Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

– Det skjer noe i Nordre Aker

Raymond Johansen med Nordre Aker Arbeiderpartis nye medlemmer. Foto: Eileen Fugelsnes

I Arbeiderpartiet er de sikre i troen på at 16 års Høyre-styre i bydelen her nord i Oslo går mot slutten.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.06.2019 kl 09:23

NORDRE AKER: – Noe skjer i Nordre Aker Arbeiderparti. Vi har fått flere nye aktive medlemmer som ønsker å delta i valgkampen. 16 år med borgerlig flertall er nok, sier Eileen Fugelsnes, valgkampleder i Arbeiderpartiets lokallag i Nordre Aker.

Torsdag denne uken samlet partiet gamle og nye medlemmer til valgkampskolering på Kjelsås Folkets hus. Og der fikk lokallaget besøk av «sjefen sjølv», byrådsleder Raymond Johansen.

Emil Mogstad er leder av Nordre Aker Ap, og Eileen Fugelsnes er valgkampleder. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Alltid blått i Nordre Aker

Etter fire år med Raymond og co i byrådskontorene, går det mot et spenneånde valg til høsten. Vil bompengeopprøret gjøre seg gjeldene også i Oslopolitikken? Vil Arbeiderpartiet og samarbeidspartiene beholde flertallet de sikret seg i 2015, etter 18 år med Høyre-ledet byråd i Oslo, eller er det duket for blått comeback, med Høyres nye byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg i spissen?

Nordre Aker ble opprettet som bydel i 2004, etter sammenslåing av bydelene Sogn og Grefsen-Kjelsås, i tillegg til områdene Ullevål hageby, Blindern og Gaustad. Siden starten har Nordre Aker, nord i byen, og med områder både øst og vest for Akerselva, hatt borgerlig flertall – og Høyre har hatt "monopol" på vervet som bydelsutvalgsleder. Til høsten trer Per H. Christiansen, Høyres tredje BU-leder, av og partiet stiller med tidligere sykehustopp Erik Kreyberg Normann fra Kjelsås, som toppkandidat.

For Arbeiderpartiet prøver gruppeleder Bente M. Larsen fra Lillo/Grefsen seg som BU-lederkandidat – for for andre gang.


Sammensetningen av representanter i bydelsutvalget i Nordre Aker har siden 2015 vært slik: Høyre - 5, Arbeiderpartiet - 4, MDG - 2, Venstre - 2, SV - 1, Frp - 1.

Rekorddeltakelse

I hver bydel har Arbeiderpartiet to valgkampskoleringer denne våren. På den første skolering i april var det 35 deltakere, den høyeste deltakelsen av alle bydelene, ifølge valgkampleder Fugelsnes. Raymond Johansen har besøkt valgkampskoleringer rundt om i hele byen, og til den andre runden i Nordre Aker, 6. juni, tok han altså turen til Kjelsås.

– Det er flott å se at det er mye engasjement rundt i partilagene, sier byrådslederen, til Nordre Aker Budstikke.

Han opplever at deltakerne i Nordre Aker er veldig motivert for å bidra aktivt til en god valgkamp for Arbeiderpartiet i bydelen. Målet er å få Arbeiderpartiets kandidat Bente M. Larsen som BU-leder etter valget, og en ny kurs i bydelen, sier han.

Raymond Johansen håper å fortsette som byrådsleder etter valget, mens Bente M. Larsen håper å bli BU-leder i Nordre Aker. Foto: Privat


– Hvordan var møtet med de lokale i Nordre Aker? Hva er forklaringen til de nye som har valgt å engasjere seg i år?

– Det gir meg mye energi å møte våre lokale frivillige. Det er mye engasjement i Nordre Aker og de har jobbet målrettet med rekruttering og å øke aktiviteten sin. Det er veldig bra.

Første valgkamp

En av dem som skal delta i valgkamp for Arbeiderpartiet i Nordre Aker for første gang, er Kjell-Olav Hovde fra Kjelsås. Han meldte seg inn i partiet etter det siste stortingsvalget, og ble i februar i år valgt til leder av Arbeiderpartilaget på Kjelsås.

