ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Berg skole ferdigstilles i 2017

Berg skole står ferdig med nybygg i 2017. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ARKIVFOTO)

Byrådet vil bygge 5800 nye elevplasser de neste årene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 28.09.2016 kl 22:04

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

BERG: Byrådet planlegger å utvide Osloskolen med 5800 nye elevplasser frem mot 2020, og setter av 10 milliarder kroner til nye skoler og rehabilitering og utvidelse av eksisterende skoler.

Det kommer frem i byrådets forslag til oslobudsjett 2017.

– Byrådet planlegger ut fra at vi skal åpne et nytt eller rehabilitert klasserom to ganger i uken frem mot 2020, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap), i en pressemelding.

I Nordre Aker ferdigstilles nå arbeidene med å gjøre om Berg skole til barneskole.

Omstrukturering fra videregående til barneskole med tre paralleller på 1. til 7 trinn, startet i 2013. Prosjektet har omfattet rehabilitering, nybygg med gymsal og musikkrom. Ferdigstillelsen av prosjektet har foregått i flere faser og med skole i drift. Fase 2 ble åpnet til skolestart 2016 og har gitt skolen en kapasitet på 588 elever.

ANNONSE

Siste fase, nybygget, er planlagt ferdigstilt høsten 2017.

Det har imidlertid vært endel støy rundt nybygget. Du kan lese om det her.

Illutrasjon av Berg skole med nybygg i skolegården. Foto: Myklebust Øvrebø Arkitekter AS for Undervisningsbygg Oslo KF

Mange nye skoleplasser i Nordre Aker

Byrådet viser også til at det ifølge Skolebehovsplanen trengs nye skoleplasser i Nordre Aker de kommende årene. Her nevnes ny byomfattende 8-13-skole med utgangspunkt i Blindern videregående skole, som er midlertidig lokalisert i lokalene til tidligere Sogn videregående skole.

Skolekonseptet tar utgangspunkt i et faglig samarbeid med universitetet i Oslo, og er en del av pågående områdeutredning av Sogn-tomta, som gjennomføres i regi av Eiendoms- og byfornyelsesetaten. Som en del av utredningen utredes konseptet Eurocampus, med tanke på samlokalisering med den Tyske og den Franske skole.

ANNONSE

I tillegg varsles utfasing av paviljonger ved Ullevål (2017) og Nordberg og Engebråten skoler (2019). Det er også igangsatt utredning for etablering av ny og permanent kapasitet i ungdomstrinnet. Videre er det under utredning ny skole i Frysjaområdet.

Nordre Aker Budstikke omtalte nylig disse og andre skoleprosjekter som Utdanningsetaten ser for seg i Nordre Aker. Les om det her.

Tone Tellevik Dahl og byrpdet vil åpne flere skoler i årene fremover. Her fra snorklipp på Nye Fernanda Nissen skole i Nydalen/Storo. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

22,9 milliarder til utdanning

– Oppvekst- og kunnskapsbudsjettet for Oslo er på historiske 22,9 milliarder kroner. I budsjettet for 2017 setter vi nye mål for Osloskolen, og vi gir fart til gjennomføring av ambisjonene i byrådserklæringen. Skolene skal komme tettere på elevenes læring, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl (Ap) i pressemeldingen.

  • Det varsles en dobling av byrådets lærersatsing på 1.-4. trinn, fra 35 til totalt 70 lærere. Lærerne vil være på plass til skolestart 2017, og kommer i tillegg til de 6-700 lærerne som byrådet årlig planlegger å ansette som følge av vekst i antall elever, og lærere som slutter. Den økte satsingen er på 26,8 millioner kroner.
  • Byrådet har som ambisjon å fullfinansiere nye elevplasser. Fra 2011 til 2015 betalte det forrige byrådet 80 prosent av kostnadene for nye elever, ifølge byrådets budsjettfremlegg. Det sittende byrådet foreslår i budsjettet å øke finansieringen i grunnskolen til 95 prosent fra 1. januar 2017 og videre til 100 prosent fra 2018. Budsjettet er styrket med 138,5 millioner kroner i 2017 for å dekke merutgiftene til nye elever.
  • Byrådet ønsker å styrke Aktivitetsskolen (AKS) med 41 millioner kroner. Med budsjettforslaget vil 44 av byens 99 barneskoler få tildelt midler til økt deltakelse og kvalitet i AKS.
  • Som en del av byrådets digitaliseringssatsing er det også lagt inn 200 millioner kroner de neste fire årene til modernisering av IKT-systemene på skolene i Oslo.

ANNONSE

LES OGSÅ:

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE