Nordre Aker Budstikke

Status for vaksineringen:

– Hvorfor går det så tregt i Nordre Aker?

Vaksinasjonssenteret i Nordre Aker i Domus Athletica, Trimveien 4. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

12,3 prosent av innbyggerne i Nordre Aker har nå fått minst én dose med koronavaksine. Bydelen ligger dårligst an av bydelene i Oslo, og flere lesere reagerer på at det går tregt. Vi har spurt vaksineteamet i bydelen hvorfor det er så store forskjeller.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 16.04.2021 kl 18:26

ULLEVÅL / NORDRE AKER: Nå har totalt 6538 personer i Bydel Nordre Aker fått vaksine. Av disse betegnes 2773 personer som fullvaksinert (med dose 1 og 2). Tallene omfatter ikke de som får vaksine fredag 16. april. Dette betyr at 12,3 prosent av innbyggerne i bydelen har fått minst én dose, og at 5,2 prosent nå er fullvaksinerte.

– Vi vaksinerer nå personer i gruppe 4a og 4b. 4a er personer i aldersgruppen 65-74 år og 4b er personer i risikogruppe 1 mellom 18-64 år. Det er per i dag 4896 personer i denne gruppen i Nordre Aker. 2657 personer i denne gruppen har nå fått dose 1, mens 117 personer i gruppen betegnes som fullvaksinert, melder Bydel Nordre Aker fredag.

– I gruppe 4a ringer vi nå (per 16.04.21) personer på 66 og 65 år. Vi vaksinerer fortsatt kritisk helsepersonell.

Bydelen opplyser at du ikke trenger å kontakte dem, de kontakter deg for innkalling til vaksinasjon. Akkurat når det er din tur avhenger av hvor mange vaksiner bydelen får tildelt.

I uke 16 viser prognosene at Bydel Nordre Aker vil motta ca. 650 vaksinedoser som både vil bli brukt til dose 2 og dose 1. Dersom du er over 75 år, bosatt i Nordre Aker og ikke har blitt innkalt til time, ber bydelen deg om å ta kontakt med vaksinesenteret.


– Hvor mange har så langt takket nei til å få vaksinene i Nordre Aker?

– Det er et fåtall av innbyggere som sier nei til vaksine, pr. nå litt i overkant av 1%, opplyser vaksinekoordinator i Nordre Aker, Anja Bergenhus.

Nordre Aker kommer dårlig ut

Tidligere denne uka kunne Aftenposten presentere statistikk som viste hvordan de ulike bydelene ligger an med vaksineringen i forhold til hverandre. Og forskjellene er store. Tallene fra avisen baserer seg på status fra litt ulike dager i forrige uke, og viser at flere bydeler allerede er i gang med å vaksinere personer i 40-årene, eller ville starte med dette snart. Dette gjelder bydelene Bjerke, Grünerløkka, Østensjø og Grorud, mens bydelene Gamle Oslo, Stovner, Søndre Nordstrand og Alna er i gang med dem i 50-årene.

Samtidig har bydeler som Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern ikke kommet lenger ned i alder enn 65 år, med unntak av gruppe 4b, som altså er yngre i risikogruppe 1.

Selv om Nordre Aker er den fjerde største av de 15 bydelene, målt i folketall (53.200 innbyggere), viser Aftenpostens opptelling at bydelen likevel ligger fjerde sist av bydelene målt i antall vaksinerte personer. Ser vi på antallet som kun har fått én dose, ligger Nordre Aker helt sist.


Antallet innbyggere i Oslos bydeler varierer mellom ca. 27.000 og 62.000 – likevel ligger Nordre Aker tredje sist om man måler prosentandelen av innbyggerne som har fått minst én dose.

Ser vi på det faktiske antallet som er fullvaksinerte ser det imidlertid litt bedre ut. Her ligger Nordre Aker på en sjetteplass.

Det er mange tall å holde styr på, og Nordre Aker Budstikke har fått flere henvendelser fra innbyggere som stiller seg undrende, eller er direkte frustrerte, over at det er så store forskjeller som det som kommer frem hos Aftenposten.

Fordeles etter alder

Vi har derfor spurt vaksineteamet i Nordre Aker om hvorfor det er så store ulikheter mellom bydelene.

– På statistikken til Aftenposten ligger Nordre Aker langt nede på oversikten over andel i befolkningen (og i antall) som har fått minst én dose, sammenlignet med de andre bydelene. Hvorfor er det slik?


– Helseetaten fordeler vaksiner til bydelene og disse er fordelt ut i fra andelen innbyggere i de ulike gruppene. Så dersom for eksempel Vestre Aker har høyere andel eldre, så har de per nå fått fler vaksiner til disse gruppene enn oss. I tillegg er tallene som er brukt i Aftenposten hentet fra ulike datoer, så det vil også gi en skjevfordeling, svarer vaksinekoordinator Anja Bergenhus.

– Samtidig ser vi at antallet fullvaksinerte i Nordre Aker er høyere enn godt over halvparten av de andre bydelene. Hva er årsaken, og har Nordre Aker i større grad prioritert å sette dose to enn andre bydeler?

– Dose to settes etter prosedyre, det vil si 6 uker etter første dose, ikke 3-4 som tidligere. Denne endringen fikk alle bydeler beskjed om samtidig og startet med dette på timer som ble booket etter 15.3. Det er kun gruppe 4b som skal ha vaksine nummer to etter 3-4 uker, sier Bergenhus.

Skjevfordelingen mellom bydeler

Folkehelseinstituttet anbefalte i mars en skjevfordeling av vaksiner, slik at enkelte kommuner og bydeler i Oslo med høy smitte fikk inntil 20 prosent flere vaksinedoser enn kommuner og bydeler med lavere smitte. I Oslo er det bydelene Stovner, Grorud, Bjerke, Alna, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand som får tildelt ekstradoser, i en periode fra 15. mars til 15. juni. Holden-utvalget anbefalte i april en større skjevfordeling, og mener det kan gi større lettelser i koronarestriksjonene raskere.

Dette gjør at vi i Aftenpostens oversikt med tall fra forrige uke ser at Bydel Alna hadde vaksinert nesten 12.000, over dobbelt så mange som Nordre Aker på det tidspunktet, selv om de to bydelene er nesten like store (Alna har 49.000 innbyggere). Samtidig hadde Grorud, med bare litt over halvparten av antallet innbyggere i Nordre Aker, vaksinert nesten 9000 personer. Ullern, som ikke er blant de prioriterte bydelene, hadde vaksinert litt flere enn Nordre Aker, selv om de har 20.000 færre innbyggere.


– Og hvorfor har en bydel som Vestre Aker vaksinert nesten dobbelt så mange som Nordre Aker, når man skulle anta at disse bydelene er ganske like, og har samme innbyggertall?

– En forklaring kan være at Bydel Vestre Aker har en høyre andel 75+ enn Bydel Nordre Aker, svarer Bergenhus.

Vaksinering hos fastleger

Bydelene Søndre Nordstrand og Alna rapporterer til Aftenposten at også fastlegekontorer nå er i gang med å sette vaksiner. Bydel Ullern melder at fastlegene er bedt om å være parate fra uke 17.

– Vil fastleger i Nordre Aker også sette vaksiner til sine pasienter? Når vil det i tilfellet skje, og hvordan velges fastlegene ut, og deretter pasienter?

– Fastleger i Bydel Nordre Aker er også forespurt av Helseetaten om å sette vaksiner. Om de ikke har anledning til å vaksinere har Helseetaten fått svar på det. Fastlegekontorene er forespurt å sette vaksiner på innbyggere i gruppe 5,6 og 7. (Se oversikt over prioriteringsgruppene nederst i saken).

– Kan dere anslå når det vil skje? Eller er det uansett først når man har kommet til prioritering av disse gruppene, og at det derfor p.t. er vanskelig å sette en dato pga. at tall på antall vaksiner kommer fra uke til uke?

– Vi er i dialog med fastlegene om hvilke av kontorene som kan håndtere å sette vaksiner. De som har anledning til å sette vaksiner vil muligens kunne få vaksiner allerede i uke 17. Er det kontorer som ikke har anledning så vil Vaksinesenteret bistå med deres pasienter.

AstraZeneca og Janssen

– Det har de siste dagene kommet meldinger om at Johnson & Johnson-vaksinen (Janssen) er forsinket, samtidig som det denne uka ble kjent at Norge får flere vaksiner fra Pfizer i tiden fremover. Er det grunn til å tro at Nordre Aker vil få merkbart flere doser i tiden fremover, eller vil de gå til andre bydeler? Eventuelt når ventes det flere vaksiner til Nordre Aker?

– Vi har kun fått vite vaksinetilfanget for uke 17, sier Bergenhus.

– Ettersom fremtiden til bruken av AstraZeneca i Norge fortsatt er usikker (og Danmark har bestemt seg for ikke å bruke den mer), hva skjer med dem som har fått dose 1 av denne vaksinen? Når er "fristen" for å gi dose 2 til dem som har fått den første i Nordre Aker?

– På pressekonferansen i går ble det klart at det foreligger en anbefaling om å ta AstraZeneca-vaksinen ut av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge. De som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen vil få tilbud om en koronavaksine dose 2, foreløpig usikker hvilken. Én dose gir god beskyttelse mot Covid-19 i minst 12 uker, sier Bukholm (smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI, journ.anm.). Det vil si at vi per i dag ikke vet mer konkret enn dette, herunder hvilken vaksine som evt. skulle bli aktuell som 2. dose eller når dette konkret vil gjennomføres.

Nordre Aker har ikke fått svar på hvor mange som har fått 1. dose med AstraZeneca i Nordre Aker, men denne var kun satt på helespersonell da bruken ble stoppet. I uke 7 mottok bydelen 100 doser av denne vaksinen.

Prioriteringsrekkefølge for vaksinering i Oslo

1. Beboere i sykehjem

2. Alder over 85 år

3. Alder 75-84 år

4. 4A: Alder 65-74 år. 4B: Personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene med høy risiko for alvorlig forløp:

 • organtransplantasjon
 • immunsvikt
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:

 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • diabetes
 • kronisk lungesykdom
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
 • demens
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5

7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer eller tilstander som er listet opp i punkt 5

8. Alder 55-64 år

9. Alder 45-54 år

Klikk for mer...

Klikk for mindre...

Nyhetsbrev:

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Ved å besøke dette nettstedet vil noen data bli lagret. Dette er informasjon som er nødvendig for å kunne tilby tjenesten til deg.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...