ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Planen: 156 nye boliger og næringslokaler

Planen for Gullhaug Torg 1 - bygningsmassen med grønt på taket - Riksteateret til venstre i illustrasjonen. Foto: LALA/Mad Arkitekter/Saksinnsyn Plan- og bygningsetaten

Det går også frem av bestilingen av oppstartsmøtet at førsteetasjen er tenkt til utadrettet virksomhet, som eksempelvis forretning, bevertning, kulturformål og allmennyttige formål.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 18.07.2020 kl 09:24

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN: Tidligere i juli har Cowi AS, på vegne av forslagsstiller Avantor AS, sendt inn bestilling på oppstartsmøte i anledning planene for Gullhaug Torg 1.

Planen er 156 boliger og næringslokaler, i maks 8 etasjer. Den eksisterende bygningsmassen består av en kontordel, et atrium og en lagerhall, oppført tidlig på 1990-tallet, går det frem av bestillingen.

Den norske bokklubben og Kunnskapsforlaget er de største leietagerne i dag, lagerhallen er konvertert til cageballbaner.

Totalt er planen ny og eksisterende bruksareal på planområdet på 17.500 kvadratmeter, hvorav 3800 til næringslokaler. Tomta er på 6,2 mål.

Det går også frem av bestilingen av oppstartsmøtet at førsteetasjen er tenkt til utadrettet virksomhet, som eksempelsvis forretning, bevertning, kulturformål og allmennyttige formål.

ANNONSE

Parkrom

Under punktet Hvilke føringer gir de aktuelle kommunedelplanene for området, og hvordan følger planinitiativet opp disse, står det blant annet følgende i bestillingen:

«I søndre del av planområdet foreslås det å etablere et offentlig tilgjengelig parkrom i tilknytning til Gullhaug torg. Det legges opp til åpne og utadrettede førsteetasjer mot bakkeplan (...) Tilgjengeligheten og attraktiviteten økes gjennom etablering av nye forbindelser gjennom det planlagte boligkvartalet. Gullhaug torg skal gis bymessig preg (...) Det etableres et offentlig tilgjengelig parkrom på eiendommen mot sør som ivaretar sikt melom Gullhaug torg og Gullhaug arbeider bolig.»

Ny tverrforbindelse og variasjon i høyder

Under Hovedgrep står det blant annet følgende:

ANNONSE

«Det etableres en ny tverrforbindelse gjennom kvartalet mellom Sandakerveien i øst og Nydalsveien i vest.

Inndeling: Karréens bygningskropper deles opp i mindre enheter. Nydalen er i dag preget av store bygningsstrukturer med en industriell skala. Avantor ønsker med dette planforslaget å tilføre bygninger med en mindre skala som forholder seg til menneskene som oppholder og beveger seg på bakkeplan.

Variasjon i høyder: Bygningenes høyder tilpasses slik at gårdsrommet og de omkringliggende uteområdene som egner seg for opphold får mest mulig sol. Høydevariasjonen tydeliggjør samtidig lesningen av et kvartal sammensatt av flere enkelt bygg.»

Du kan følge saken i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn her.

Det foreligger også utbyggingsplaner for naboeiendommen Nydalsveien 36 og 38.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE