ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Her er avtroppende BU-leders råd til arvtakeren

Per H. Christiansen ledet BU-møtet 21. mars 2016, der over 2000 beboere fra Nedre Grefsen protesterte mot fortettingsplanene som var blitt kjent i Kommuneplanen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

Per Henry Christiansen har ledet bydelsuvalget (BU) i Nordre Aker siden 2015. Denne uka får vi resultatene fra BU-valget, og med det vite hvem som skal styre bydelen de neste fire årene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 17.09.2019 kl 12:33

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

NORDRE AKER: Torsdag 5. september ledet Per Henry Christiansen sitt siste møte som leder av bydelsutvalget (BU). Denne uka vil valgstyret i Oslo godkjenne og offentliggjøre resultatet av direktevalget til bydelsutvalgene. Da får vi vite den nye partisammensetningen, og om de borgerlige partiene beholder flertallet i BU i Nordre Aker, slik de har hatt siden bydelsreformen i 2004.

LES OGSÅ: Her er resultatene fra valget til BU i Nordre Aker - det har vært et valgskred

Én ting som er sikkert er at den neste lederen ikke heter Per. Christiansen, nå 74 år, hadde før valget bestemt seg for å takke av etter fire år, og overlevere lederklubben til nye krefter.

Dermed står kampen mellom Høyres nye kandidat Erik Kreyberg Normann fra Kjelsås, og Arbeiderpartiets Bente M. Larsen fra Grefsen. (Oppdatert: Det blir rødgrønt flertall i BU i perioden 2019-2023 viser opptellingen).

Men før vi med sikkerhet vet hvem som får flertall i BU, og hvem som overtar ledervervet, har vi snakket med Per Henry Christiansen om hans tid som øverste politiske leder i Nordre Aker.

ANNONSE

BU-leder Per H. Christiansen dro i gang et klimabrøl da han åpnet Grønn bydelsdag som et av sine siste oppdrag som BU-leder, 14. september. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Politiker i tolv år

Christiansen har vært aktiv som folkevalgt lokalpolitiker i bydelsutvalget i 12 år, fra 2007 til 2019. Den første perioden som vara i BU og fast medlem i Helse- og sosialkomiteen (HS). Deretter var han leder i HS i fire år, i perioden 2011-15. Siden 2015 har han hatt vervet som BU-leder.

I perioden 2011-15 var han også en del av bystyregruppen til Oslo Høyre, og var møtende vara på de fleste av møtene i bystyrets Helse- og sosialkomite. Fra 2008 til 2013 var han leder i Nordre Aker Høyre.

– Litt vemodig blir det derfor å trekke seg ut som folkevalgt, men jeg kommer neppe til å slutte å engasjere meg politisk. Regner med å fortsette som styremedlem i Nordre Aker Høyre og i Oslo Senior Høyre, sier Christiansen, og legger til:

– Men det blir OK å kunne styre min egen tid litt mer enn det jeg har kunnet som BU-leder.

ANNONSE

Samarbeid

– Hvordan vil du oppsummere de siste fire årene som leder av BU?

– Jeg er blitt enda bedre kjent i bydelen enn jeg var. Spesielt i Nydalen og Grefsen/Kjelsås. Å være BU-leder de siste fire år har vært spennende, givende og ganske krevende. Saken om Nedre Grefsen inneholdt alle de tre elementene, sier Christiansen.

– Hvordan har samarbeidet på tvers av partiene vært, og hvordan har du opplevs BUs samspill med bydelsadministrasjonen i disse årene?

– Jeg har opplevd samarbeidet med de andre partiene som godt, ikke minst samarbeidet på tvers av de vanlige politiske skillelinjer. I de viktige plansakene har vi stort sett hatt enstemmige vedtak. En styrke i forhold til bystyret.

ANNONSE

Tverrpolitiske arbeid: Per H. Christiansen sammen med Heidi Rømming (SV) og Terje Olav Moen (Ap) i bydelsutvalget. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Samarbeidet med bydelsadministrasjonen synes han har vært meget bra.

– Det er mange dyktige og engasjerte medarbeidere der.

BU-leders råd

Bydelslistene til valget inneholdt både «gamle travere» og en god del nykommere. Det betyr at det nye bydelsutvalget trolig vil bli en kombinasjon av BU-erfaring og helt ny ideer.

– Hvilke råd har du til de som nå skal inn i BU for første gang, og hvilke råd vil du gi den neste BU-lederen, enten det blir Erik eller Bente?

ANNONSE

– Innen partiene må de fordele ansvaret mellom seg slik at ikke alle behøver å gå inn i alle detaljene i de enkelte sakene. Bente og Erik kjenner jeg begge godt. De er begge vel kvalifisert til å lede BU.

– Jeg skal kun gi ett råd: Sørg for gode ledere av komiteene. Da blir BU-arbeidet lettere, sier Christiansen.

En av disse blir høyst sannsynlig leder av bydelsutvalget i Nordre Aker. Høyres Erik K. Normann, eller Arbeiderpartiets Bente M. Larsen. Foto: Utlånt

Nedre Grefsen

– Hva har vært det morsomste - eller mest givende - med å lede BU disse fire årene?

– I ettertid er det utvilsomt arbeidet med Nedre Grefsen-saken. Etter denne saken fikk jeg mange positive tilbakemeldinger fra folk jeg ikke kjente. BU-møtet i mars 2016 kommer jeg aldri til å glemme. Direktesending på NRK TV og et tog av folk gjennom BU-salen som ville være med på Åpen halvtime. Det ble sagt at det var om lag 1300 som ville være med, sier Christiansen.

BU 2015-2019, etter konstitueringen høsten 2015: Bak f.v.: Heidi Rømming, Mattis Ulvang, Johanne Thunes, Terje Olav Moen, Per Morten Klette, Lina Granlund, Hans A. Kielland Aanesen, Therese Ustvedt, Andreas Skjæret og Sidsel Kjeldaas Salte. Foran f.v.:Ingeborg Tryti, Ingeborg Briseid Kraft, Per Henry Christiansen, Bente M. Larsen og Liv Derås Bjørnstad. I løpet av perioen har noen av representantene flyttet fra bydelen, og blitt erstattet av nye. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– For meg som BU-leder har det også være givende å være med på å få til gode og enstemmige vedtak i de mange store plansakene vi har hatt. Men her vil jeg understreke at det er mange andre som har bidratt aktivt her.

– Hvilke saker har vært de største utfordringene, slik du ser det, i denne perioden?

– For meg som BU-leder og politiker har det vært Nedre Grefsen og sykehusplanene på Gaustad, sier Christiasen.

Han forteller at i kommuneplansaken med Nedre Grefsen måtte både han og andre i partiet bruke mye tid innad i Oslo Høyre før de fikk gjennomslag for å ta vare på Nedre Grefsen.

– Når det gjelder sykehusplanene er det fortsatt stor usikkerhet hva det blir til. Jeg antar at jeg fortsatt vil engasjere meg her på en eller annen måte.

Christiansen understreker at det ikke er mye mer plass på Gaustad.

– Vi må nå ta vare på de grønne områdene vi har igjen.

Den økonomiske delen av beslutningsunderlaget for å samle alt på Gaustad og legge ned Ullevål stiller han også store spørsmålstegn ved.

– Det sykehusfaglige har jeg ingen kompetanse til å vurdere. Men: På lang sikt (10-20 år) tror jeg ikke vi vil ha behov for slike gigantsykehus. Utvikling av teknologien vil føre til at mer behandling vil gjøres desentralt, sier han.

Ønsker færre bydeler

– Hvordan opplever du BUs kontakt med befolkningen i Nordre Aker? Og synes du innbyggerne i bydelen er nok engasjert i det som skjer her?

– BUs kontakt med befolkningen kan helt sikkert bli bedre. Men når det kommer store og viktige saker, spesielt plansaker, er engasjementet stort og godt. «Ja til Stor Park i Nydalen» er et ferskt eksempel på dette, sier den avtroppende BU-lederen.

I store plansaker er det også viktig at lokalpolitikerne på et tidlig stadium har dialog med utbyggerne, mener han.

Bydelsutvalget har engasjert seg i utbyggingsplanene på Tåsen. Her er Christiansen sammen med BU-nestleder Ingeborg Briseid Kraft (V). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Hvorfor er BU som direktevalgt politisk organ viktig i utviklingen av bydelen?

– Oslo er så stor at vi trenger et folkevalgt organ som er nærmere befolkningen enn bystyret. Innen Helse- og omsorgsarbeidet er lokale tilsynsutvalg viktige.

– Er det områder du skulle ønske BU hadde større inflytelse på avgjørelsene som angår Nordre Aker, enn hva som er tilfellet i dag? hvilke områder ville dette evt. vært?

– Personlig tror jeg at det hadde vært bedre med litt færre bydeler og at disse gjennom BU får større innflytelse, og gjerne beslutningsmyndighet, i kurante plansaker. I dag må alle disse til bystyret, avslutter Christiansen.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE