Nordre Aker Budstikke

Har delt ut 1,5 millioner kroner – disse får midler fra bydelen

Bydelsutvalget i digitalt format 25. mars 2021.

Torsdag 25. mars delte bydelsutvalget ut årets Frivillighetsmidler og Grønne midler. I alt ble det søkt om nesten 4,5 millioner kroner – 3 millioner mer enn det var penger til. Her kan du se hvem som likevel får ekstra å rutte med i 2021 – og hva det skal bruke det til!

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 27.03.2021 kl 09:15

Se listen med tildelinger både til Frivillighetsmidler og Grønne midler nederst i saken!

NORDRE AKER: Frivillighetsmidler er et kjærkomment tilskudd til bydelens idrettslag, korps, foreninger, organisasjoner og kulturtilbydere, og har vært det i mange år. Potten er et prioritert satsningsområde for lokalpolitikerne, som har holdt størrelsen på 1 million kroner gjennom flere år. Noen forslag om å øke den har kommet fra tid til annen, men foreløpig står beløpet.

For et par år siden ble det istedenfor opprettet en ny tildelingsordning, kalt Grønne midler, som i større grad skal fange opp tiltak som fremmer miljøtiltak og såkalte grønne prosjekter. Første gang ble det delt ut 500.000 i Grønne midler i 2019, og i fjor ble 200.000 av beløpet satt av til grønn bydelsdag. Den ble imidlertid stanset av koronapandemien. Da det samme er tilfellet i år, ble potten igjen økt til 500.000 kroner.

Søknadsfristen til begge ordningene var i januar, og torsdag 25. mars ble fordelingen av årets midler vedtatt i bydelsutvalget BU.

Frivillighetsmidler

Frivillighetsmidlene skal stimulere til et bedre nærmiljø i Bydel Nordre Aker gjennom frivillig innsats og bærekraftig utvikling. I tildelingskriteriene heter det blant annet at tiltakene skal:

 • stimulere til økt engasjement og fellesskap i Bydel Nordre Aker
 • dokumentere frivillig innsats, ulønnet engasjement og arbeid fra og for bydelens befolkning
 • ha som mål å forhindre utenforskap hos utsatte grupper


I årets søknadsrunde kom det inn 70 søknader på i alt 3.016.765 kroner. Av disse har 50 søkere fått innvilget søknadene helt eller delvis, mens 20 søknader er avslått. Enten fordi de ikke oppfylte kriteriene, eller fordi lokalpolitikerne ikke fant å prioritere disse i denne omgangen.

Til Frivillighetsmidlene kan det søkes i følgende kategorier (antall søknader fordelt på kategoriene i parentes): Frivillig kulturliv (22), Helse og velferd (11), Idrett og friluftsliv (21) og Nærmiljøtiltak (16).

Disse får mest

Flere søknader er gjentagende fra tidligere år, særlig innenfor frivillig kulturliv og fra bydelens idrettslag. Disse er forsøkt tildelt moderat og likt på kategoriene. Det har videre blitt prioritert søknader som ivaretar inkludering og forhindrer/reduserer utenforskap.

Den største enkelttildelingen i år er det Nydalens Skiklub som får, med 60.000 kroner til Stolpejakten. De satte ny rekord i fjor med 30.000 deltakere, og før oppstart av årets sesong lørdag 27. mars, har stolpesjef Nils Bergan sagt at størrelsen på støttebeløpene fra bydelene er med på avgjøre avgjør hvor i byen stolpene plasseres ut.

Også 6c St AS får et godt jafs av potten, med 55.000 kroner til Nabolagsfestivalen på Grefsenplatået, etterfulgt av Kjelsås Bordtennisklubb og Kjelsåsspeiderne med 50.000 kroner hver. Mest penger får Kjelsås Idrettslag, fordelt på en rekke ulike søknader, med totalt innvilget 103.000 kroner. Klubben får også 50.000 kroner fra Grønne midler, og er dermed kanskje året største «vinner».


Det er i liten grad prioritert tildeling til søknader hvor formålet er å kjøpe utstyr og eller dekke lønnsmidler. Se hele oversikten over hvem som fikk penger lenger ned i saken.

Grønne midler

Grønne midler er en tilskuddsordning som skal bidra til økt engasjement rundt miljø og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. Tiltakene skal ha en klar miljøprofil som bidrar til et bedre miljø i lokalsamfunnet på både kort og lang sikt. Her er det også åpnet for mer kommersielle aktører å søke, i motsetning til hva som gjelder for Frivllighetsmidlene.

Det kom inn 30 søknader på totalt 1.474.806 kroner. 23 søkere fikk tommel opp, helt eller delvis, mens 7 ble avslått.

For å kunne innstille flest mulig søknader er det forsøkt å tildele moderat på de innkommende søknadene. Særlig prioriterte har vært tiltak som er åpne og kommer flere i bydelen til gode. Innvilget beløp varierer imidlertid mellom 4000 og 75.000 kroner, der det høyeste beløpet går til Kjelsåsspeidernes dag. Sammen med de 50.000 Kjelsåsspeiderne får til telt fra Frivillighetsmidlene, får speiderne årets nest største tilskudd totalt fra begge potter, med 125.000 kroner.

Oversikt over hvem som har fått penger, kan du se lenger ned i saken.

Klarte ikke bruke opp alt i fjor

I tillegg til å fordele penger, vedtok BU både for Frivillighetsmidler og Grønne midler et punkt om at søkere som tildeles midler oppfordres i tildelingsbrevet om å rapportere umiddelbart etter gjennomført tiltak, for å få et inntrykk av gjennomføringsgrad midtveis. Det presiseres også i tildelingsbrevet at dersom søker ser at de ikke får gjennomført i tråd med søknad må bydelen informeres snarest mulig. Det forberedes en midtveisrapport på innleverte rapporter til politisk behandling i august.

Koronasituasjonen gjorde nemlig at flere av tilskuddene i 2020 ikke ble brukt, da de var ment å gå til arrangementer som ble avlyst på grunn av koronasituasjonen. For Frivillighetsmidlene var det per desember 2020 kun utbetalt 669.000 av 1 million tildelte kroner på grunn av dette. For de Grønne midlene var 298.000 av den daværende potten på 300.000 utbetalt.

Disse får Frivillighetsmidler i 2021

Under hver kategori kan du se søker - tiltakets navn - innvilget beløp.

Kategori: Nærmiljøtiltak

 • Fau Kjelsås Skole – Basketkurver til Kjelsås Skoles elever – 15.000 kr
 • Kjelsås IL Fotball – Aktivitetsdag Sagadammen – 20.000 kr
 • Nydalens Skiklub – Stolpejakten – 60.000 kr
 • Pålrolandjanssen.No – Glassblåser for en dag! – 15.000 kr
 • Solemskogen Velforening – Nærtiltak på Solemskogen Grendehus – 20.000 kr
 • Solvang Kolonihager Avdeling 3 – Utbedring av lekeplass - inkludering for alle – 50.000 kr
 • Speider og Barn – Bord og stoler til forsamlingslokale – 9000 kr
 • Sørbråten Idrettslag – Oppgradering av bod til sykkelverksted/lager – 25.000 kr
 • Sørbråten Vel – Superbråten kulturkafe – 15.000 kr
 • Sørbråten Vel – Sørbråten ungdomskvelder – 10.000 kr
 • Ullevål Hageby Vel – Julegrantenning på Damplassen – 19.000 kr
 • Ullevål Hageby Vel – Ullevål Hageby eplefest – 20.000 kr


Kategori: Frivillig kulturliv

 • Nordberg Strykeorkester – Musikk tilbud for barn og unge i Nordre Aker 2021 – 15.000 kr
 • 6c St AS – Nabolagsfestivalen Grefsenplatået 2021 – 55.000 kr
 • Colletts Kulturhus – Markering av gjenåpning av sosiale møteplasser – 15.000 kr
 • Disen Strings – Konserter og lokale seminarer i bydel Nordre – 15.000 kr
 • Evas Epler – Julekonsert – 5000 kr
 • Evas Epler – Vår/sommerkonsert – 7000 kr
 • Kammerkoret Utsikten – Et Andre Bjerke-oratorium – 9000 kr
 • Kammerkoret Utsikten – Luciakonsert – 6000 kr
 • Kammerkoret Utsikten – Vårkonsert – 11.000 kr
 • Kjelsås Skoles Sangkor – Allsang på Kjelsås – 5000 kr
 • Kjelsås Skoles Strykeorkester – Revitalisering og bydelskonserter KSS – 10.000 kr
 • Kor Aktivum – Adventskonsert med solister i Grefsen kirke – 15.000 kr
 • Korsvoll Skolekorps – Spilleoppdrag for nærmiljø – 30.000 kr
 • Lions Club Oslo/Grefsen – Jazzkonsert – 30.000 kr
 • Marienlyst og Ullevål Småstrykere – Vår og høstkonserter med Småstrykerne 2021 – 20.000 kr
 • Nedre Ullevål utekino – Nedre Ullevål utekino 2021 – 22.000 kr
 • Oslo Seniorkor – Korsang på eldreinstitusjoner – 6000 kr
 • Tåsen Skolekorps – Konsert for nærmiljøet – 15.000 kr

