Nordre Aker Budstikke

Disse får 500.000 Grønne midler:

Kulturkafé, insektshotell, sykkelparkering og 1000 solsikker

Grefsen menighet får penger til Barnas innsektshotell, og Tåsen IL til en insektshage. Dette bildet illustrerer et insektshotell, og trenger ikke ha noen likheter med det de Grønne midlene skal brukes på. Foto: Thomas Guffler (user Guffi) CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Bydel Nordre Aker har fordelt sine aller første Grønne midler. Men søknader på tilsammen fem millioner kroner fikk tommel ned. Her kan du se hvem som får penger!

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

NORDRE AKER: Det var i budsjettbehandlingen for 2019, på tampen av fjoråret, at bydelsutvalget (BU) bevilget en halv million kroner til Grønne midler i Nordre Aker.

Dette i tillegg til millionen som bevilges i Frivillighetsmidler. Frivillighetsmidlene ble delt ut tidligere i år. Interessen for Grønne midler i Nordre Aker eksploderte – og som vi skrev om for to uker siden kom det inn 88 søknader på tilsammen 5.632.940 kroner.

Ville øke potten ved å omfordele mindreforbruk

Dermed lå det i kortene at mange ville bli skuffet. Det var bakgrunnen for at Venstre i BU-møtet 13. juni la frem forslag om å øke potten med ytterligere 465.000 kroner.

Forslaget kom etter at byrådet innstiller på at kommunens virksomheter og bydeler får tilbakeført øremerkede midler og mindreforburk fra 2018-regnskapet. Bydel Nordre Aker hadde i 2018 et positivt regnskapsresultat på 18,6 millioner kroner. Etter at blant annet særskilte øremerkede midler er trukket fra, sitter bydelen igjen med et reelt netto mindreforbruk for 2018 på 942.000 kroner, som det er bydelsutvalgets som skal vedta hvordan skal disponeres.

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen ønsket at 27.000 kroner skal gå til å dekke innføringen av kvalitetssystemet EQA i sektoren for eldre, helse og arbeid og 450.000 kroner til å finansiere lønnskostnader til et årsverk som koordinator for turnussystemet GAT/lokal HR-forvalter, med syv måneders effekt. De resterende 465.000 kronene ville han overføre til risikoavsetning, slik at den totale økonomiske bufferen fra 2019 når 10,2 millioner kroner. (Da 2018 nærmet seg slutten var bydelens sparegris, som noen få år tidligere hadde vært 30 millioner, krympet til nesten 0, og behovet for å begynne sparingen var stort).


Det var denne ekstra risikoavsetningen på i underkant av en halv million Venstre ønsket omdisponert til heller å øke Grønne milder-potten. I forkant av møtet begrunnet de hvorfor i et innlegg med tittelen «La oss gjøre Nordre Aker grønnere», i Nordre Aker Budstikke.

– Så mange søknader om Grønne midler er veldig gledelig, og det hadde vært hyggelig å tildele mer. Jeg oppfordrer alle som vil at vi skal være en grønn bydel å vise det nå med å bruke en liten, liten del fra risikoavsetning til Grønne midler, sa Venstres May-Brith Døssland i BU-møtet 13. juni.

Tildelingen

Det forslaget fikk Venstre ingen andre partier med på. De så et større behov for å styrke bydelens økonomiske buffer, slik bydelsdirektøren anbefalte. Høyre, Arbeiderpartiet og SV sa imidlertid alle at de vil se på mulighetene for å øke potten til Grønne midler neste år, men at en økning allerede i år også vil kreve en ny runde med vurdering av søknader, og at utdelingen da vil komme for sent på året.

De 500.000 kronene som var satt av til Grønne midler ble fordelt slik:

 • Bakkehaugen vel: 4000 kroner (søkte om 7000) til Dyrking av østers- og shitakesopp på trestammer. Målgruppe: Alle i nærmiljøet.
 • Bydel Nordre Aker: 5000 kroner (søkte om 22.500) til Planter og samspill. Målgruppe: Beboere på døgnbemannet psykisk bolig.
 • Bydel Nordre Aker: 22.5000 kroner (søkte om 100.000) til Høner, kaniner, grønt. Målgruppe: Innbyggere i Berg bolig, barnehage og passerende forbi.
 • Bydel Nordre Aker, Badebakken barnehage: 30.000 kroner (søkte om 100.000) til Grønt uteområde i Badebakken barnehage. Målgruppe: Barn og foresatte
 • Bydel Nordre Aker, Borettslaget i Sognsveien 66: 10.000 kroner (søkte om 12.000) til Balkongbøndene i Sognsveien 66. Målgruppe: Beboere og personale
 • Bydel Nordre Aker, Grefsentunet barnehage: 5000 kroner (søkte om 14.300) til Grefsentunet barnehage - planteprosjekt. Målgruppe: Alle tilknyttet barnehagen
 • Bydel Nordre Aker, Hareveien bolig: 4000 kroner (søkte om 4000 kroner) til Hageparsell i Kjelsåsveien 112 - Hareveien bolig. Målgruppe: Beboere og ansatte.
 • Bydel Nordre Aker, Kulturenheten: 20.000 kroner (søkte om 20.000) til 1000 solsikker. Målgruppe: Alle som besøker elveslyngs og Grønn Bydelsdag.
 • Bydel Nordre Aker, Kulturenheten: 10.000 kroner (søkte om 20.000) til Friskpust festivalen. Målgruppe: Hele bydelen.
 • Bydel Nordre Aker, psykisk helse: 25.500 kroner (søkte om 50.000) til God helse igjennom grønne opplevelser (GRO). Målgruppe: Personer med behov for psykisk helsehjelp.
 • Bydel Nordre Aker, Trikkehallen: 18.000 kroner (søkte om 30.000) til Sykurs/redesign. Målgruppe: Ungdom i bydelen.
 • Colletts kulturhus: 18.000 kroner (søkte om 99.000) til Bærekraftig drift av Colletts kulturhus. Målgruppe: Åpent medvirkningsmøte.
 • Daniel Pinchasik: 8000 kroner (søkte om 12.000) til Humlevennlige dyrkekasser rett ved Muselunden. Målruppe: Beboere i Nordre Åsen borettslag.
 • Deichmann Nydalen: 15.000 kroner (søkte om 26.000) til Grønt løft for Deichmanns Nydalen språkkafé. Målgruppe: Flyktninger og innvandrere.
 • Den Ortodokse Kirke i Norge, Hellige - Hallvard Menighet: 10.000 kroner (søkte om 20.000) til Korsvoll klosterhage
 • Diakonhjemmet omsorg: 10.000 kroner (søkte om 50.000) til Økologisk mat og forståelse.
 • Elisabeth Helland Larse: 12.000 kroner (søkte om 26.500) til Kulturkafé med miljøprofil. Målgruppe: Beboere på Sørbråten.
 • Grefsen menighet: 5000 kroner (søkte om 16.000) til Barnas Insektshotel. Målgruppe: Medlemmer av menigheten.
 • Grefsen Sokn, Den Norske Kirke: 20.000 kroner (søkte om 60.000) til Sykkelparkering Grefsen kirke og menighet. Målgruppe: Besøkende til kirken.
 • Grin AS: 25.000 kroner (søkte om 100.000) til Fra bruk og kast til gjenbruk i Nordre Aker. Målgruppe: Lokalt næringsliv, beboere.
 • Heilo vel: 10.000 kroner (søkte om 15.000) til Varmkompostering i Heilo vel. Målgruppe: Beboere.
 • Kirkeby andelslandbruk: 30.000 kroner (søkte om 30.000) til Kirkeby Andelsgård. Målgruppe: Medlemmene.
 • Kjelsås IL Fotball: 30.000 kroner (søkte om 50.000) til Redusere svinn gummigranulat. Målgruppe: Klubbens spillere.
 • Kjelsåsspeiderne: 15.000 kroner (søkte om 27.000) til Kjelsåsspeiderens dag (hjemmelaget tivoli). Målgruppe: Speidere m/familie i bydelen.
 • Korsvoll skolekorps: 15.000 kroner (søkte om 70.000) til Loppemarked.
 • Linn Cornelia Haavind: 10.000 kroner (søkte om 10.000) til Grønne tak på Rønningen. Målgruppe: Sameiets beboere.
 • Maridalen Sokn, Den Norske kirke: 5000 (søkte om 10.000) til Tradisjonell slått i Maridalen. Målgruppe: Barn og unge.
 • Nanna Melland: 15.000 kroner (søkte om 17.250) til Bier og Honningutsalg på Frysja. Målgruppe: Alle.
 • Oslo og omegn økologiske hagebrukslag: 6000 kroner (søkte om 40.000) til Eplefestival/eplepressing Ullevål Hageby med omegn. Målguppe: Beboere i Ullevål Hageby og omheng.
 • Sameiet 0495 Kjelsås: 12.000 kroner (søkte om 30.000) til Grønt uterom og trafikksikkerhet. Målgruppe: Sameiets beboere.
 • Sogn Kolonihager: 10.000 kroner (søkte om 15.000) til Sogn Treff - kompetansearena for grønne tiltak. Målgruppe: Alle
 • Sogn Kolonihager: 25.000 kroner (søkte om 25.000) til Produksjonshus i Sogn hagekoloni. Målgruppe: Sogn Hagekoloni og andre kolonihager.
 • Tåsen IL: 10.000 kroner (søkte om 15.000) til Insektshage Tåsen idrettslags klubbhus. Målgruppe: Insektene.
 • Tåsen skolekorps: 15.000 kroner (søkte om 33.000) til Loppemarked Tåsen skolekorps. Målgruppe: Hele Oslos befolkning.
 • Tåsenløkka FAU/Dyrk dugnad: 15.000 kroner (søkte om 29.000) til Dyrk dugnad - utemiljø og dyrkingsprosjekt. Målgruppe: Barn og ansatte i barbehagen.


(Med forbehold om feil i oversikten/protokollen fra BU). Protokollen fra BU, som også viser hvem som ikke fikk penger, finner du her).

Ønsker klarere retningsinjer neste år

Kriteriene for søknader til Grønne midler var vide: Privatpersoner, foreninger, borettslag, næringslivet, gründere og tiltak i bydelens regi kunne søke penger til prosjekter som på en eller annen måte omfatter miljøtiltak, bærekraft, og kan knyttes til det grønne skiftet. Det ble kanskje litt i videste laget, skulle det vise seg.

BU vedtok nemlig også denne merknaden til tildelingen av Grønne midler, etter innspill fra Venstre:

«Bydelsutvalget merker seg at flere av søknadene om grønne midler er uklare, har et urealistisk søknadsbeløp og mangler miljøprofil. Bydelsutvalget ber derfor om at man ved neste års utlysning vurderer om utlysningsteksten er tydelig nok for de som søker, og at retningslinjene gjennomgås med mål om å oppnå mer målrettede søknader. Det kan for eksempel stilles krav om at prosjektet må ha en viss grad av egenfinansiering, samt at prosjekter som kan vise til reduksjon i klimagassutslipp og som er rettet mot barn, unge, eldre og utsatte grupper prioriteres. Bydelsutvalget ber også om at søknadene deles inn i kategorier.»

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...