Nordre Aker Budstikke

Dropper «pengefesten» til frivilligheten i denne omgang

Det ble et annerledes BU-møte torsdag. Trolig for første gang ble et møte i bydelsutvalget avholdt digitalt i Nordre Aker. Foto: Skjermdump

På grunn av koronasituasjonen utsetter Bydel Nordre Aker utdelingen av Frivillighetsmidler for 2020 til høsten. Men årets Grønne midler er nå fordelt. Se hvem som får penger.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 03.04.2020 kl 12:04

NORDRE AKER: Til tross for smittevernstiltak klarte bydelsutvalget (BU) å samle 15 folkevalgte og fire fra bydelsadministrasjonen, til et godkjent BU-møte torsdag 2. april. Riktignok var ingen av representantene fysisk tilstede i samme rom, slik vi er vant til, men deltok via video i et digitalt møte – de fleste fra sine egne hjem.

Møtet skulle først, slik Nordre Aker Budstikke har skrevet, holdes som et "fysisk" AU-møte (bydelens arbeidsutvalg, der bare fem politikere har stemmerett), på grunn av begrensningen på antallet som kan være samlet i samme rom. I siste liten ble det altså endret til et fullt operativt BU-møte ved hjelp av video.

Ingen frivillighetsmidler nå

På sakskartet sto to saker som mange innbyggere i Nordre Aker er opptatt av: Utdeling av de tradisjonelle Frivillighetsmidlene, samt Grønne midler, som ble delt ut for første gang i 2019.

Frivillighetsmidlene har stor betydning for mye av det frivillige arbeidet som gjøres i Nordre Aker. På søkerlista finner vi omtrent samtlige idrettslag, foreninger innen det brede kulturfeltet, en rekke organisasjoner og grupperinger av ulik størrelse, borettslag, velforeinger og andre mer eller mindre løst organiserte nabolagsgrupper.

Innkommende søknader i år bar preg av å være mange gjengangere fra tidligere år, enten ved at organisasjonen er kjent og/eller at organisasjonen søker støtte til tiltak som har eksistert over lang tid og fått støtte over flere år. Generelt kom det inn særlig mange søknader på kor og/eller sangopptredener i kirkene i bydelen, hvorav de aller fleste er gjentagende søknader. Fra bydelens idrettslag ble det ogdå særlig søkt om gjentakende aktiviteter.


Tilsammen kom det inn 82 søknader på over 2,5 millioner kroner, til potten som totalt er på 1 million. 57 søknader var foreslått innvilget, mens 25 var foreslått avslått.

Dette er økning fra i fjor, da det kom inn 66 søknader om totalt 2,1 millioner kroner.

Ny utlysning

Slik skulle det imidlertid ikke gå. Bydesutvalget vedtok nemlig at den pågående koronaituasjonen gjør det umulig å tildele penger til arrangementer som muligens ikke vil bli gjennomført. Vedtaket lyder:

«På grunn av koronasituasjonen er mange av tiltakene som er tildelt midler ikke mulig å gjennomføre. Tildelingen av frivillighetsmidler utsettes til høsten. Bydelen utlyser midlene på nytt før sommerferien, slik at vi får realistiske prosjekter å gi penger til. De som har søkt må bli underrettet om dette.»

Her kan du se alle som søkte om støtte, og den opprinnelige innstillingen til tildeling. Nå skal altså midlene lyses ut på nytt til høsten, og ingen av disse får penger i denne omgang.

Grønne midler

Tildelingen av Grønne midler led ikke samme skjebne som Frivillighetsmidlene. Her var potten på 300.000 kroner, redusert fra fjorårets 500.000. Det er satt av 200.000 til bydelsdager, som også ble arrangert for første gang i fjor, men p.t. er det uklart om dette arrangementet i det hele tat blir noe av i år.

Da Grønne milder ble lansert med brask og bram i fjor, kom det inn godt over 80 søknader. I år var imidlertid søknadsantallet redusert til 29 – trolig fordi søknadene i år var mer tilpasset pottens retningslinjer, enn mange nok var i fjor, og fordi søknadsfristen i år var sammenfallende med Frivillighetsmidlene, og ikke senere på året.

Totalt ble det søkt om over 1,4 millioner kroner. Innkommende søknader bærer preg av å være kreative og nytenkende. Generelt er det kommet inn mange nye søknader fra 2019, oppplyser bydelsadministrasjonen.

Tildelingen er forsøkt gjort moderat på de innkommende søknadene for å kunne innstille flest mulige søknader. Det har vært søkt å prioritere søknader som virker å ha størst betydning for nærmiljøet og det grønne skiftet. I tilskuddets formål står det at «Støtteordningene har til hensikt å stimulere til et økt engasjement i det grønne skifte og fremme miljø og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet.»

Disse får penger

Bydelsutvalgets behandling av søknadene 2. april, resulterte i at disse tiltakene mottar penger i år:

 • Anne-Line Sandåker: Sopp og bokashi i felleshagen i Vestgrensa 27. For beboere i sameiet Villa Ullevål. – Innvilget beløp 2000 kroner.
 • Annette Münster: Naturprodukter med røtter i vår lokale natur. Ønsker samarbeid med frivilligsentraler. Målgruppe er unge voksne og voksne. – Innvilget beløp 15.000 kroner.
 • Engebråten Parsellhagelag: Oppstart av Engebråten parsellhage, Kapellveien 118. Innbyggere i Oslo by som ønsker å dyrke og som søker om å få tildelt parsell. – Innvilget beløp 10.000 kroner.
 • Elisabeth Helland Larsen: Superbråten Kulturkafe med miljøprofil, i Sørbråtveien 86. Et nærmiljøtreff for barn, unge, voksne og eldre på Sørbråten. – Innvilget beløp 15.000 kroner.
 • Grefsen Sokn: Bærbusker og frukttrær, hage til Grefsen menighetssenter, i Glads vei 47. – Innvilget beløp 4000 kroner.
 • Ja til stor park i Nydalen v/Torger Sørstrøm Kjeldstad: Ja til stor park i Nydalen på Minecraft. Prosjektet gjennomføres virtuelt, men med sterk tilknytning til Nydalen noe nettadressen https://skogliv.no/kart/nydalen/ viser. Her kan man raskt få oversikt over parkene som er bygd på de utallige parktomtene - som alle er like Sandakerveien 113-119. For barn og unge i Nordre Aker. – Innvilget beløp 15.000 kroner.
 • La Humla Suse: Oslo Norges Humlehovedstad - bydel Nordre Aker. La Humla Suse vil arrangere humledag i 5 bydeler. Vi vil prioritere de bydelene som tildeler oss "grønne midler" til dette prosjektet. Humledagen vil holdes på en sentral del i bydelen slik at flest mulig av bydelens innbyggere får med seg arrangemente. For barn og unge i bydelen. – Innvilget beløp 15.000 kroner.
 • Luna Wei Shen: Birøkting på Grefsen. Sette opp bigårder i Grefsenkollveien 12 eller Grefsenkollveien 100. For alle. – Innvilget beløp 15.000 kroner.
 • Oslo Kommune Bydel 8 Nordre Aker: God helse gjennom grønne opplevelser, Solvang kolonihage, avd. 3 og 4. For innbyggere knyttet til Oppvekstavdelingen, Helse og Mestringsavdelingen; herunder seksjon psykisk helse (Mestringslag, Vinkelen aktivitetshus og Pastor Fangens vei 24), seksjon tilrettelagte tjenester (Dagsenter og boliger), seksjon lavterskel (Marka eldresenter, PastorFangensvei 22 og Frivillighetsentralen) og avdeling for folkehelse, miljø og samfunn (Frisklivssentralen). – Innvilget beløp 35.000 kroner.
 • Oslo Kommune Bydel 8 Nordre Aker: Hønsehus i Bergsalleen 21. For brukerne av avlastningen, de som bor i Berg Bolig og barnehagene. Eventuelt også Sogn aktivitetshus. Forbipasserende skal også få muligheten til å hilse på. – Innvilget beløp 25.000 kroner.
 • Oslo Kommune Bydel 8 Nordre Aker: Trikkehallen Grønn fredag, Trikkehallen på Kjelsås, Midtoddveien 12. For ungdom fra 7. klasse og oppover i bydel Nordre Aker. – Innvilget beløp 22.000 kroner.
 • Oslo Kommune Bydel 8 Nordre Aker: Utendørs møteplass på Rachel Grepp, Maridalsveien 292. I tilknytning til Frisklivssentralen og BUA. For nabolaget og brukere av tjenestene tilknyttet lokalene, samt beboere i bygget. – Innvilget beløp 22.000 kroner.
 • Oslo Kommune Deichman Bibliotek: Grønne aktiviteter på Deichman Nydalen. For barn, ungdom og og voksne. – Innvilget beløp 20.000 kroner.
 • Sogn Frivillighetssentral: Kjøkkenhage, Minister Ditleffs vei 22. For innvandrerbarn og andre barn i nærmiljøet, samt deres foreldre. – Innvilget beløp 20.000 kroner.
 • Solvang Kolonihager Avdeling 4: Bihold i Solvang kolonihage med sosial profil. For personer med psykiske utfordringer gjennom Gro-prosjektet - Eldre personer som bruker bydelens dagsenter - barnehager og barneskole i bydelen - Øking av kompetansen for birøktergruppen i kolonihagen. – Innvilget beløp 15.000 kroner.
 • UiO Rooftop Initiative. Vi skal gjennomføre prosjektet på et av takene på UiO. Vi er i samarbeid med Eiendomsavdelingen, men har ikke landet på hvilket tak somskal brukes enda. Mest sannsynlig blir det på hovedcampuset på Blindern. For alle som er interessert i dyrking, klimaomstilling og urbane løsninger. – Innvilget 20.000 kroner.
 • Sørbråten Vel: Gjør-det-selv Sykkelverksted Sørbråten, Sørbråtveien 86. For syklende på Sørbråten og i Maridalen, spesielt mellomtrinn og ungdom. – Innvilget beløp 20.000 kroner.
 • Sameiet Nydalstoppen: Redusere bilkjøring og øke bruk av sykkel, Gunnar Schjelderups vei 13 E, foran Bunnpris. For alle i nabolaget inkludert studenter og kunder til dagligvarebutikken. – Innvilget beløp 10.000 kroner.

Les søknadene/mer om prosjektene her (pdf).

Bydelsutvalget ber om at MPS i neste møte gjennomgår kriteriene for Grønne midler og kommer med forslag til kriterier til BU i god tid før budsjettbehandlingen 2021.

Det tas i denne saken forbehold om at journalisten fulgte behandlingen på videolink, og saken er skrevet før det er publisert noe referat. Det tas derfor høyde for at endringer i fordelte midler som ble gjort i løpet av møtet kan ha blitt misoppfattet, og dermed ikke gjengitt korrekt her. Se protokollen fra møtet når denne publiserer på bydelens nettsider.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...