Kategori: Idrett og friluftsliv

 • I K Akerselva – Ta med en venn eller to – 15.000 kr
 • Kjelsås Bordtennisklubb – "Vi møtes ved bordtennisbordet" – 50.000 kr
 • Kjelsås Idrettslag – Kjelsås IPU – 30.000 kr
 • Kjelsås Idrettslag – Streetbasket Kjelsås 2021 – 15.000 kr
 • Kjelsås IL Fotball – E-sport – 8000 kr
 • Kjelsås IL Fotball – Jentefotballdager – 15.000 kr
 • Kjelsås IL Fotball – Lørdagstreffen – 15.000 kr
 • Kjelsåsspeiderne – Stort forsamlingstelt (110 m2) – 50.000 kr
 • Idrettslaget Koll – Miljøskapende orienteringssamling – 10.000 kr
 • Korsvoll Idrettslag – Fotball for utøvere med psykisk – 30.000 kr
 • Korsvoll Idrettslag – Håndballens ungdomstiltak – 20.000 kr
 • Korsvoll Idrettslag – Håndballskole for 1. og 2. trinn – 15.000 kr
 • Korsvoll Idrettslag – Håndballskole i skoleferiene 2021 – 15.000 kr
 • Maridalen Sokn – Skirenn for barn utenfor Maridalen kirke – 7000 kr
 • Oslo Outriggerklubb – Padling og aktivitet for alle + mekkeverksted! – 30.000 kr

Kategori: Helse og velferd

 • Civitan Club Grefsen Kjelsås – Diskotek for ungdom med bistandsbehov – 20.000 kr
 • Grefsen Sokn – Lørdagskafe for mennesker – 11.000 kr
 • Lillohjemmets Venner – Trivselstiltak til beboerne – 40.000 kr
 • Sørbråten Vel – Hjertestarter Sørbråtel velhus – 20.000 kr
 • Tjukkasgjengen – Lavterskelaktivitet for alle – 15.000 kr

Disse får Grønne midler i 2021

Under hver kategori kan du se søker - tiltakets navn - innvilget beløp.

 • Oslo Kommune Bydel Nordre Aker - Drivhus på Trikkehallen – 20.000 kr
 • 6c St AS – Barnas dag – 30.000 kr
 • Bergtunet Barnehage – Grønn samskaping på Berg gård – 25.000 kr
 • Bier i Nydalen v/Kristin Landberg – Bier i Nydalen – 15.000 kr
 • Disen Skole Fau – Gapahuk – 8000 kr
 • Herbalista - Naturlig Vis Annette MüNster – Vilt&godt - Bli kjent med Bynaturens nyttevekster – 10.000 kr
 • Kjelsås IL fotball v/Dag Harald Halvorsen – Redusere svinn av gummigranulat fra kunstgressbane – 50.000 kr
 • Kjelsåsspeiderne – Kjelsåsspeidernes dag – 75.000 kr
 • Latinamerikansk forening v/Karen Jacqueline Contreras Lisperguer – Grønn integrering mot korona – 20.000 kr
 • Luna Wei Shen – Bigård på Trollvann – 15.000 kr
 • Maridalen Sokn – Blomstervandring på Villblomstens dag – 4000 kr
 • Oslo Kommune Bydel Nordre Aker – BydelsHagen – 24.000 kr
 • Oslo Kommune Bydel Nordre Aker – Frisk Pust Festivalen – 10.000 kr
 • Oslo Kommune Bydel Nordre Aker – Trikkehallen Grønn – 20.000 kr
 • Oslo Kommune Bydel Nordre Aker – Utbedret bomiljø ved tilrettelagt bolig – 10.000 kr
 • Oslo Kommune Deichman Bibliotek – Grønne aktiviteter på Deichman Nydalen 2021 – 20.000 kr
 • Sameiet Frysjaveien 1 3 og 5 – Busk vekster – 10.000 kr
 • Ski- og Fotballklubben Lyn – Søppelhåndtering/Miljøanlegg på Kringsjå – 50.000 kr
 • Sogn Frivillighetssentral – Kjøkkenhage – 15.000 kr
 • Solvang Kolonihager Avdeling 3 – Bydelshagen – 15.000 kr
 • Stiftelsen Kanvas – Urban potetåker med humlehage – 9000 kr
 • Stilla Boligsameie – Rehabilitering av grøntområde – 10.000 kr
 • Sørbråten Idrettslag – Pumptrack Sørbråten – 35.000 kr

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...