ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Budsjett 2018:

Foreslår penger til ny skole på Voldsløkka

Dag Hovdhaugen, assisterende direktør i UDE, og Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg, med tegningen av hvordan Voldsløkka kan bli. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I budsjettforslaget til byrådet i Oslo for 2018 ønsker de å bevilge penger til Voldsløkka-prosjektet, i tråd med skolebehovsplanen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 27.09.2017 kl 14:40

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

VOLDSLØKKA: I mars presenterte utdanningsetaten sitt forslag til skolebehovsplan.

I byrådets budsjettforslag for 2018 er det nå ønsket å sette av penger til prosjektet på Voldsløkka i regi av Undervisningsbygg Oslo KF.

I økonomiplanperioden 2018-2021 foreslås det å investere for totalt 10,7 milliarder kroner i skolebygg, inkludert diverse flerbrukshaller i tilknytning til skoler. Beløpet er eksklusiv tomtekostnader.

Skolen, som vil ligge helt nord i Bydel Sagene, er planlagt ferdigstilt i 2022.

På den nye planlagte skolen skal undervisning, idrett og kultur gå hånd i hånd, og planene kan du lese mer om her.

ANNONSE

Ny ungdomsskole

Behovet for en ny skole på Voldsløkka ble innarbeidet allerede i skolebehovsplan 2016-2026, da som en kombinert barne- og ungdomsskole.

Dimensjoneringen og strukturen på skolen er imidlertid utredet på nytt og sett i sammenheng med behov og kapasitet i Bydel Nordre Aker.

– Med grunnlag i utredningen foreslås det å etablere ny skole på Voldsløkka som ren ungdomsskole med åtte klasserekker, spesialavdeling og flerbrukshall, sier Harald Øvland, avdelingsdirektør, avdeling for skoleanlegg, i Utdanningsetaten, til saken vi skrev tidligere i vår.

Løft for barnehager og skoler i Sagene

Forslaget til Oslo-budsjett inneholder også mange andre konkrete tiltak for barnehager og skoler i Oslo sentrum:

ANNONSE

  • 470 flere barnehagelærere i kommunale og private barnehager i Oslo i 2018 på vei mot byrådets mål om 50 prosent barnehagelærere. I tillegg 1200 flere barnehager i 2018 på vei mot byrådets mål om 3000 flere barnehageplasser i 2019. Seks barnehager i sentrumsbydelene er under etablering, og flere har snart byggestart.
  • 200 flere lærere på 1.–4. trinn i Oslo. Bjølsen, Fernanda Nissen, Nordpolen og Sagene skole vil alle ha 3–4 ekstra lærere.
  • På sikt vil det være behov for økt skolekapasitet i Sagene. Det arbeides planlegges derfor for etablering av ny grunnskole på Voldsløkka med flere idrettshaller.

– Vi kan ikke vente og se på barns utvikling. Vi må være tett på og tidlig ute om vi skal utjevne sosiale forskjeller og gi oslobarn likeverdige muligheter i livet. Det vil utgjøre en stor forskjell i arbeidet for tidligere innsats at vi med budsjettforslaget både når og overoppfyller våre viktigste løfter fra byrådserklæringen, sier Tellevik Dahl i en pressemelding.

LES OGSÅ:

ANNONSE

Budsjett 2018: – Dette har vi kjempet for i mange år

Budsjett 2018: Slik vil han bruke 71 milliarder kroner

Budsjett 2018: – Avgiftsregime for å få folk til å bruke kollektivt

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE