Nordre Aker Budstikke

Byrådet barberte vekk 600.000 kroner:

Elvestuen og Ulvang tar Maridalens Venner i forsvar

Stortingspolitiker Ola Elvestuen (V) med Maridalens Venner-leder Tor Øystein Olsen og tidligere langrennsløper Vegard Ulvang. BU-politiker May-Brith Døssland (V) med ryggen til. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Jeg ble veldig provosert, dette er et personangrep på en idealist. Og det startet med en løgn i bystyret, sier Vegard Ulvang. Også Ola Elvestuen reagerer kraftig på byrådets kutt til vernearbeidet i Maridalen. Oslo SV beklager uttalelsen, men det hjelper ikke på tilskuddet. Nå vil Venstre lokalt finne penger på Nordre Aker-budsjettet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.12.2020 kl 20:02

MARIDALEN: Maridalens Venners støttespillere reagerte nærmest med sjokk da de fikk vite at støtten til foreningen var foreslått kuttet i byrådets budsjettforslag for 2021, slik Nordre Aker Budstikke skrev i forrige uke.

En direktestøtte til Maridalens Venner, som daværende bystyrerepresentant, seinere byråd og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), fikk inn som en fast post på oslobudsjettet i 2004.

– Hovedgrunnen var det enorme arbeidet organisasjonen har gjort med å ivareta kulturandskapet i Maridalen. I europeisk sammenheng er et slikt landskap så nært en storby helt unikt. Det er også kåret til ett av Europas best bevarte kulturlandskap. Hvorfor ønsker MDG å ødelgge dette verdifulle arbeidet, bryr de seg ikke om naturvern? spurte Elvestuen i Nordre Aker Budstikke i forrige uke.

Begrunnelsen for kuttet i budsjettet var at byrådet under koronakrisen heller vil prioritere "aktivitet" og å få folk på tur. Mens det i en tabell over tilskuddsmidler fra Bymiljøetaten sto at Maridalens Venner skulle få samme beløp som i fjor, 850.000 kroner, sto det midt inni en innledende tekst at byrådet neste år vil kutte tilskuddet med 400.000, og i stedet øke tilskuddet til Turistforeningen tilsvarende.

I forliket med Rødt rett før budsjettet ble vedtatt, kutta byrådet støtten med ytterligere 200.000. Det betyr at Maridalens Venner, som de siste fem årene har fått 850.000, neste år må nøye seg med et tilskudd på 250.000.


– Det betyr i praksis at det for neste år ikke er noen til å drive landskapspleie i Maridalen, sa også Elvestuen.

May-Brith Døssland, Ola Elvestuen og Tor Øystein Olsen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Mandag møter Nordre Aker Budstikke Maridalens Venners støttespillere Ola Elvestuen Vegard Ulvang for en kaffe rundt bålet, med utsikt mot kirkeruinen og Maridalsvannet. Også lokalpolitiker for Venstre i bydelsutvalget i Nordre Aker, May-Brith Døssland, er med.

Ved bålet står leder av Maridalens Venner gjennom 31 år, Tor Øystein Olsen. Han har også måttet ta imot kritikk de siste dagene. Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel begrunnet i sitt svar til Nordre Aker Budstikke (les svaret lenger ned i saken) at det bare er rundt 100.000 kroner årlig som brukes på landskapspleie i Maridalen, og at Olsen som leder av foreningen har en bruttolønn på rundt 500.000 kroner.

Tør Øystein Olsen, leder av Maridalens Venner. Foto: Karl Andreas Kjelstrup


– Jeg ble helt satt ut av kuttet! Men det jeg ble mest satt ut av var argumentasjonen som jeg så i bystyredebatten, om manglende innsendt årsrapport. Ren løgn! Jeg har beviselig sendt inn dette i mars i år. Alle årsmeldinger ligger ute offentlig på nettsidene. Maridalens Venner har vært helt sentral i Maridalens utvikling. Vi er opptatt av åpenhet!

Olsen fortsetter:

– Jeg sitter ikke inne på et kontor fra klokken 8-16 med papirarbeid for Maridalens Venner. Blant annet starter jeg allerede i april - med eller uten hjelpere - med å rydde og brenne her i området rundt og ved kirkeruinene og mot Hammern. Så slås gresset i juni. For å nevne noe av det jeg gjør her i Maridalen.

– Hva skal du gjøre for å få opp bevilgningen igjen til budsjettbehandlingen neste år?

– Jeg må jo bare prøve å snu det negative kuttet. Jeg kan ikke sitte og skrive timelister for å synliggjøre alt jeg gjør her i Maridalen. Jeg er på døgnet rundt, jeg er ikke av eller på. Men de må gjerne ta kontakt og spørre hva jeg bruker tiden på!


Maridalens Venner teller 600 medlemmer per i dag.

Elvestuen: – Direkte provoserende

Elvestuen tar ordet først:

– Det er direkte provoserende når det gis inntrykk av at det ikke brukes nok midler på å ta vare på kulturlandskapet i Maridalen. Det de ikke regner med er den arbeidstida som brukes av Maridalens Venner og Tor Øystein Olsen. Han har brukt hundrevis, om ikke tusenvis, av timer hvert eneste år på å ivareta det landskapet vi er i. Dette er fysisk arbeid og det må gjøres år etter år!

Se Ola Elvestuen forklare her:

Ola Elvestuen (V) om Oslo kommunes kutt i direktestøtten til Maridalens Venner.

Ulvang: – Personangrep

Tidligere langrennsløper og til daglig leder for langrennskomiteen i Det internasjonale skiforbundet Vegard Ulvang, som har bodd i Maridalen i en årrekke, går så langt som å kalle kuttet for et «personangrep».


Vegard Ulvang. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Jeg ble veldig provosert, dette er et personangrep på en idealist. Og det startet med en løgn i bystyret. Er det noen som har orden på regnskapet, så er det Tor Øystein. Jeg leste videre i avisa at man ville i stedet prioritete "aktiviteter", etter å ha lest regnskapet. Er det slik våre folkevalgte prioriterer? Det er jo forventet at de setter seg inn i hva man gjør. Hvis det eneste kunnskapsgrunnlaget er å lese regnskap og se på lønna, da blir jeg skremt. De kunne tatt en telefon, og også brukt tid på hjemmesiden til Maridalens Venner, som er et skattekammer, som også ungene mine har brukt på skolen.

Ulvang har 23 års «fartstid» i Maridalen.

– En av de første jeg møtte her var Tor Øystein Olsen og jeg kjenner arbeidet Maridalens Venner gjør veldig godt. Tor Øystein tok meg blant annet med på løpetur i Maridalen, på ukjente stier som han hadde rydda!

Han påpeker at Tor Øystein Olsen er alene som ansatt, og utgjør flere årsverk i året.

– Og så er det ordet dugnad, som du ikke finner i noe regnskap. Dette er vel anvendte penger for Oslo kommune. Det er jo her vi står nå, som er svaret på det byrådet spør om. Og byrådet vil prioritere aktiviteter. Tidlligere i år, under koronaen, var det kanskje tjue hengekøyer her på området, sier Ulvang.

Maridalen-beboer og -entusiast, Vegard Ulvang og Venstre-politiker, tidlgere byråd og miljøminister, Ola Elvestuen (V). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Gjennom 30 år har Olsen brukt livet sitt på dalen, og uten Maridalens Venner hadde det ikke vært noe her, mener Ulvang.

– Foreningen ble jo grunnlagt fordi kommunen ville legge ned gårdene, sier han.

Ola Elvestuen mener Tor Øystein har kunnskap som ingen andre har på både biologien og historien i Maridalen.

– Han samarbeider med bønder i dalen, som er med på å lande det som er viktig å gjøre for landskapet. Det er helt umulig å finne en mer effektiv organisering for å ta vare på landskapet her, enn det som har vært til nå. Dette er det billigste, og det som gir suveren kvalitet. Maridalen har betydning langt utover Oslos grenser, sier Venstre-politikeren.

Vil foreslå bevilgning fra Nordre Aker

Budsjettet for Oslo kommune er oppe og vedtatt. Nå setter Maridalens Venner, Ulvang og Venstre all lit til at Bydel Nordre Aker kan bidra til å redde aktivitetene til førstnevnte, også i 2021.

BU-representant May-Brith Døssland (V). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Kuttet er helt utrolig. Vi må sikre at det viktige arbeidet med kulturlandskapet i Maridalen fortsetter, og når bystyret ikke tar ansvar, må vi i bydelsutvalget gjøre det, sier bydelsutvalgsrepresentant May-Brith Døssland.

Torsdag 17. desember skal 2021-budsjettet for Bydel Nordre Aker vedtas.

– Jeg skal ta noen telefoner og sjekke ut litt. Jeg håper jo å få med meg mange nok slik at vi i hvert fall kan bidra med noe til det verdifulle arbeidet Tor Øystein og Maridalens Venner gjør, sier Døssland.

– Jeg ønsker ikke å kommentere noen konkret sum nå. Det får jeg komme tilbake til, sier Døssland videre til Nordre Aker Budstikke.

Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Derfor kuttet byrådet

Først sa MDG at de i disse koronatider ønsket å støtte en organisasjon som fikk folk på tur ut i Marka. Så sa Oslo SVs leder, Sunniva Holmås Eidsvoll, i budsjettdebatten i bystyret onsdag 9. desember at det ble kuttet fordi Maridalens Venner ikke hadde levert årsrapport - hvilket altså er feil - og at den var for lite aktiv.

Byrådssekretær Morten Nordskag (MDG) i byrådsavdeling for miljø og samferdsel forklarte kuttet slik i Nordre Aker Budstikke i forrige uke:

«Maridalens Venner er en av få frilufts- og naturvernorganisasjoner i Oslo som får direkte støtte over byrådets budsjett. Maridalens Venner kan i tillegg søke om midler til tiltak fra Oslo kommunes tilskuddsordning på over 3 millioner kroner. I byrådets opprinnelige forslag var det satt av 450.000 kroner til Maridalens Venner. Reduksjonen på 400.000 fra 2020 er et resultat av at byrådet ønsker å styrke de aktivitetsbaserte organisasjonene, særlig under koronapandemien.

Byrådet og Rødt ble enige om 2021-budsjett og for å finansiere Rødts satsinger måtte byrådet kutte i flere poster, og tilskudd til Maridalens Venner var en av dem. Maridalens Venners tilskudd på 250.000 kroner er nå på linje med sammenliknbare foreninger, men fortsatt 100-150.000 kroner mer enn hva Østensjøvannets Venner og Østmarkas Venner får. Maridalens Venner har de seneste årene brukt i gjennomsnitt rundt 110.000 kroner på skjøtselstiltak i Maridalen».

Holmås Eidsvoll: – Jeg sa feil

Oslo SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Det var Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) som i bystyredebatten i forbindelse med budsjettbehandlingen sa at det ikke var levert inn årsrapport fra Maridalens Venner. Det beklager hun nå.

– Jeg sa feil, jeg husket rett og slett feil. Og det beklager jeg, sier Holmås Eidsvoll til Nordre Aker Budstikke, mandag.

– Jeg trekker ingen slutninger for 2022-budsjettet, 2021-budsjett er et krisebudsjett, mye på grunn av koronasituasjonen vi er oppe i. Når det er sagt så har Maridalens Venner gjennom årene fått mye mer enn mange andre venneforeninger og friluftsorganisasjoner i Oslo. Nå ønsket vi å prioritere organisasjoner som tilbyr aktiviteter, sier Holmås Eidsvoll videre.

– Det skjer mye aktivitet i Maridalen, ikke minst under koronaperioden, folk har valfartet til dalen og Marka.

– Ja det er jeg klar over, men nå valgte vi den prioriteringen vi gjorde.

– Har du satt deg inn i hva Maridalens Venner gjør, eller har dere bare sett på årsrapportene?

– Jeg kjenner til Maridalens Venner og noe av arbeidet de gjør, men jeg har aldri møtt noen fra foreningen, men jeg har møtt mange andre lignende foreninger og naturorganisasjoner. Men når det sagt, jeg tar gjerne imot en invitasjon fra Maridalens Venner, for å lære mer om det arbeidet Tor Øystein Olsen og vennene gjør.

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...