Nordre Aker Budstikke

– Det handler til syvende og sist om sjåføren bak rattet – ikke om antallet fartshumper

Følgegrupper, nå har de voksne fått egne vester, sponset av Sporveien. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Reflekskampanjen i Kapellveien ved Grefsen skole fredag 11. januar vil bevisstgjøre bilistene på at det er skolebarn i veien. I Kjelsåsveien ønsker Disen-foreldrene seg fotobokser. – Der går det bokstavelig talt så det suser, sier representant for trafikkgruppa.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.01.2019 kl 13:52

GREFSEN: Anleggsarbeidet i Grefsenveien er i gang og det har medført forflytning av trafikken rundt Grefsenveien. På flere av disse veiene ferdes mange skolebarn. For å øke bevisstheten blant bilistene iverksetter prosjektet nå, sammen med FAU-ene og Grefsen og Disen velforening, en større refleksaksjon, hvor Sporveien har sponset refleksvester til skoleforeldre.

Små og store er på farten langs skoleveien, tidlig fredag morgen 11. januar på Grefsen. I Kapellveien har noen av foreldrene allerede fått på seg de nye refleksvestene, med 30 km/t på ryggen.

– Det er flott med en slik kampanje, det setter fokus på trafikken langs skoleveiene. Vi er flere foreldre som bytter på å følge en gruppe på til sammen åtte barn. Vi går fra Lettvintveien og opp til Grefsen skole. Den verste trafikken synes jeg egentlig er i Lettvintveien, der er det også 40 km/t, og ikke 30 km/t, sier pappa Bjørn Heen, på vei oppover mot barneskolen.

Tidligere har også Nordre Aker Budstikke skrevet om Lettvintveien, trafikkaos og grisekjøring. Sporveien skal også snart på befaring i veien. Her kan du lese den tidligere saken.

Førsteklassinger på vei til Grefsen skole, fredag morgen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA


Pappa Bjørn fortsetter:

– Vi er flere foreldre som også henter førsteklassingene på skolen. Jeg tipper at vi følger de til og fra, til og med andreklasse.

Sporveien forteller selv om refleksaksjonen i en pressemelding:

«Sporveien, som er byggherre i for Grefsenveien-prosjektet, gjør hva de kan innenfor sitt mandat og økonomiske rammer for å sikre skolebarna i denne utfordrende perioden. Sammen med lokale aktører har prosjektet derfor identifisert flere problematiske strekninger og krysningspunkter. På flere av dem er det gjort grep for å bedre fremkommeligheten og sikkerheten. Det er fjernet mange parkeringsplasser, og også satt opp skilter for å tydeliggjøre at veien brukes av mange skolebarn, enkelte kryss er strammet opp og det er engasjert trafikkvakter, står det, og i tillegg at Bymiljøetaten innfører sin fartssoneplan som også innebærer mange tiltak, deriblant nye fartshumper på flere strekninger.

Vi gjør så godt vi kan, selv om det er umulig å gjøre absolutt alle skoleveiene helt trygge. Til det er området for stort og antallet veier for mange. Bare siden stengingen av ut- og innkjøringen fra Grefsenveien til Storokrysset i begynnelsen av desember i fjor, har vi mottatt et par hundre e-poster fra beboere som ønsker at vi ser på andre strekninger enn dem vi har prioritert, sier Sven Øvergaard, kommunikasjonsansvarlig for Grefsenveien-prosjektet.»


Samlet på Grefsen skole, etter spaserturen fra Morellbakken ungdomsskole til barneskolen, fra venstre kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, Runar Eikeset i FAU ved Disen skole, Marianne Tveit, foreldrerepresentant fra Grefsen skole og kommunikasjonsansvarlig for Grefsenveien-prosjektet, Sven Øvergaard. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Dialog med FAU-ene prioritert

Sporveien skriver videre at en god dialog med skolene er viktig, da det gjør det lettere å identifisere tiltak som bør prioriteres. Prosjektet besøkte i fjor høst de tre barneskolene i området for å få bedre innblikk av hvordan de ser på situasjonen fremover. Møtet ble etterfulgt av et nytt møte i midten av desember i fjor hvor også én ungdomsskole var representert. Her presenterte skolene en liste over prioriterte tiltak som de ønsker at prosjektet skal se på.

«Kontakten med FAU-ene er viktig, og selv om vi ikke kan gjennomføre alle tiltak som etterspørres er det vesentlig å få disse på bordet slik at de kan prioriteres. Noen tiltak er forholdsvis enkle å gjennomføre, mens andre krever en lengre prosess.»

Initiativ fra nærmiljøet

Et eksempel på mer enkle tiltak er bedre merking av skolebarna gjennom reflekseffekter. Prosjektet har allerede bidratt med effekter til en reflekskampanje på Kjelsås skole, og har også delt ut reflekser til alle barna i de to øvrige barneskolene. Nå tas dette videre gjennom å utstyre foreldrene som følger barna til skolen med egne refleksvester.

Ideen til denne kampanjen kom fra et foreldrepar på Grefsen skole. Sporveien syntes forslaget var spennende og har bidratt økonomisk slik at prosjektet kan la seg realisere. Nå blir vestkampanjen satt ut i livet, gjennom et samarbeid mellom de tre lokale barneskolene (Kjelsås, Grefsen og Disen), Grefsen og Disen vel og Sporveien.


– Etter at Grefsenveien ble stengt har det blitt mer trafikk på morgenen når barna går til skolen, og det er også flere nye bilister i området som kanskje ikke vet at dette er skolevei eller at fartsgrensen er 30 kilometer i timen. Som foreldre har vi tenkt mye på hva som skal til for å gjøre skoleveien til barna tryggere. Ettersom det alltid er noen foreldre på veiene om morgenene, spesielt i følgegruppene til elever i første og andre klasse, tenkte vi at det hadde vært flott hvis disse foreldrene kunne bidra i en trafikksikkerhetskampanje for å øke synlighet og minne bilister på at her er det skolebarn og at de må kjøre sakte, sier Marianne Tveit. Hun er både forelder til barn i grunnskolen, og styremedlem i velforeningen.

Hun fortsetter:

– Derfor kom vi opp med ideen om godt synlige refleksvester med 30-skilt bakpå, og vi ble veldig glade da Sporveien sa de ville finansiere vestene. Hvis vi kan få foreldre som ferdes rundt på skoleveiene på morgenen og ettermiddagen til å gå med disse refleksvestene, så håper vi at dette kan bidra til at bilister husker å kjøre sakte og forsiktig, og ikke minst holde god avstand til skolebarn på fortauene.

Ansvaret ligger hos sjåføren

Sven Øvergaard i Sporveien er glad for engasjementet nærmiljøet viser, og peker på at denne type aktiviteter er et godt eksempel på det lokale samarbeidet prosjektet ønsker for at anleggsperioden skal bli så smertefri som mulig. Reflekskampanjen er også bare en del av andre tiltak prosjektet skal gjøre.

– Som sagt innføres det mange trafikksikkerhetstiltak, og flere kan det bli når forholdene tillater det. For eksempel vil det kunne etableres flere midlertidige fartshumper. Nå på vinteren er dette vanskelig pga. snøbrøytingen, sier Øvergaard.


Selv om kommunen innfører mange tiltak, handler det til syvende og sist om sjåføren bak rattet – ikke antallet fartshumper, presiserer han.

– Dessverre kjører mange bilister altfor aggressivt – selv om de ser skolebarn langs veien. Selv har jeg stått på befaring oppe i Kjelsåsveien og sett enkelte bilister, som når de kommer til innsnevringen foran fotgjengerfeltet, heller øker farten for å «rekke» å komme gjennom innsnevringen før den møtende bilen. Tiltak kommunen innfører kan aldri kompensere for det at bilister må ta mer hensyn og slakke på gasspedalen. Nå utstyrer vi i første omgang 300 foreldre med denne spesialsydde refleksvesten, og vi håper bilistene som oppdager disse langs veiene tilpasser farten etter forholdene, sier Øvergaard.

Disen skole

Runar Eikeset i FAU og trafikkgruppa ved skolen, var også plass i Kapellveien, fredag morgen:

– Vår hovedbekymring ved Disen skole er Kjelsåsveien. Der går det bokstavelig talt så det suser, med mye trafikk og mye grisekjøring. Ja, det er 40 km/t i veien, men slik jeg og mange av foreldrene gir tilbakemelding om, så viser trafikkulturen i veien noe helt annet. Nå har jo også situasjonen tilspisset seg i forbindelse med Grefsenveien-prosjektet. Mye mer trafikk, og mer kø i rushen. Det går sakte nedover om morgenen, men oppover gasser mange bilister på, og skolebarna må være så til de grader forsiktige når de skal over veien. Det hjelper jo ikke på situasjonen at det ofte er dårlig måkt og glatt på fortauene, sier Eikeset.

– Vi har fått tilakemeldinger fra flere foreldre som ikke lenger tør å la barna gå til skolen, og i stedet kjører barna. Således blir det jo enda mer trafikk.

Eikeset forteller at Kjelsåsveien er en hovedfartsåre for utrykningskjøretøyer.

– Fartshumper er kanskje ikke det beste da, men vi har vært i kontakt med Bymiljøetaten om fotobokser langs veien. Men vi har ikke fått det - ennå. Vi fortsetter å jobbe med saken. Vi tror det kommer fotobokser langs Kjelsåsveien etter hvert, men er det sånn at det må skje en ulykke først? spør han.

Nordre Aker Budstikke har også blitt kontaktet av foreldre som er dypt bekymret for trafikksituasjonen ved Kjelsås skole, etter at Kjelsåsveien har åpnet for ut- og innkjøring ved Grefsenveien og Midtoddveien (Prix-krysset). Sporveien forteller at de også har mottatt henvendelser om den nye trafikksituasjonen på Kjelsås.

Lokalavisa følger saken.

Faktaboks

Om Grefsenveien-prosjektet

Grefsenveien skal oppgraderes på to strekninger, fra Storo til Disen og mellom Platåveien og Kjelsåsalléen holdeplass. Trikketraseen i Grefsenveien skal rustes opp med nye trikkeskinner og oppgraderte holdeplasser. Målet er å bedre kollektivtrafikkens fremkommelighet ved å anlegge et separat og fysisk atskilt kollektivfelt frem til 100 meter fra Storokrysset. Det skal etableres sykkelfelt fra Storokrysset til Disen, mens sykkelfelt i motsatt retning blir en del av reguleringsarbeidet som Bymiljøetaten igangsetter.

For å unngå nytt gravearbeid på strekningen i nær fremtid benytter Vann- og avløpsetaten anledningen til å skifte ut en eldre vannledning som ligger midt i Grefsenveien. Hele strekningen får nye fortau, ny belysning og universelt utformede holdeplasser. Grefsenveien-prosjektet er planlagt ferdig våren 2020.

Del av Trikkeprogrammet

Arbeidene i Grefsenveien er en del av Trikkeprogrammet, som i tillegg til oppgradering av infrastruktur, gater og byrom omfatter innkjøp av nye, moderne trikker til Oslo og utvikling av trikkebasene på Grefsen og Holtet. Oslo kommune har gitt Sporveien AS ansvaret for å lede Trikkeprogrammet og Sporveien samarbeider med Bymiljøetaten i Oslo kommune og selskapene Ruter AS og Oslo Vognselskap AS om gjennomføringen. Enkelte infrastrukturprosjekter gjennomføres også i samarbeid med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...