– Det lokale engasjementet kommer nok av å ha fulgt ungdommer gjennom skoleløpet på Kjelsås. Da blir man godt kjent med nærmiljøet og ser ting som kan bli bedre eller som man irriterer seg over, sier han, og trekker frem noen eksempler:

– Når vi øvelseskjører i Maridalen så blir ungdommene verdensmestere i forbikjøring av syklister mens jeg sitter med hjertet i halsen. Hvorfor ikke bare bygge en bredere veiskulder? I bydelspolitikken kan man påvirke helt konkrete ting.


– Å bry seg om ungdommer gjør også at du blir opptatt av framtida deres. Det må noen nye løsninger til for å gjøre det billigere å bo. Men det problemet blir lite om vi ikke raskt klarer overgangen til miljøvennlig teknologi, sier han.

– Opplever du at det er mer politisk interesse i Nordre Aker nå enn tidligere - og hva kan i tilfellet være årsaken?

– Absolutt. Jeg tror folk ser at det betyr noe hvem som styrer, enten det er Norge, Oslo eller Nordre Aker. Vi har også fått mer kontakt på tvers av bydelen og tenker mer fleksibelt rundt frivillig innsats. Det skaper veldig mye mer aktivitet og entusiasme, sier Hovde.

Tror på ung, rødere vind

Bente Hess i Arbeiderpartilaget på Tåsen/Ullevål, har adskillig flere år bak seg som partiaktiv, og hun synes det er mange flere unge som engasjerer seg nå enn tidligere.

– Det er blitt en mer mangfoldig medlemsmasse på medlemsmøter, og jeg har merket meg at det også er blitt flere akademikermenn som deltar, men også menn fra andre yrkesgrupper og studenter. Tidligere var det ofte pårørende som deltok, men nå er det noen i rullestol som har meldt seg inn. Det kan tyde på at det er en rødere vind, i hvertfall blant unge voksne, sier Hess.


For henne er satsing på barnehageplasser, gratis aktivitetsskole, skolemåltider, idrettsanlegg, men også kollektivtransport og renere luft i byen viktige saker.

– Jeg har engasjert meg for Arbeiderpartiet fordi det er viktig med et parti som vil at samfunnet skal ta vare på folk sosialt når en trenger det, og legge til rette for rettferdighet og like muligheter og for fellesskap, sier hun.

Vipper i Nordre Aker?

Raymond Johansen er klar for å fiske stemmer i Nordre Aker, her var det fisk i Sognsvann som var målet tidligere i år. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Raymond Johansen håper nok på lokallagenes valgkampinnsats slik at han beholder makta i byen. Men hvor viktig er det at Arbeiderderpartiet «vinner» det blå Nordre Aker også?

– Arbeiderpartiet er opptatt av å gjøre gode valg i alle Oslos bydeler. Laget vårt i Nordre Aker mener Nordre Aker kan bli en enda bedre bydel å bo i, sier Johansen.

– Hva skal til for å vippe bydelen fra blå til rød, tror du?

– Jeg tror at mange ser at det skjer noe i Oslo nå. Vi har bygget 3000 nye barnehageplasser, vi har styrket laget rundt de yngste elevene med flere hundre nye lærere og vi har styrket hjemmetjenestene med 500 flere årsverk. Vi skal fortsette å styrke kommunen i årene som kommer, slik at innbyggerne får gode tjenester, sier byrådslederen.

Kvinnen som trolig blir bydelens øverste politiske leder, dersom stemmene vipper vektskåla fra blått til rødt i september, minner om at marginene tradisjonelt sett er små:

– I dagens bydelsutvalg er det marginal forskjell mellom blokkene. De blå (H, Frp, V) har 8 mandater og de rødgrønne (A, SV, MDG) har 7 mandater. Den rødgrønne blokken trenger bare ett mandat til for å vinne bydelen til høsten, sier Bente M. Larsen.

Tror på eget parti

Før høstens valg har et nytt bompengeparti dukket opp. Meningsmålingene har vist høy oppslutning for SV, Rødt og MDG i Oslo. Da Miljøpartiet de Grønne fosset inn i bystyret for fire år siden, og i BU i Nordre Aker fra ingen til to representanter – "stjal" de en representant hver fra Arbeiderpartiet og Høyre. Larsen er ikke så redd for fremgangen.

– I Nordre Aker Arbeiderparti er det stort trykk og mye aktivitet som lover bra! Jeg har tro på en sterk rødgrønn blokk etter valget, og at vi gjennom et styrket samarbeid kan få gjennomført politikk som befolkningen i Nordre Aker er opptatt av, sier hun.

– Hvorfor kan det eventuelt gå denne gangen?

– Til tross for at Bydel Nordre Aker siden bydelsreformen i 2004 har vært styrt av de blå, har Arbeiderpartiet og de andre partiene i den rødgrønne blokken fått gjennomslag for mye av vår politikk, og spesielt i siste periode, sier Larsen, og skrur over på valgkampmodus:

– I 2015 fikk det rødgrønne byrådet tillit til å ta Oslo i en ny retning. Vi har endelig fått et byråd som satser på bydelene. I Nordre Aker har vi full barnehagedekning og det bygges igjen kommunale barnehager, som Bråtenalléen. Vi har fått flere helsesykepleiere på skolene, flere ansatte i hjemmetjenesten og rosa busser som gjør de eldre mer mobile. Vi har bygget mange kilometer med sykkelveier og kollektivtilbudet er bedret. Etter valget vil vi fortsette å styrke disse tilbudene slik at alle kan ta miljøvennlige valg i hverdagen. Arbeiderpartiet har et ambisiøst program og entusiastiske kandidater som vil jobbe for en varmere, grønnere og inkluderende bydel med plass til alle.

– På hvilke måte vil Bente være en bedre BU-leder enn Høyres kandidat Erik Normann, Raymond Johansen?

– Bente er en trygg og jordnær dame med begge beina godt plantet på jorda. Hun jobber knallhardt til det beste for Nordre Akers innbyggere, både i bydelsutvalget og partiet.

Nordre Aker Arbeiderpartis satsingsområder

Eileen Fugelsnes ledet programkomiteen i Nordre Aker Arbeiderparti. Hun trekker frem disse punktene som satsinsområder for partiet:

Satsing: UNGE

– Vi vil ha en storsatsing på unge i bydelen. Nordre Aker mangler møteplasser for ungdom, både inne og ute. Vi vil ruste opp uteplasser med nye fotballmål, basketballkurver, benker, treningsapparater m.m, samt skape møteplasser inne som er et alternativ til fritidsklubben og McDonalds på Storo.

– I tillegg vil vi passe på at breddeidretten er tilgjengelig også for de som ikke vil drive konkurranseidrett. Mange unge faller fra idretten fra ungdomsskolealder og oppover fordi treningen blir for hyppig og seriøs.

– Vi satser også på å bygge et bedre lag rundt skolebarna. Dette innebærer blant annet flere sykehelsesøstre og miljøarbeidere enn bemanningsnormen tilsier. Normen er altfor dårlig i ungdomsskolen videregående nivå.

Annet på barn og ungdom:

- gratis skolemåltid
- gratis AKS for førsteklassinger. (Det er ikke riktig at bare bydeler i øst skal få dette tilbudet. Nå får også alle førsteklassinger i NA det også.

Satsing: DIGITALISERING

– Brukerne i bydelen mangler oversikt over tilbudet i bydelen. Vi vil opprette nettportaler med oversikt over aktivitetstilbud til unge og eldre, oversikt over all frivillighetsarbeid, kulturtilbud osv.

– Byrådet er også i ferd med å lansere en nettjeneste hvor brukere kan få oversikt over og leie/låne kommunale lokaler. Dette vil være svært gunstig for idretten, frivilligheten etc.

Satsing: ELDRE

– I inneværende byrådsperiode har NA fått 30 ekstra stillinger i eldreomsorgen. Denne satsingen vil fortsette.

– I tillegg vil vi tenke nytt når vi bygger sykehjem. Vi tenker landsbyformat. Eldre, studenter, kafe, frisør og gode uterom i et og samme prosjekt.

– Vi bygger ut tilbudet med de rosa bussene, sikrer de fire seniorsentrene, garanterer eget kjøkken og god mat på sykehjem...

Satsing: UTBYGGINGSPROSJEKTER

– Bydelen skal bli ennå mer aktiv i planlegging av utbyggingsprosjekter i bydelen, og stille krav til miljøvennlig materialbruk, at vi ser samferdsel og utbygging sammen, at det skal være mulig for begge foreldre å bli boende i bydelen ved skilsmisse. Altså at vi planlegger for ulike typer husholdninger, økonomi og behov.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...