ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Første dag med rushtidsavgift:

Flere kjørte tidligere enn vanlig

Skiltene på bomstasjonene i Oslo viser høyeste takst i hver gruppe, fordelt på kjøretøy over og under 3,5 tonn. Dermed er det takst for dieselbiler og kjøretøy med miljøklasse I-V som vises på skiltene. Foto: FJELLINJEN

Færre biler passerte bomringen da det var rushtidspris mandag morgen. Totaltsett var det ingen endringer i antall passeringer, målt mot samme tid i fjor.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.10.2017 kl 15:03

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

OSLO: Samtidig kjørte flere før rushtidsavgiften trådde i kraft klokken 06.30. Det viser de første tallene fra Fjellinjen, selskapet som driver bomstasjonene i Oslo og Bærum.

Søndag 1. oktober ble prisene kraftig skrudd opp for bompasseringer i Oslo. Kjører du dieselbil stiger prisene for en enkeltpassering i rushtiden med nærmere 70 prosent, til 59 kroner.

Oslo får nå et tids- og miljødifferensierte prissystem i bomringen. Det betyr at du må betale mer for passeringer i tidsrommet 06.30-09.00 og 15.00-17.00, samt at bilene som forurenser mest må betale mer. Dyrest er det for dieselbiler, mens el- og hydrogenbiler passerer gratis.

Se hele pristabellen lenger nede i saken!

Effekten

Mandag 2. oktober var første dag med rushtidspriser. Fjellinjen har analysert passeringene gjort i bomstasjonene i Oslo og Bærum denne morgenen, og kan nå si noe om den umiddelbare effekten.

ANNONSE

Tallene er hentet ut fra passeringer i bomstasjonene i Oslo og Bærum i timene mellom klokken 06.00 og 10.00, og er sammenliknet med tilsvarende periode mandag 3. oktober 2016.

På grunn av høstferie i Osloskolen er totalt antall passeringer 5 prosent lavere enn en normaluke, ifølge Fjellinjen.

 • Totalvolum for passeringene i Oslo og Bærum viser ingen endring, sammenliknet med mandag 3.10.16 gjennom morgentimene.
 • Totalvolum viser en økning i trafikken i halvtimen mellom 6 og 6.30 på 7,3 %, og en reduksjon på 5,4 % i timene med rushtidsavgift mellom kl 06.30 og 09.00.
 • Fordeling på drivstoffgruppene bensin, diesel og elbiler viser ingen endring fra mandag 25.9.17.

LES OGSÅ: Alvorlige fotgjengerulykker halvert i Oslo

Nye priser

Priser fra 1. oktober 2017:

ANNONSE

Passeringer utenom rushen:

Personbiler:

 • Bensinbiler – 44 kroner
 • Dieselbiler – 49 kroner
 • El- og hydrogenbiler – 0 kroner

Biler over 3,5 tonn:

 • Euro VI – 102 kroner
 • Euro V og eldre – 163 kroner
 • El- og hydrogen – 0 kroner

Passeringer i rushen:

Personbiler:

 • Bensinbiler – 54 kroner
 • Dieselbiler – 59 kroner
 • El- og hydrogenbiler – 0 kroner

ANNONSE

Biler over 3,5 tonn:

 • Euro VI – 132 kroner
 • Euro V og eldre – 193 kroner
 • El- og hydrogen – 0 kroner

Autopass-rabatten er fortsatt på 10 prosent.

VIL ENDRINGENE PÅVIRKE HVORDAN DU REISER? STEM I GALLUPEN I SAKEN!

Bakgrunn

De nye tids- og miljødifferensierte takstene er fordelt inn etter miljøklasser og drivstofftyper. Takstene i bomringen i Bærum er justert kun etter alminnelig prisstigning.

Takstene er bestemt i Oslopakke 3-avtalen som ble reforhandlet av partene Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen våren 2016, og vedtatt av Stortinget i juni 2017. Samtidig vedtok Stortinget Tilleggsavtale av 13.juni 2017, som konkretiserer endringene i bomtakstsystemet i tre trinn fram mot 2020.

ANNONSE

LES OGSÅ: Fra 2019 vil Oslo trolig få 60 bomstasjoner, og du må betale når du kjører mellom bydelene

Skiltene ved de enkelte bomstasjonene viser høyeste takst i hver takstgruppe, diesel for kjøretøy under 3,5 tonn og Euro 1-5 for kjøretøy over 3,5 tonn.

– Grunnen til at skiltene viser kun to dyreste takstene er både av hensyn til trafikksikkerhet, lesbarhet for bilistene og hensynet til omgivelsene på veikanten, skriver Fjellinjen i en pressemelding.

Fjellinjen vet hvilket drivstoff kundene bruker, så alle får riktig pris basert på informasjon hentet ut fra motorvognregisteret. Utenlandske kunder må registrere seg med drivstoff eller miljøklasse for å unngå dyreste takst, opplyser selskapet.

Fjellinjen er eid av Oslo kommune (60 prosent) og Akershus fylkeskommune (40 prosent).

LES OGSÅ: Misfornøyde i Gaustadveien: Legger tungtransporttrasé til skolvei

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE