ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Høies utstillingsvindu i Maridalen kan bli lagt ned neste år

Helse- og omsorgsminister bent Høie (H) og mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) beslkte Skjerven gårds Inn på tunet-tilbud i forrige uke for å lansere arbeidet med Demensplan 2025. Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Helseminister Bent Høie (H) har to ganger lagt frem regjeringens arbeid med demensomsorg på Skjerven gård i Maridalen. Men tilbudet her kan snart være historie. Og det er ikke fordi brukerne er misfornøyde. Nå kan det ut til at det kun er lokalpolitikerne i Nordre Aker som kan «redde» det.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 07.12.2020 kl 12:16

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

MARIDALEN: 2. desember presenterte regjeringen oppstarten av arbeidet med Demensplan 2025. Helseminister Høie og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) stilte i den anledning opp for et mediestunt med VG på Skjerven gård i Maridalen. Her driftes Inn på Tunet - dagtilbud til personer med demens.

– I Demensplan 2025 er vi opptatt av at Norge må bil et mer demensvennlig samfunn. Vi må legge til rette for at personer med demens kan bo hjemme så lenge som mulig. Regjeringen vil at alle skal ha aktive og meningsfulle dager og oppleve mestring. Derfor er medbestemmelse og deltakelse et hovedområde i planen, sier Bent Høie til Nordre Aker Budstikke etter besøket. (Les pressemelding om Demensplan 2025 nederst i saken).

Nå har Bydel Nordre Aker har sagt opp sine tre plasser (av totalt fem) og dermed har gårdbrukerne Tori og Jon Ivar Bakke fortalt Nordre Aker Budstikke at hele tilbudet står i fare fra og med 2021.

Helse- og omsorgsminister bent Høie (H) og mat- og landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) beslkte Skjerven gårds Inn på tunet-tilbud i forrige uke for å lansere arbeidet med Demensplan 2025. Her med gårdbruker Jon Ivar Bakke (t.h.) Foto: Helse- og omsorgsdepartementet

Flashback

At Høie og Bollestad brukte Skjerven som kulisse til lanseringen av fremtidens arbeid med demensomsorg, er ikke så rart. Gården ligger i landlige og idylliske omgivelser ved Maridalsvannet, men knapt 20 minutters kjøring fra regjeringskontorene i Oslo sentrum.

Å se statsrådene her i forrige uke gir et flashback til 2015, da Høie og daværende landbruksminister, Sylvi Listhaug (Frp), gjennomførte et nesten identisk besøk på Skjerven for å lansere arbeidet med den forrige demensplanen; Demensplan 2020.

ANNONSE

– Det er behov for flere tilbud av denne typen, der brukerne kan ha noe kjekt å gjøre gjennom dagen, og oppleve at de mestrer livet. Derfor vil det bli lovpålagt å ha dagtilbud til demente i alle kommuner fra 2020, sa Høie under besøket på Skjerven i 2015.

Ble lagt ned, men startet i egenregi

Hva har skjedd i mellomtiden? Inn på Tunet-tilbudet på Skjerven startet i 2009, i samarbeid med Kirkens Bymisjon. I 2017 ble Oslo kommunes innkjøp av Inn på Tunet-plasser anbudsutsatt, og Skjerven tapte. Dermed startet en følelsesladd kamp for tilbudet, drevet av pårørende som ikke ville miste det. Saken havnet i bystyret, og daværende eldrebyråd opprettet enda en utlysning.

Også denne gikk i Skjervens disfavør.

Dermed startet Tori og Jon Ivar opp i privat regi, og kunne i januar 2020 igjen ta i mot fem karer med demensdiagnoser, til dagaktiviteter tre dager i uka, der de kunne bruke kroppen. Turer i marka, gårdsarbeid i stallen, vedhugging og felles måltider.

ANNONSE

Fysisk akivitet og fellesskap er viktige ingredienser i Inn på tunet. Foto: Skjerven gård

Tre av plassene kjøpte Bydel Nordre Aker gjennom et tilskudd fra Helsedirektoratet i 2018. Én plass kjøpte Bydel Vestre Aker, og den siste betales privat av en Nordre Aker-beboer.

– Tilskuddet skulle finansiere styrking av dagtilbud for hjemmeboende personer med demens. Bydelen vurderte at en av måtene å styrke og differensiere dagtilbudet på var å kjøpe tre plasser Inn på Tunet. Valget falt på Skjerven gård i Maridalen, da vi så muligheter for samspill med nærmiljøet og flere innbyggere i bydelen har kjennskap til Maridalen, uttalte Heidi Karsrud Nordal, seksjonssjef Seksjon lavterskel i Bydel Nordre Aker, i slutten av november.

– Bydelen søkte om tilskuddsmidler for 2021 men denne søknaden ble avslått. Bydelen må derfor basere seg på egne dagaktivitetstilbud for personer med demens, la hun til.

De pårørende fortviler, og to av dem, Anne Karin Næss og Anne-Britt Østborg, har fortalt om hvor viktig de tre dagene på Skjerven er for deres menn – og for dem selv.

ANNONSE

Ekteparet Bakke, datteren Marte og fire av fem brukere av Inn på tunet på Skjerven. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Blir politisk sak i bydelen

– Inn på Tunet på Skjerven gård er et fantastisk viktig og meget godt dagtilbud for personer med demens. Og det gjør sterkt inntrykk på meg når Anne-Britt Østborg og Anne Karin Næss forteller sine erfaringer som pårørende til sine ektemenn, som bruker Inn på Tunet, og at disse står i fare for å miste dette livsviktige tilbudet, sa leder av bystyrets Helse- og sosialutvalg, Aina Stenersen (Frp), til Nordre Aker Budstikke i forrige uke.

– Her er det snakk om tre plasser, og for bydelen er det langt mer effektivt på sikt å opprettholde disse tre plassene, enn at bydelen må stå for for eksempel sykehjemsplasser. I ordet «demensvennlig bydel» legger vi til grunn at det er en selvfølge at demente skal ha variasjon av tiltak, og tilbydere, ikke bare bydelens egne.

Også lederen i Nordre Akers Helse- og sosialkomité, Berit Kåvik (SV), og nestleder Erik Normann (H), sa at de vil se nærmere på bydelens avslag på Inn på Tunet-plassene i Maridalen i forbindelse med behandlingen av bydelens 2021-budsjett, som skal vedtas av bydelsutvalget 17. desember.

Normann sa til Nordre Aker Budstikke at han vil ta saken opp i komitemøtet tirsdag 8. desember.

ANNONSE

– Jeg kjenner ikke tilbudet på Skjerven godt nok, men generelt kan jeg si at det er synd at et godt tilbud til demenspasienter i nærheten av der de bor, forsvinner. Lokale tilbud er verdifullt å opprettholde, sa Normann i forrige uke.

Oslo kommune

Jon Ivar og Tori Bakke som driver Inn på tunet på Skjerven gård, sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie, og regionleder for Inn på tunet, Ellen Ohlsson Ødegaard. Foto: Skjerven gård

På spørsmål om hva helse- og omsorgsminister Bent Høie mener om at utstillingsvinduet nok en gang står i fare for å bli avviklet, henviser departementet til Oslo kommune.

Nordre Aker Budstikke har sendt flere spørsmål til helsebyråd Robert Steen (Ap), og det er seksjonssjef Unni Hembre i Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester, som svarer på hans vegne, per e-post.

– Hva mener helsebyråden om at dette tilbudet, som trekkes frem som foregangstilbud av regjeringen, og som stadig får skryt og gode skussmål av brukere og pårørende, nå kan bli lagt ned neste år, fordi bydelen ikke har fått tilskudd til videre kjøp av plasser?

– For å bygge opp og styrke kommunenes tilbud til personer med demenssykdommer etablerte staten i 2012 øremerket søknadsbasert tilskudd for å etablere dagaktivitetstettilbud til hjemmeboende med demenssykdom/kognitiv svikt. Oslo kommune ved bydelene og Sykehjemsetaten har i gjennom tilskuddet etablert over 440 plasser. Fra 2020 er tilskuddet overført til rammetilskuddet til kommunene. Oslo har valgt å opprettholde tilskuddet på samme nivå, og viderefordelt til bydelene også i 2021, skriver Hembre.

– «Inn på tunet» er flott dagaktivitetstilbud på gårdsbruk for hjemmeboende med demenssykdom. Oslo kommune har avtale om kjøp av 15 slike plasser ved Hauger gård (Faldalen Virksomhetssenter i Gan, Lillestrøm kommune, journ.anm.). I tillegg har bydelene andre dagaktivitetstilbud. Det er svært viktig at vi har varierte dagaktivitetstilbud til mennesker med demenssykdom, slik at de kan fortsette å bo i eget hjem og at pårørende får avlastning.

– Er Oslo tjent med å miste slike tilbud - i brukernes lokalmiljø - eller bør det gjøres noe for å beholde det? I tilfellet hva?

– Oslo kommune har avtale om Inn på tunet-plasser ved Hauger gård. I tillegg finnes andre type dagaktivitetstilbud lokalt i bydelene, svarer Hembre.

– Mener byrådet det bør finnes alternative tilbud til de som drives i kommunal regi som bydelenes egne), eller holder det med kommunale tilbud?

– Oslo kommune ved Sykehjemsetaten har inngått avtale om kjøp av 15 Inn på tunet-plasser ved Hauger gård. Her kan bydelene kjøpe plasser til sine innbyggere. Øvrige plasser driftes av bydelene eller sykehjemmene.

– Klarer Oslo kommune å oppfylle målsettingene i Demensplan 2020, bl.a. om at brukere og pårørende skal få være med på å velge aktivitetstilbud selv, per i dag?

– De som har vedtak om tjenester fra kommunen har rett til å medvirke, innenfor de tilbudene som bydelen/kommunen drifter i egen regi eller kjøper av andre, skriver Hembre.

Vi presiserer overfor byrådsavdelingen at vi ønsker svar på hva byrådet mener om at et tilbud som ligger i Oslo nå forsvinner, og at dette er et tilbud regjeringen flere ganger har trukket frem som et foregangstilbud. På dette svarer Hembre:

– Oslo kommune har inngått en avtale med Hauger gård om Inn på tunet-plasser. Plassene her er tilsvarende lik de som er på Skjerven gård. Avtalen som bydelen har hatt med Skjerven gård er en lokal avtale som bydelen selv må svare for. Statlig tilskudd til dagaktivitetstilbud for hjemmeboende med demenssykdom ble lagt inn i kommunenes rammetilskudd i 2020. Oslo kommune har valgt å opprettholde tilskuddet på samme nivå og midler er viderefordelt til bydelene også for 2021.

Regjeringen legger frem Demensplan 2025

Demens er en av de største globale utfordringene verden står overfor. Med Demensplan 2025 vil regjeringen jobbe for et mer demensvennlig samfunn.

(Pressemelding fra Regjeringen, 2. desember 2020)

NORGE: Forebygging og tidlig diagnostisering er to viktige områder i den nye planen, står det i en pressemelding fra Regjeringen.

− Fortsatt lever altfor mange med demens uten å bli utredet eller diagnostisert. Vi må sørge for at personer med demens blir utredet og diagnostisert på riktig tidspunkt, slik at de kan få gode og tilpassede tjenester, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie, i meldingen.

Norge var et av de første landene i verden som la frem en egen demensplan. Demensplan 2025 er den tredje i rekken, og bygger på erfaringene fra Demensplan 2015 og Demensplan 2020.

Mye har skjedd siden den første planen kom: Mange kommuner tilbyr i dag aktivitetstilbud til personer med demens, som regjeringen har gjort til en plikt. Flere kommuner enn før har tverrfaglige team med demenskompetanse, og mange pårørende har fått tilbud om pårørendeskoler og andre opplæringstiltak. Det gjenstår likevel utfordringer.

− Flere personer med demens opplever for lite aktivitet i hverdagen. Regjeringen vil at alle skal ha aktive og meningsfulle dager og oppleve mestring. Derfor er medbestemmelse og deltakelse et hovedområde i planen, sier Høie.

Mange av de samme livsstilsfaktorene som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom, gir også økt risiko for demenssykdommer. Forebygging løftes derfor frem som et viktig tema i Demensplan 2025.

Demensplan 2025 har fire innsatsområder: 1) medbestemmelse og deltakelse, 2) forebygging og folkehelse, 3) gode og sammenhengende tjenester og 4) planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling.

Som ledd i Demensplan 2020 fikk Aldring og helse i oppdrag å gjennomføre en forekomststudie av demens i Norge. Undersøkelsen ble gjennomført i rammen av fjerde runde av Helseundersøkelsen i Trøndelag. Dette er en av de største undersøkelser av demensforekomst i verden.

− Vi trenger mer kunnskap om demens. Denne studien fra Aldring og helse er veldig nyttig, og gjør at vi kan forberede oss bedre på det som kommer i fremtiden, sier Høie.

Sentrale tiltak i Demensplan 2025

Innsatsområde 1: Medbestemmelse og deltakelse

 • bidra til å sikre at personer med demens som har behov for flere og koordinerte tjenester, får tilbud om individuell plan (IP) og koordinator
 • gjennomføre en informasjonskampanje som skal bidra til økt bevissthet om demens i samfunnet generelt og blant helsepersonell spesielt
 • stimulere til utvikling av varierte og tilpassede aktivitetstilbud
 • understøtte kommunene i deres arbeide med å ta i bruk digitale hjelpemidler og velferdsteknologi, som for eksempel varslings- og lokaliseringsteknologi (GPS), som kan bidra til økt frihets- og mestringsfølelse hos mennesker med demens. Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2021 foreslått å videreføre Nasjonalt velferdsteknologiprogram ut 2021.
 • videreføre satsingen på bruker- og pårørendeopplæring fra Demensplan 2020
 • legge frem en samlet pårørendestrategi og handlingsplan
 • utarbeide et nettbasert kunnskaps- og treningsprogram for pårørende til personer med demens (WHO iSupport)

Innsatsområde 2: Forebygging og folkehelse

 • fremme en ny strategi mot ikke-smittsomme sykdommer (NCD-strategi)
 • styrke innsatsen i frivillig sektor for å redusere ensomhet blant eldre
 • systematisere og ta i bruk kunnskap om arkitektoniske virkemidler og boformer
 • legge frem en egen ernæringsstrategi
 • fortsette arbeidet med å forebygge fall blant eldre

Innsatsområde 3: Gode og sammenhengende tjenester

 • videreføre og styrke arbeidet med diagnose til rett tid og systematisk oppfølging etter diagnose
 • utarbeide e-læring om demensutredning for leger og annet helsepersonell
 • utrede en hensiktsmessig organisering av kognitiv svikt og demens i spesialisthelsetjenesten
 • utarbeide en veiviser for gode pasientforløp
 • utarbeide en «verktøykasse» for personsentrert omsorg og miljøbehandling
 • skape en teambasert fastlegeordning
 • prioritere planlegging og utvikling av helhetlige, koordinerte tjenester til blant annet eldre gjennom helsefellesskap
 • bidra til bygging av demensvennlige omsorgsplasser gjennom investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser
 • fremme utviklingen av mer demensvennlige sykehus

Innsatsområde 4: Planlegging, kompetanse og kunnskapsutvikling

 • gjennomføre en informasjonskampanje som skal bidra til økt bevissthet om demens i samfunnet generelt og blant helsepersonell spesielt
 • videreføre forskningsinnsatsen fra Demensplan 2020
 • videreføre satsingen på Demensomsorgens ABC og Eldreomsorgens ABC
 • gjennomføre en insidensundersøkelse om demens
 • gjennomføre en nasjonal kartlegging av tjenestetilbudet til personer med demens
 • videreføre deltakelse i internasjonalt samarbeid om demens

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE