Nordre Aker Budstikke

Har du mistet oversikten?

Dette er tiltakene, rådene og reglene som gjelder i Oslo nå

Det er mange regler og anbefalinger vi skal forholde oss til, og de endres raskt. Foto: Engin Akyurt, Pixabay / Montasje

Hvor mange har du lov til å ha besøk av hjemme, og hvor mange kan du møte ute? Hva gjelder for idrett og fritidsaktiviteter, og hvilke butikker og tilbud er det egentlig som må holde stengt? Vi har laget en oversikt over anbefalinger, påbud og forbud – og tiltak i hovedstaden nå.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 16.03.2021 kl 19:54

OSLO: NB! Denne oversikten er laget 16. mars 2021. Tiltak og regler kan endres raskt, hold deg oppdatert på Oslo kommunes nettsider.

Forrige uke ble 1967 oslofolk registrert smittet av koronaviruset. Oslo kommune har ikke tidligere vært i nærheten av å registrere et så høyt smittenivå. Antall innleggelser på sykehusene øker kraftig, og det begynner å bli press på Oslo kommunes kapasitet til å teste og spore smitte. Det meldte Oslo kommune 15. mars i forbindelse med at tiltakene i hovedstaden nok en gang blir innskjerpet fra denne uken.

Det siste døgnet ble det nok en gang satt smitterekord i Oslo, med 367 registrerte smittede. Også i Nordre Aker er tallet høyt. Det siste døgnet ble det registrert 22 smittede, som er blant de høyeste enkelttallene i bydelen.

Samtidig er det rekordmange som tester seg. I forrige uke ble det foretatt 50.000 koronatester i Oslo, fire prosent av disse var positive, ifølge kommunens tall. Så langt i år er det utført 175.000 tester, der 9604 – eller 5,5 prosent – har vært positive.

Justeringen av tiltak som byrådet varslet mandag, er et forsøk på å redusere smittetrykket frem til påske. De tidligere feriene har gitt en oppblomstring i antall positive smitteprøver. Reproduksjonstallet, det såkalte R-tallet, er nå anslått å være 1,5 i Oslo. Det betyr at hver smittet i snitt smitter 1,5 nye personer. Når tallet er over 1 vil smitten øke.


Vi har levd i ett år med ulike smitteverntiltak. De er justert opp og ned ettersom smittetrykket har endret seg, og vi har hatt noen nasjonale og noen lokale tiltak. Tiltakene skal være forholdsmessige, sier de politiske myndighetene, og det er årsaken til at de stadig endres. Men det gjør det også vanskelig følge med.

Her har vi laget en oversikt over hva som gjelder i Oslo per 16. og fra 17. mars 2021. Det er verdt å merke seg at flere av disse er strengere enn de nasjonale tiltakene. Det er Oslo kommunes tiltak som gjelder her. Den siste lokale forskriften for tiltakene som trer i kraft fra 17. mars ble vedtatt av byrådet tirsdag kveld.

Private samlinger

Anbefaling: Det oppfordres om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av enslige og barn og ungdom i samme kohort.

Forbud: Fra 17. mars til 9. april er det forbudt å ha flere enn 2 besøkende i private hjem og hager. Dette gjelder i tillegg til medlemmer av husstanden. Dette er en nedjustering fra 10 personer, men som inkluderer de som tilhører husstanden, som var grensen frem til og med 16. mars.
Det er forbud mot å samles mer enn ti personer på private sammenkomster på offentlig sted.

Det er forbudt å gjennomføre private samlinger innendørs på offentlig sted eller i leide eller lånte lokaler.

Arrangementer

Forbud: Det er ikke tillatt å gjennomføre arrangementer innendørs og utendørs i Oslo på offentlig sted. Dette gjelder frem til 9. april.

Reglene gjelder for arrangementer på offentlig sted (for eksempel hotell, grendehus, selskapslokale, fellesrom i borettslag, menighetshus, moské, kontor, skole eller konferansesal. Et offentlig sted trenger ikke å være offentlig eid.) eller leide eller lånte lokaler/arealer hvor allmennheten har tilgang (for eksempel idrettsarrangement, kulturarrangement, faglige sammenkomster som seminarer, kurs og konferanser, livssynssamlinger og seremonier, varemesser og midlertidige markeder). Offentlig sted trenger ikke bety at det er offentlig eid.

Unntak gjøres for:

 • Begravelser og bisettelser med inntil 50 deltakere.
 • Vielser, dåp og lignende ritualer som gjennomføres uten tilskuere.
 • Kamper, konkurranser, forestillinger og tilsvarende arrangementer der profesjonelle aktører deltar som gjennomføres uten publikum.
 • Digitale arrangementer, som gjennomføres uten publikum, og hvor det ikke er flere enn fem personer til stede samtidig (nødvendig produksjonspersonell kan regnes i tillegg).
 • I tillegg gjøres det unntak for private samlinger utendørs (ikke i private hager) med inntil 10 deltagere (som nevnt i punktet over).

Deltakere som ikke er i samme husstand skal kunne holde minst 1 meters avstand i alle retninger til andre. Når dette ikke er mulig, skal man bruke munnbind. Det skal være en ansvarlig arrangør som sørger for at arrangementet gjennomføres i henhold til smittevernsreglene.


Ved fastmonterte seter måles fra skulder til skulder. I mange lokaler med fastmonterte seter vil det bety at det må være to ledige seter mellom personer som ikke fra samme husstand. Det er ikke anledning til å mingle.

Antall deltakere:
Disse regnes ikke i maksimalt tillatt antall deltakere, men kommer i tillegg:

 • Ansatte og oppdragstakere
 • Funksjonærer og dommere på idrettsarrangementer med utøvere under 20 år
 • Forbipasserende eller andre som observerer arrangementet utenfor området disponert for arrangementet regnes ikke med i antallet.
 • På idrettsarrangementer med utøvere under 20 år regnes utøvere, støtteapparat, foreldre og publikum med i antallet.

Det er ikke mulig å søke om dispensasjon fra antallskrav.

Skoler og barnehager

Barnehager, barneskoler (1.-7. klasse) og aktivitetsskolen er organisert på rødt nivå. Dette gjelder i første omgang til 31. mars.

Foreldre og foresatte har fått nærmere informasjon fra sine barnehager og skoler hva et barnehage- og skoletilbud på rødt nivå innebærer for den enkelte.


Selv om skoler og barnehager må stenge helt i perioder med eksempelvis mange i karantene, skal de ha et tilbud for barn av foreldre med samfunnskritiske yrke og barn med ekstra omsorgsbehov. Spesialskolene skal også gi et tilbud til elever som har ekstra omsorgsbehov.

Rødt nivå:
Dette er rødt nivå i barnehage:

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene og forsterket renhold
 • Kontaktreduserende tiltak:

- Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
- Dele inn barna i mindre kohorter
- Faste ansatte per kohort
- Unngå trengsel og store samlinger
- Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
- Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter*
- Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

Dette er rødt nivå på barneskole:

 • Ingen syke skal møte på skolen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Del elever inn i mindre kohorter
 • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
 • Samme kohorter i skolen som på SFO tilstrebes
 • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt for å minske kontakt mellom ulike kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Alle barnehager og aktivitetsskoler stenges i påskeuken. Barn av foreldre med samfunnskritiske yrker vil få et tilbud.

Ungdomsskoler, videregående skoler og voksenopplæring skal ha heldigital undervisning (hjemmskole) fra og med 17. mars og frem til påskeferien.

I tillegg skal også elever på 5. til 7. trinn i bydelene Alna, Bjerke, Grorud, Stovner, Søndre Nordstrand, Grunerløkka og Gamle Oslo ha heldigital undervisning fra og med 17. mars og til påskeferien. Det kan bli aktuelt å innføre heldigital undervisning for denne aldersgruppen på andre skoler eller i andre bydeler dersom smittesituasjonen lokalt tilsier det.

Barnehagene og skolene skal gjenåpnes på rødt nivå tirsdag 6. april.

Fagskolene følger inntil videre nasjonale anbefalinger, og samme regler som universiteter og høyskoler i Oslo. Tirsdag 16. mars vedtok Universitetet i Oslo å stenge campus for studenter. De nasjonale anbefalingene for universiteter, høyskoler og fagskoler sier at: Studenter og elever kan være fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler med forsterkede smitteverntiltak. Også lesesaler og bibliotek kan holde åpent med smitteverntiltak. Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås.

Trening, idrettsanlegg og svømmehaller

Forbud: Treningssentre og innendørs idrettsanlegg skal holdes stengt for alle aldersgrupper. Det gjøres unntak for opptrening og rehabilitering som tilbys individuelt på treningssentre. Svømmehaller skal holde stengt. Unntak for skolesvømming for barn og unge under 20 år, og rehabilitering, opptrening og behandling, individuelt eller i mindre grupper med arrangør.

Utendørs idrettsanlegg: For barn og unge under 20 år er det tillatt med organisert idrett i grupper på maks 10 personer utendørs, så lenge alle kan holde en meters avstand til en hver tid. Voksne som er helt nødvendige for å tilrettelegge for aktiviteten, kan komme i tillegg til de 10 som deltar.

Følgende kunstisflater holder åpent for publikum: Gressbanen, Ullern idrettspark, Bergbanen, Frogner stadion og Voldsløkka idrettspark.

Anbefaling: For voksne frarådes det å bedrive organisert trening. Det anbefales heller ikke å bedrive egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke anleggene på egenhånd, så lenge de holder god avstand til andre på anlegget. Egenorganisert aktivitet for voksne bør ikke finne sted på tidspunkter der det er organisert trening for barn og unge på anleggene.

Breddeidrett: Alle innendørs- og utendørsarrangementer er forbudt. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende avlyses. Det inkluderer også treningskamper og seriekamper. Alle kommunens anlegg er stengt for konkurranser.

Alle aldersgrupper frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger, kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende.

Toppidrett: Toppidretten følger egne nasjonale retningslinjer for trening. Disse sier at toppdrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. Seriespill i toppidretten anbefales fortsatt utsatt. Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill.

Kultur og fritid

Forbud: Følgende må holde stengt: Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller (og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter), gallerier og museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder.

Fritidsklubbene må holde stengt, men bydelene legger til rette for digital kontakt og telefonkontakt med barn og unge og for fritidsaktiviteter utendørs, med grupper inntil 10 personer.

Alle innendørs fritidsaktiviteter for barn og unge er stengt (som ved trening og idrett, over). Organiserte fritidsaktiviteter for barn og unge med inntil 10 personer utendørs er tillat (se for øvrig «Utendørs idrettsanlegg» over for presisering).

Fra og med lørdag 13. mars har Deichman-bibliotekene kun åpent for å hente og levere. Annet opphold i bibliotekene er stengt.

Tros- og livssynshus som kan holde åpent slik at man kan komme innom om man ønsker/trenger det. Man kan ikke ha noen form for arrangement (se unntak under «Arrangementer»). Man kan ikke ha bønnesamlinger, fredagsbønn eller gudstjenester.

Dette gjelder til 9. april, eller til forskriften blir endret.

Sykehjem og helsehus

Alle sykehjem og helsehus i Oslo er fullvaksinerte og åpne for besøkende, men alle må følge besøksreglene, som kan leses her.

 • Du må varsle besøket ditt på sykehjemmet på forhånd slik at du får praktisk informasjon om besøksregler. Det kan være ulike regler på de forskjellige institusjonene.
 • Du kan ikke komme på besøk hvis du: er syk, har vært utenfor Norge de siste ti dagene, er i hjemmekarantene eller har vært i nærkontakt med noen som har fått påvist covid-19.
 • Du bør ikke komme på besøk hvis du de siste ti dager har vært nærmere enn 1 meter i sosiale sammenhenger til personer over 13 år, utover de du bor med. Det skal heller legges til rette for digitale besøk.
 • Alle besøkende skal registreres.
 • Antall besøkende er avhengig av hvor mange det er plass til på rommet når det holdes minst en meters avstand.
 • Besøk på helsehus begrenses med maks to besøkende inntil tre ganger per uke.
 • Fullvaksinerte kan ha nærkontakt med andre fullvaksinerte beboere og besøkende. En fullvaksinert beboer kan kun ha nærkontakt med noen faste personer som ikke er fullvaksinerte. Fullvaksinerte beboere kan nå reise på besøk utenfor institusjonen uten at de må i karantene etterpå, men de må fortsatt følge de vanlige smittevernreglene som gjelder for alle i Oslo.

Servering og skjenkesteder

Forbud: Alle serveringssteder må holde stengt, med unntak av take-away. Dette gjelder frem til 9. april, eller til forskriften blir endret.

Kunder kan ikke spise eller drikke på serveringsstedet. Dette gjelder også utendørs på område beregnet for uteservering. Det er påbudt med munnbind, både for den som henter take-away og for den som leverer ut i de tilfellene det er ikke mulig å holde en meters avstand, og stedet ikke har iverksatt andre smitteverntiltak (for eksempel visir og pleksiglass).

Butikker og kjøpesentre

Forbud: Alle butikker må holde stengt, med unntak av butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten. Unntakene gjelder: matbutikker, inkludert kiosker, helsekost og andre som i hovedsak selger matvarer, utsalgssteder for dyrefôr og andre nødvendighetsartikler for kjæledyr og husdyr, apotek, bandasjister, optikere, vinmonopol, bensinstasjoner, salgsvirksomhet til landbruk og dyreproduksjon, lager- og grossistdelen i byggevareforretninger som selger til håndverksvirksomhet og lignende, og blomsterbutikker, så lenge de hovedsaklig selger blomster med kort holdbarhet og salgsarealet ikke overstiger 250 kvadratmeter.

 • Hagesentre, som også fører produkter som møbler, hageutstyr og planter med lengre holdbarhet, kan ikke holde åpent.
 • Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer når det er etablert smittevernfaglig forsvarlige løsninger for utlevering av varene. Butikker som skal holde stengt kan ikke sette varer ut på gaten. De må heller benytte seg av en «klikk og hent»-løsning.

Butikker, kjøpesentre og andre utsalgssteder skal sørge for at det ikke er flere til stede i lokalene enn at det kan holdes minst to meters avstand. Tillatt antall kunder i lokalet skal beregnes ut fra størrelsen på lokalet. Det skal om nødvendig gjennomføres vakthold for å sikre at kravet etterkommes. Senterledelsen på kjøpesentre må gjøre tiltak som forhindrer at folk oppholder seg i fellesarealene.

Unntak:

 • Virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv., er ikke omfattet av forbudet mot å holde åpent som retter seg mot butikker. Disse kan derfor fortsatt holde åpent og de skal drives på en smittevernfaglig forsvarlig måte, som innebærer at virksomheten har iverksatt blant annet hygienetiltak, kontaktreduserende tiltak og tiltak som bidrar til at syke personer ikke er i virksomhetens lokaler.
 • Tjenesteproduksjon omfattes ikke av forbudet i forskriften. Det vil si at virksomheter som i all hovedsak leverer en tjeneste kan holde åpent selv om de er plassert på gateplan slik som butikker. Det kan for eksempel være renserier, vaskerier, skomakere og skreddere. Dersom slike tjenesteleverandører også har en butikkdel skal denne holde stengt.

Dette gjelder til 9. april, eller til forskriften blir endret.

Hjemmekontor

Påbud: I Oslo er det påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig. Arbeidsgiver skal kunne dokumentere at beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten er gitt ansatte. Dette gjelder for arbeidsgivere med tilholdssted i Oslo kommune. Innbyggere i Oslo som har arbeidssted i andre kommuner, må følge denne kommunens regler. Dette gjelder inntil videre.

Reise

Anbefaling: Alle reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes. I kollektivtransport og taxier skal det holdes anbefalt avstand og man oppfordres til ikke å reise med mindre man må.

Påbud: Munnbind er påbudt når det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Oslo kommune har ikke egne regler for reiser til og fra utlandet og fritidsreiser innenlands. Det er nasjonale regler som gjelder – les mer her.

Munnbind

Påbud: I Oslo er det påbud om munnbind når du ikke kan holde en meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer i følgende situasjoner. Dette gjelder på kollektivtransport og i taxi, i butikker, kiosk, bensinstasjon, serveringssteder, i tros- og livssynshus.

Plikten til å bruke munnbind gjelder også for ansatte ved disse stedene. Plikten gjelder ikke ved kortvarige passeringer av andre.

Både engangsmunnbind og tøymunnbind kan brukes. Barn under 12 år og personer som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind, trenger ikke å bruke munnbind. Barn under to år skal ikke bruke munnbind i det hele tatt. Det er derfor ikke anledning for virksomheter å innføre et absolutt krav om bruk av munnbind i sine lokaler.

Det er foreløpig ikke anbefalt å bruke munnbind på skolene. Det gjøres nå en vurdering om å innføre munnbind hos ansatte og elever i videregående skole og hos ansatte i grunnskolen. Munnbind skal ikke brukes i undervisningssituasjonen. Barnehager/bydelen kan vurdere om de foresatte bør bruke munnbind ved henting og levering i barnehagen hvis det ikke er mulig å holde smittevern forsvarlig avstand.

Byggeplasser

For de som jobber på byggeplasser, gjelder egne regler i perionden 2. til 23. mars. Les mer her.

NB!

Den enkelte er ansvarlig for å holde seg informert om gjeldene råd og regler, uavhengig av denne listen, og eventuelle ikke tilsiktede feil som kan forekomme her. Oppdatert informasjon finnes til en hver tid på Oslo kommunes nettsider (lokale tiltak) og Regjeringens nettsider (Nasjonale tiltak).

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...