ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Her har det vært idrettsplass i hundre år. Men det synes ikke i reguleringsplanen

Grefsen stadion runder snart 100 år som idrettsarena. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Det skaper store problemer.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

KJELSÅS: I 1921 kjøpte Aker kommune området hvor Grefsen stadion ligger for å anlegge idrettsplass. Det har vært idrettsplass der i hundre år. Men området er ennå ikke regulert til idrettsformål. Det stopper videre utvikling av anlegget.

Kjelsås IL har store planer for stadionområdet. Blant annet ønsker klubben et nytt og moderne klubbhus med garderober. Det eksisterende er ei tyskerbrakke som ble tatt ned på Sinsen i 1945 og frakta til Grefsen stadion på dugnad. Der ble det som fortsatt var brukbart satt opp som klubbhus med garderober i kjelleren fem år seinere. På dugnad.

Klubbhuset er en gammel tyskerbrakke fra Sinsen. Foto: Gro Sukkestad/NAB (Arkivfoto)

Alle er enige, men...

– «Alle» vi snakker med er enige om at det er på høy tid med et nytt klubbhus, og at det også er mye annet det er stort behov for når det gjelder idrettsanlegg her oppe. Vi har fått til mye de siste 10-15 åra, men kapasiteten er sprengt og folketallet øker stadig, sier leder i Kjelsås IL, Ivar Christiansen.

Styreleder i Kjelsås IL, Ivar Christiansen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

ANNONSE

Problemet er at Plan- og bygningsetaten mener planene til Kjelsås IL for klubbhus, en hall og tribuner er så omfattende at de ikke kan behandles i en byggesaksprosess, det må en ny reguleringsplan til.

– Alle planer for framtidas Stadion er på plass. På papiret er alt klart. Bymiljøetaten er klar til å starte arbeidet med nødvendige omregulering, den venter bare på en bestilling fra byrådsavdelingen for miljø og samferdsel. Som ikke kommer. Alt stopper fordi området ikke er regulert til idrettsformål. Selv om det ikke har vært brukt til annet i hundre år!

– En liten formalitet?

– Det er en formalitet, men den er ikke liten. For det første er den helt nødvendig, for det andre krever den en prosess om vil ta et par år og for det tredje så vil omreguleringen koste mellom fem og sju millioner. De pengene må politikerne bevilge.

ANNONSE

Grefsen stadion. Bilde fra jubileumsboka til Kjelsås.

Kart og terreng

Området var opprinnelig regulert til boligformål. I 2007 ble det av en eller annen grunn gjort om til «Annen overordnet møteplass», ikke til idrettsformål.

For en legmann er det vanskelig å forstå at det skal være nødvendig med en lang og dyr prosess for å få kartet til å stemme med terrenget. For det er det det handler om her, idrettslaget ønsker å få stadiontomta omregulert til det den er, til idrettsformål. Da stemmer kartet med terrenget.

Grefsen stadion. Foto: Karl Andreas Kjelstrup (Arkivfoto)

– For å få muligheten til å bygge klubbhuset som kan erstatte tyskerbrakka, en hall og andre ting som vi drømmer om å få på plass, er det helt nøvendig. Området må omreguleres til idrettsformål, sier Christiansen.

ANNONSE

Christiansen & Co forsøker å trykke på de knappene som kan trykkes på og snakker med de politikerne og byråkratene som kan snakkes med. De møter forståelse for sine ønsker og sine behov i et området hvor folketallet vokser raskt og idrettstilbudene er sprengt. Men de kommer ikke videre.

Politikerne

– Hvorfor er dette så vanskelig å få på plass?

– Det må du spørre poltikerne om. Men det har nok noe å gjøre med at vi holder til i en bydel som ikke står øverst på byrådets prioriteringsliste. Det har jeg forståelse for, sier den tdligere Ap-politikeren.

Banen og dagens tribune. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det er andre bydeler som har større utfordringer enn Nordre Aker, men også vi har problemer når vi må avvise barn fordi vi ikke har plass til dem. Og det vi nå konkret snakker om, å få på plass en regulering som er i tråd med virkeligheten, det burde ikke være noe stort problem.

ANNONSE

I budsjettet for neste år, som blir vedtatt onsdag, lå det ingen midler til omregulering på Grefsen stadion. Gir dere opp nå?

– Nei! slår Ivar Christiansen fast.

– Dette er et prosjekt vi har holdt på med i mange år allerede, og vi gir oss ikke. Neste korsvei blir revdert budsjett som skal behandles før sommerferien.

Å jobbe for idrettsanlegg i Oslo er en jobb for frivillige med stayerevne!

Fra cup-møtet mellom Kjelsås og Skeid på Grefsen stadion 22. mai 2019. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE