ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Grefsen skole åpner for snuplass Ruter sier nei til

BUSS: Skal reisende fra Storo/Nydalen igjen kunne ta buss opp til Lillo terrasse? Svaret kan ligge i hendene til Grefsens skole, som er positive til forslaget. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP (ILLUSTRASJONSFOTO)

Grefsen skoles driftsstyre vil gi noe tilbake til nærmiljøet etter Kapellvei-stengningen, og bistår bydelen i forsøket på å få gjenoppta 55-bussen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 02.06.2015 kl 16:51

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

GREFSEN: Det er trafikksikkerheten for elevene som til syvende og sist avgjør om Grefsen skole, og rektor Anton Rygg, kan stille seg bak kravet fra bydelsutvalget (BU).

Politikerne ønsker å få tilbake buss 55, servicelinjen som trafikkerte Nydalen-Lillo, og videre gjennom Kapellveien, fram til 2013. Kapellveien ble stengt i forbindelse med utvidelsen av Grefsen skole.

Ruter skrinla tidligere i år planene om å gjenoppta trafikken på busslinja, fordi de anså det som «uheldig» å måtte bruke snuplass på Grefsen skoles område.

Strekker ut en hånd til lokalmiljøet

– Kall det å strekke ut en hånd til lokalmiljøet. Det er lett å si nei til å la en buss snu på skolens område. Samtidig ser vi at det er andre forhold å ta hensyn til. Vi vet at stengningen av Kapellveien skapte noen problemer for nærmiljøet. Mange savner bussen. Blant annet bor det mange eldre i Lillo-området. Lokalmiljøet støtter opp om skolen, det er viktig for oss, sier Rygg.

Det var bydelsutvalget som henvendte seg til Grefsen skoles driftsstyre, etter at Ruter sa nei til videre forsøk på å gjenopplive den nedlagte bussruta. BU ønsket skolens samarbeid for å finne en snuplass-løsning i tilknytning til kysset Kapellveien/Betzy Kjelsberg vei.

ANNONSE

LES OGSÅ: Planlegger Oslos første idrettsungdomsskole i Nordre Aker

Sier ja, med betingelser

Det er dette driftsstyret ved skolen nå stiller seg positivt til. Under visse forutsetninger.

– Jeg vil, som rektor og ansvarlig for elevenes sikkerhet, overvære prøvekjøringen. Dersom vi ser at dette blir farlig, eller at det ikke tas hensyn til parkerte biler, eller mennesker, vil Undervisningsbygg som grunneier og vi som skole, forbeholde oss retten til å trekke tillatelsen, sier Rygg.

Det var nettopp frykten for i fremtiden å miste snuplass-tillatelse som skal ha vært blant argumentene fra Ruter for å ikke gå videre med et prøveprosjektet for 55-bussen i vår.

– Ruter sier de er skeptiske til å bruke snuplassen ved Grefsen skole, fordi selv om FAU sier ja nå, frykter de en ny FAU-sammensetning kan si nei senere. Den eneste muligheten for oss nå er at vi går til skolen, FAU og driftsstyret og spør om de kan støtte bruk av snuplassen for en buss, sa BU-leder Bent Gether-Rønning (H) i et BU-møte tidligere i vår.

ANNONSE

Rygg avviser at skiftende FAUer eller driftsstyrer skal være en trussel mot bussen.

– Forbeholdet om å trekke tillatelsen må tas på et objektivt grunnlag, ikke hvorvidt det sitter bussmotstandere i driftsstyret. Ser vi at dette blir farlig, må det tas en vurdering igjen, sier Rygg.

LES OGSÅ: Liten tro på Utdanningsetatens prognoser for lav elevvekst i Nordre Aker. Inviterer til skole-møte

Vilje gir vei

Bente M. Larsen (Ap), leder i bydelens kultur- og oppvekstkomité og Lillo-beboer, har vært en av de tydeligste forkjemperne for 55-bussen. Etter driftsstyrets vedtak om å støtte bydelens ønske om å få tilbake bussen, sier hun til Nordre Aker Budstikke:

– Jeg er glad for at saken sees fra flere målgruppers ståsted, og at det øynes en mulighet for både å sikre barns skolevei og behovet for kollektivtransport. Der det er vilje er det vei.

ANNONSE

LES OGSÅ: Se listen over alle de farlige skoleveiene i Nordre Aker, som skolene og bydelen vil utbedre

Overvunnet Ruter-hinder

I et notat datert 16. mars, også tidligere gjengitt i Nordre Aker Budstikke, skrev Ruter følgende:

«27. januar 2015 gjennomførte Unibuss en prøvekjøring med en innleid minibuss på vegne av Ruter. Konklusjonen deres var at det ikke er mulig å snu uten å rygge inn i veien til Grefsen kapell. Å snu på plassen ved Grefsen skole ble ansett som uheldig.

2. mars 2015 mottok Ruter svar fra Bymiljøetaten. Bymiljøetaten påpeker utfordringer i forhold til et vernet område, og påpeker at en snuplass ikke kan anlegges uten å ta arealer fra Grefsen skole. I korte trekk var konklusjonen at å anlegge en snuplass var vanskelig å gjennomføre.»

Med støtte fra Grefsen skole kan dermed dette hinderet være overvunnet.

ANNONSE

LES TIDLIGERE SAKER:

LES OGSÅ:

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE