ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Prisen vil avgjøre størrelsen på Nydalen-parken

Hvor stor skal parken være? Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) sier byrådet ønsker en så stor park som mulig i Nydalen, men at omfanget vil avhenge av kostnadene til en slik park. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Byrådet ønsker en så stor park som mulig i Nydalen, understreker byutviklingsbyråd Hanna Marcussen, men kan ikke love noe om størrelsen. Blir det for dyrt, vil ikke parken trolig ikke kunne forsvares.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NYDALEN/RÅDHUSET: De tre byrådspartiene Arbeiderpartiet, MDG og SV løfter behovet for grøntområder i byen opp i den nye byrådserklæringen, som de presenterte i en pressekonferanse tirsdag. Der står det blant annet: «Andelen areal regulert til grøntområder skal økes. Byrådet vil jobbe for grøntområder over hele byen blant annet på Filipstad, Skøyen, Veterinærhøyskolen, Nydalen, Hovinbyen og Ensjø. Vi vil ha flere sammenhengende turstier og grøntdrag fra Marka og ned til fjorden. Det skal ikke tillates viser utbygging ut over rammene fastlagt i Områdeprogram for Ekeberg natur- og idrettspark».

På direkte spørsmål om dette betyr realisering av parken i Nydalen, svarte MDGs forhandlingsleder Lan Marie Berg: – Vi vil jobbe for flere grøntområder i Nydalen ... Men den store parken i Nydalen tror jeg ikke vi kommer til å få realisert.

I grønne omgivelser: Forhandlingslederne Lan Marie Berg, Raymond Johansen og Sunniva Holmås Eidsvoll la frem byrådsplattformen tirsdag, der de sier at de ønsker flere grøntområder, også i Nydalen. Men om det betyr at det blir en stor park der, er høyst uklart. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Reagerte sterkt

Dette står i kontrast til hva partiet lovte aksjonsgruppa Ja til stor park i Nydalen. Alle bystyrepartiene ble stilt spørsmål om de ville jobbe for en regulering til park i Nydalsveien 113-119 (T-banetomta), på minst 15 mål, og det svarte både MDG og til slutt SV også positivt på. Uttalelsen som falt på pressekonferansen ble derfor omtalt som «et svik fra SV og MDG, dersom den blir stående» av Torger Kjeldstad i aksjonsgruppa.

Bydelsutvalgene i bydelene Nordre Aker og Sagene har vedtatt at de ønsker en stor park i Nydalen, og lokalpolitikerne i Nordre Aker uttalte i høst at noe mindre enn 15 mål kan de ikke godta.

ANNONSE

Onsdag presenterte Raymond Johansen sitt nye byråd på rådhustrappa, og der ble det klart at MDGs Hanna Elise Marcussen fortsetter som byutviklingsbyråd. Vi spurte byråden om hun kunne utdype partifellens uttalelser fra pressekonferansen dagen i forveien:

– Det er ikke tvil om at det er behov for flere grøntområder i byen. Og vi vil jobbe for en stor park i Nydalen, slik vi har sagt tidligere, svarer Marcussen.

Byråd for byutvikling: Hanna Elise Marcussen (MDG). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Plan- og bygningsetaten sier i sin vurdering av innbyggerinitiativet, og det private forslaget fra Venstre, at det vil være positivt med en større park (i størrelse 15 daa +) i Nydalen, men at de kan godta bare 5 daa på disse eiendommene (Sandakerveien 113-119 og 121). Er 5 dekar å regne som en stor park?

– Nå skal ikke jeg si noe om den størrelsen, 5 dekar er også en park, om enn ikke veldig stor. Vi vil ha en park som er så stor som mulig, innenfor det økonomiske handlingsrommet vi har. Skal kommunen kjøpe tomta vil det kunne koste mye, og prisen vil helt klart være en del av vurderingen, sier Marcussen og viser til at det er gjort blant annet i forbindelse med at byrådspartiene i plattformen vil utrede park på Sukkerbiten.

ANNONSE

– Hva er den økonomiske rammen for en park i Nydalen?

– Det vil være en vurderingssak, og det vil være forhandlingsmessig dumt å si et beløp. Men jeg skjønner bekymringen i Nydalen for at det er for få grøntområder. Mye av Nydalen er allerede utviklet, mye tilbake i tid før vi kom inn i byråd.

– Aksjonsgruppa ber om at man setter utviklingen av Sandakerveien 113-119 på hold inntil det er gjort en områdeanalyse for Nydalen. Vil det være aktuelt for byrådet å gjøre det?

– Nå må det først komme en sak til politisk behandling, og den har ennå ikke havnet på byrådets bord. Når den kommer må vi ta stilling til hva den foreslår og hvordan det er ønskelig å utvikle denne tomten videre, sier Marcussen.

Ifølge Plan- og bygningsetatens saksinnsyn, vil Avantors planforslag for Sandakerveien 113-119, sendes til politisk behandling i februar 2020.

ANNONSE

Definisjon

Vi har også spurt om byråden er enig i at definisjonen på en "stor park" er minimum 15 daa, slik aksjonsgruppa og bydelsutvalget i Nordre Aker ønsker og krever.

MDG uttalte til aksjonsgruppa før valget at partiet vil jobbe for en stor park (på 15 daa) og gjerne en mindre på 5 daa i tillegg, i tilknytning til T-banetomta og trykkeritomta i Sandakerveien. Har MDG i forhandlingene (om byrådsplatform) gått bort fra dette? Eller er det fortsatt 15 daa som er målet når Marcussen sier "så stor som mulig"?

– Jeg kan ikke kommentere hva som har blitt sagt i forhandlingene mellom byrådspartiene. Byrådet kan ikke garantere 15 mål, men vi er enig om at vi skal jobbe for å få på plass flere grøntområder i Nydalen, inkludert en så stor park som mulig. Dette må skje uten at det koster kommunen for mye penger, svarer byutviklingsbyråden.

– Det er vanskelig å komme med en definisjon på "stor park". det vil jo være avhengig av hvordan folk opplever parken, ikke bare antall mål, avslutter Marcussen.

ANNONSE

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE