Nordre Aker Budstikke

Har lagt kabalen med 1,7 milliarder kroner. Må kutte 35 millioner

Bydelsdirektør Øyvind Henriksen i Nordre Aker. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Jeg hadde virkelig tro på at vi skulle klare å drive innenfor rammen i 2018, sier bydelsdirektør Øyvind Henriksen, som likevel gikk på en «10-millionersmell». Nå er sparepengene brukt opp.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 22.11.2018 kl 11:52

NORDRE AKER: Budsjettet for 2019, som bydelsdirektøren la frem 20. november, mener han er realistisk. Selv om 2019 har én opplagt endring fra de siste årene:

Økonomisk har bydelen de siste tre årene driftet over tildelt ramme. Konsekvensen har vært at den opparbeidede økonomiske bufferen – "sparegrisen" – som vokste fra 13 millioner i 2012, til 30 millioner 2014, gradvis er blitt mindre.

For 2018 innebærer det at bydelen styrer mot et resultat i balanse, selv om merforbruket nærmer seg netto ni millioner kroner. Dette utgjør den siste resten av sparepengene, og betyr at det ikke er noen økonomisk buffer igjen for uforutsette ting i 2019.

1,7 milliarder kroner

Bydelsdirektør Henriksen sitter med hendene på mye penger:

I 2019 er bydelen tildelt en netto budsjettramme på 1697 millioner kroner. Brutto driftsutgifter er på 1993 millioner kroner og budsjetterte inntekter utgjør 297 millioner kroner.


Bydelen har driftet over rammen på flere områder i 2018; sykehjemsplasser, hjemmesykepleie og kjøp av botilbud. Til sammen utgjør dette ca. 20 millioner kroner som bydelen må dekke inn i 2019.

Sammen med realendringen i budsjettet på 4,3 millioner kroner, nødvendig risikoavsetning på 8,0 millioner kroner (bydelsdirektøren vil starte på jobben med å bygge opp en ny buffer), og økte kostnader knyttet til bl.a. nye lokaler i Vinkelveien for tilrettelagte boliger og samling av hjemmetjenesten på 2,8 millioner kroner, gir bydelen et omstillingsbehov på 35 millioner kroner.

– Hovedutfordringen neste år er å opprettholde tjenestenivået med den økonomiske rammen vi har. Det krever god styring og vi må prioritere riktig. Men budsjettet vi nå legger frem er en realistisk forventning for 2019, sier bydelsdirektør Øyvind Henriksen.

Funksjonsområder

Bydelens aktiviteter og tilbud er fordelt på hovedfunksjonsområdene Administrasjon og fellestjenester, Barnehager, Oppvekst, Helse og mesting, og Sosiale tjenester og ytelser. De største områdene er Helse og mestring og Barnehager, med henholdsvis 46 og 40 prosent av det totale budsjettet. Her kan du se fordelingen:


I kroner ser det slik ut:

Bydel Nordre Aker har i 2018 1133 fast ansatte (dette inkluderer ikke midlertidig ansatte). Av disse er 65 prosent ansatt i 100 prosent-stillinger. Bydelen jobber med heltidskultur, og har som mål å få flere i fulle stillinger. Dette skal blant annet oppnås ved å gå gjennom turnuser i de tilrettelagte boligene. Måltallet for sykefraværet er i 2018 8,5 prosent. For Oslo kommune totalt er det 8,1 prosent. I 2019 er målet 7,9 prosent i Nordre Aker, noe som omtales som abisiøst for en bydel. I 2019 er det totalt budsjettert med nesten 800 millioner kroner i lønnskostnader og sosiale utgifter til bydelens ansatte.

Tillitsmodell

Bydel Nordre Aker har ligget i front i flere av de store satsningsområdene fra byrådet. Det gjør at man allerede har kommet langt i å omstille seg til slik tjenestetilbudet skal se ut i fremtiden. Dette gjelder blant annet Alders- og demensvennlig by, der bydelen har gått fra å være pilot, til mentor for de andre bydelene, det er Bedre tverrfaglig innsats (BTI), Barnehjernevernet og Nye familier.

– Basert på byrådserklæringen, byrådets budsjettforslag og bydelens strategiske plan, er det definert fire områder som er det aller viktigste vi skal legge vekt på i årene som kommer: Tillit, forebygging, samskaping og nyskaping, sier Henriksen. På sikt skal dette skape økonomiske ringvirkninger, for eksempel ved at flere kan bo hjemme, istedenfor på instistusjon – ved hjelp av oppfølging, men også nye teknologiske løsninger. Og tillitsbasert ledelse skal gjøre at vedtak knyttet til den enkelte innbygger tas nærmere denne.


Bydelens visjon er derfor «Sammen skaper vi selvstendige, aktive og gode liv i Nordre Aker».

Løfter frem ansatte

I forordet til budsjettdokumentet beskriver han det slik:

«Med engasjerte, kompetente og dyktige medarbeidere er undertegnede sikker på at bydelen kommer til å fortsette å utvikle og skape gode tjenester. Bydelen kommer til å videreutvikle en tillitsbasert kultur der de ansatte i alle tjenester tar utgangspunkt i den enkelte innbyggers egne ressurser og behov. De som trenger hjelp og støtte i lengre eller kortere deler av livet, skal få være «sjef i eget liv», og bydelen skal mobilisere hele laget rundt den enkelte (dyktige fagpersoner, frivillige, pårørende etc.). De ansatte skal vises stor tillit og ledere skal støtte, se og motivere medarbeidere i det daglige arbeidet. Sammen skapes selvstendige, aktive og gode liv i Bydel Nordre Aker»

Denne ledelsesfilosofien kommer spesilet frem i omleggingen av hjemmetjenestene, som trådde i kraft i september i år. Hvor fort disse endringene også blir synlige i bydelsøkonomien er uklart, ettersom det tar litt tid før de får satt seg. Nordre Aker Budstikke fikk imidlertid bli med til Roar Engen, som ved hjelp av bydelens Hjemmerehabiliteringsprogram, kunne fortelle om en målrettet oppfølging som raskt fikk ham på bena igjen. Les Roars historie her.

Sykehjemsplasser

En effekt av dette skal være redusert kjøp av sykehjemsplasser. Ifølge budsjettet koster en sykehjemsplass omlag 900.000 kroner. I 2019 er det budsjettert med et gjennomsnittlig kjøp av 318 sykehjemsplasser gjennom året. Til sammenlikning viser tall fra oktober 2018 et gjennomsnittlig forbruk på 10 plasser over justert budsjett (som var 329 plasser i 2018). Med prisene for 2019 kan dette alene potensielt gi en innsparing på 18 millioner kroner.


Stort forbruk av overliggerdøgn på sykehus, med utskrivingsklare pasienter, koster også bydelen mye – omlag 4000 kroner døgnet. I 2019 er det budsjettert med 10 overliggerdøgn i måneden – noe som innebærer en reduksjon fra 42 døgn per måned i 2018. Det har vært en reduksjon i løpet av året, og i oktober er det 19 overliggerdøgn i måneden. Bydelen må styrke sin beredskap på å ta imot utskrivingsklare pasienter for å klare dette.

Flere årsverk

Økte tilskudd til bydelene, i form av øremerkede midler, kommer barnehagene, hjemmetjenestene, forebyggende rusarbeid og skolehelsetjenesten til gode, i form av flere årsverk i 2019.

Henriksen understreker likevel at budsjettet forutsetter at omstillingsgrepene han legger opp til virker, og at det ikke skjer store endringer i befolkningen eller store endringer i behov for tjenester forøvrig.

Som eksempel kan det nevnes at dersom det flytter en eller flere familier med særskilte hjelpebebehov til bydelen, vil dette ha stor påvirkning på budsjettet.

«Bydelsdirektøren vil følge utviklingen nøye i 2019, og det legges opp til stram styring og beredskap for korrektive tiltak dersom dette skulle være nødvendig,» står det i budsjettdokumentet.

Hvilepute?

Selv om 2019 definitivt blir utfordrende for direktøren og bydelens tjenesteapprat, beroliger Henriksen dem som måtte bli bekymret.

– Et merforbruk på 20 millioner er marginalt for et bydelsbudsjett av denne størrelsen. Vi kommer ikke til å radbrekke noe med en omstilling på 35 millioner i et budsjett på omlag 1,7 milliarder kroner. Innbyggerne i Nordre Aker skal få det tilbudet de har krav på, og vi skal utvikle oss videre, sier han.

– Har bufferen som for få år siden var på 30 millioner vært en hvilepute?

– Nei, det har ikke vært en hvilepute, og det skal heller ikke være en hvilepute. Målet hvert år har hele tiden vært å drifte på tildelt ramme. Men nå er vi ved et «point of no return». Vi har ikke mer penger enn i den tildelte rammen. Det er min fordømte plikt å å forvalte pengene, som er skattebetalernes penger, på en god måte.

Dersom ikke skuta snus nå, etter tre år med merforbruk, vil koneskvensene bli verre, mener Henriksen. Og tidspunktet for å gjøre det er godt nå, blant annet på grunn av omstillingene bydelen har vært gjennom, og fordi det er usikkerhet knyttet til fremtidig økonomisk situasjon for bydelene – det er varslet at rammene vil bli strammere som følge av forventede effektiviseringsuttak av økt digitalisering.

– Nå vet vi akkurat hva vi har, og hva vi kan få til. Dette handler jo om fremtiden til Nordre Aker, ikke bare om 2019. Vi er i en positiv trend, og det er all grunn til at vi skal klare det nå.

Her spares det

Reduksjonen i innkjøp av sykehjemsplasser og omlegging i Helse og mestringsavdelingen (som omtalt over) er den største aktivitetsendringen det legges opp til i 2019. Andre store innsparingsposter er kjøp av botilbud innen tilrettelagte boliger og psykisk helse. Til sammen skal det spares inn omlag 16,5 millioner. Dette forklares blant annet med nye rammeavtaler, forhandlinger med leverandørerer, og refusjonsordning for ressurskrevende tjenester.

Av mindre endringer er at enkelte vakante stillinger holdes ledige i flere seksjoner. Færre nye flyktninger gir lavere utgifter til støtte, men også mindre sentrale tilskudd. Det budsjetteres med redusert bruk av hybelhus og vernehjem, og enkelte tjenester som i dag kjøpes inn, som bl.a. YNO (yrkesrettet norskopplæring), tas til egen bydel.

Og for de som måtte lure på det: Bydelsdirektøren opprettholder 1 million kroner til frivillighetsmidler også i 2019. (Her kan du lese om endringene i søknadskriteriene).

Vi har samlet en oversikt over alle aktivitetsendringene i budsjettforslaget i dokumentet du kan lese ved å trykk her.

Hele budsjettet kan du laste ned og lese via Oslo kommunes nettsider.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...