Jutulveien fram til Pastor Fangens vei som i første omgang reguleres til sykkelrute, vil også øvrige deler av Jutulveien, Eventyrveien og John Colletts allé mellom Sognsveien og Jutulveien, inngå i de nye sykkelrutene. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre tiltak i disse gatene i takt med innføring av beboerparkering, opplyser Bymiljøetaten.

Slik kan sykkeltiltakene utvides.

– Når Jutulveien blir omregulert til bilvei med sykkelfelt er det all grunn til å tro at det blir krise for beboerne som har bil i området – de mister disse plassene, sier en beboer i Pastor Fangens vei, til Nordre Aker Budstikke.

– Jeg telte 136 parkeringsplasser i Jutulveien mellom Damplassen og Tåsenveien. Sidegatene her er nesten fulle av biler allerede, sier mannen.

Disse bilene må finne plass andre steder i nærområdet når Jutulveien blir parkeringsfri. I tillegg kommer de sykehus-ansatte med elbil, som fortsatt kan parkere i Pastor Fangens vei kostnadsfritt.


– Disse pendlerne (Ullevål sykehus-ansatte, journ.anm.) legger allerede stort beslag på plassene i Pastor Fangens vei og i Jutulveien. Når beboerparkeringen innføres her sier det seg selv at beboerne plutselig får en helt annen hverdag med store parkeringsproblemer. Da føles det heller ikke rettferdig å betale 3000 i året for å ha bilen stående i nærområdet når det ikke finnes plasser lenger.

Bydelen vil evaluere

Bydelsutvalget trakk frem denne typen problemstillinger i sitt vedtak i desember 2017.

Terje Olav Moen. Foto: KARL A. KJELSTRUP

Lederen for bydelens Miljø-, plan- og samferdselskomité (MPS), Terje Olav Moen (Ap), viser til at lokalpolitikerne har bedt om en evaluering av effekten av beboerparkeringen etter at ordningen har fungert en stund. Selv om retningslinjene og reglementet for beboerparkeringen (pris etc.) vedtas av bystyret, er det bydelsutvalget som bestemmer hvilke områder som skal omfattes av beboerparkering. Dette kan også justeres i ettertid.

– Det er ikke sikkert at situasjonen blir vanskeligere etter at beboerparkeringen er innført, enn den er nå. Men det er bra at beboerne kartlegger parkeringssituasjonen nå i forkant, og at de følger utviklingen etter at ordningen er innført. Både med hensyn til betalt fremmedparkering og gratis elbil-parkering, sier Moen.

– Det er nyttig med lokal kartlegging av hvordan ordningen virker for beboerne i praksis - mange steder ønsker jo beboerparkering, legger han til.

Vil ta opp utfordringene før beboerparkering innføres

Ingeborg Briseid Kraft. Foto: KARL A. KJELSTRUP

Nestleder i bydelsutvalget, og medlem i MPS-komiteen, Ingeborg Briseid Kraft (V), viser til at de samme problemstillingene har kommet opp fra beboere i Tamburveien og Spikerveien i Nydalen.

– Nordre Aker Venstre kommer til å foreslå at bydelsutvalget vedtar at det bør innføres parkeringsavgift også for elbiler i områder med beboerparkering, men at elbiler gis lavere priser, sier Kraft, og legger til at elbiler fortsatt bør beholde andre fordeler, som gratis parkering på øvrige parkeringsplasser og lavere takst i bomringen.

– Noe av hensikten med å innføre beboerparkering er jo å redusere fremmedparkeringen, og storstilt elbilparkering undergraver derfor ordningen, sier hun.

Hun mener det også bør vurderes å øke døgnprisen for vanlige personbiler (per nå satt til 129 kroner).

– Jeg vil be om å få dette på sakskartet til Miljø-, plan- og samferdselskomiteen i vår slik at vi kan gi innspill til Bymiljøetaten før beboerparkeringen innføres.

LES MER OM BEBOERPARKERING OG JUTULVIEN:

Gjør endringer i områdene som får beboerparkering

Lokale innspill satte prosjektet på vent: Sykkelveien utsettes ett år

Frykter elbiler og rimelig «gjesteparkering» vil ødelegge beboerparkeringen

Her er svarene på alt du lurer på om beboerparkeringen!

Vil gjøre det enklere å sykle i Jutulveien

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Full oversikt: Veier med beboerparkering

14. desember gjorde bydelsutvalget justeringer i hvilke områder som får beboerparkering i Nordre Aker, når dette innføres rundt sommeren 2018. Under følger listen over alle beboerparkeringsgater, inndelt i områdene Blindern, Ullevål hageby og Akersborg, Tåsen hageby og Tåsenløkka, og Nydalen:

Blindern

Dekker følgende strekninger:

 • Tyrihansveien fra Henrik Abels vei til Sognsveien. (1-7, 17-25, 33-47, 2-44)
 • Bukkene Bruses vei fra Vestgrensa til enden. (1-23, 6-16)
 • Vestgrensa fra Sognsveien til enden. (1-27, 2-32)
 • Eventyrveien fra Nils Henrik Abels vei til Vestgrensa (25a-29, 26-40) – Endres til: Eventyrveien fra Sognsveien til Nils Henrik Abels vei (11-29, 6-40)
 • Moltke Moes vei fra Bindernveien til enden (1-27, 2-16)
 • Christoffer Hansteens vei fra Hasselhaugveien til Vestgrensa (1-5,2-8)
 • Per Gynts vei fra Eventyr veien til Tyrihansveien (1-5,2-6)
 • Hasselhaugveien fra Moltke Moes vei til enden. (1-19, 29-41, 51,57, 28-56)
 • Prestegårdsveien fra Bindernveien til Sognsveien (1-53,8-24)
 • Nils Tollers vei fra Prestegårdsveien til enden (1-5,2-10)
 • Duehaugveien fra Prestegårdsveien til enden (1-5,2-8)

Veier ikke i opprinnelig liste, men som skal være med:

 • Veslefrikkveien (1-9, 2-8)
 • Hasselbakken fra Sognsveien til enden (1-11)
 • Blindernveien (19-41, 44-48)
 • Niels Henrik Abels vei (2-8, 7-45)
 • Sognsveien (like nummer) fra Ullevålsalléen til Tyrihansveien (12-56)

Ullevål Hageby og Akersborg

Dekker følgende strekninger:

 • John Colletts allé fra Sognsveien til Langlia (1-69, 2-72)
 • Pastor Fangens vei fra Jutulveien til Langlia (1, 2-8)
 • Ullevålsalléen fra Sognsveien til Jutulveien (15-39, 2-40)
 • Jutulveien fra Damplassen til Uelands gate – Endres til: Jutulveien fra Damplassen til Pastor Fangens vei (1-15, 2-14). Resten av Jutulveien er tatt med i Tåsen hageby-området
 • Askeladdveien fra Eventyrveien til enden – Endres til: Askeladdveien fra Vålveien til Eventyrveien (1-9, 2-32)
 • Vålveien (1-9, 2-12)
 • Damplassen (1-25, 2-24)
 • Trollsvingen fra Bergsalléen til Møllesvingen (1-5)
 • Nils Lauritsøns vei fra Damplassen til Langlia (1-11, 8-10)
 • Langlia fra Bergsalléen til Pastor Fangens vei – Endres til: Langlia fra Pastor Fangens vei til Bergsalléen (1-39, 2-18)
 • Hjorteveien fra John Colletts allé til Ullevålsalléen (1-11, 2-12)
 • Elgveien fra John Colletts allé til Ullevålsalléen (1-9, 2-12)
 • Tiurveien fra John Colletts allé til Ullevålsalléen (1-7, 2-4)
 • Stiftsamtmann Kaas’ vei fra John Colletts allé til Ullevålsalléen (1-3, 2-8)
 • Gäbleins vei fra John Colletts allé til Damplassen (1-7)

Veier ikke i opprinnelig liste, men som skal være med:

 • Gustav Heibergs vei fra John Colletts allé til Vålveien (2-8)
 • Sognsveien (ulike nummer) fra Ullevålsalléen til Tyrihansveien (11a-61)
 • Eventyrveien fra Damplassen til Sognsveien (2-4)
 • Akersborg terrasse fra Ullevålsalléen til enden (1-45, 2-34)

Tillegg etter ønske fra Tåsenlia Sameie (ikke med i opprinnelig liste):

 • Pastor Fangens vei 3-21 og 10-14

Tåsen Hageby og Tåsenløkka

Dekker følgende strekninger:

 • Spångbergveien (1a-25,22a-34b)
 • Bredo Stabells vei (1-19b, 2a-8b)
 • Claus Borchs vei (1-19, 2-14)
 • Tåsenallèen (11a-23, 12-32)
 • Ugleveien hele (1-11, 2-12b)
 • Tåsenveien fra Spångbergveien til Bredo Stabells vei (13-23, 10a-20b)
 • Jutulveien fra Pastor Fangens vei til Uelands gate – Endres til: Jutulveien fra Pastor Fangens vei til Uelands gate (17-39, 18-38). Resten av Jutulveien er tatt med i Ullevål hageby området

Nydalen

Dekker følgende strekninger:

 • Spikerveien hele (14-24)
 • Tamburveien (3-17, 4-12)
 • Gunnar Schjelderups vei fra bydelsgrense til snuplass – Nummer 9-41 er i bydelen, men det er ikke tenkt at dette området skal omfattes av beboerparkeringen

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...