Nordre Aker Budstikke

Disse vil ha din stemme i Nordre Aker

BU-KANDIDATER: Førstekandidatene til BU i Nordre Aker.

Dette er menneskene som kan representere deg i bydelsutvalget de neste fire årene.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 13.09.2015 kl 17:57

NORDRE AKER: Lurer du på hva du skal stemme i Nordre Aker, har vi samlet svar fra alle partiene som stiller til bydelsutvalget på en rekke spørsmål.

Høyhus på Tåsen? Fortsatt ungdomsklubb på Abelloftet? Veisalting i Maridalen? Stemmerett for 16-åringer? Aktivitetssoner i marka? Utbyggingen av Frysjabyen? …og massevis av andre temaer. Trykk her for å lese svarene og finne ditt parti.

Har ansvar for én milliard kroner

BU har en viktig funksjon i bydelen. Det er BU som bestemmer hvordan bydelens budsjett på rundt én milliard kroner skal disponeres og hvilke tjenester og tilbud som skal prioriteres.

De politikerne som til slutt velges inn i bydelsutvalget er innbyggerne i bydelens folkevalgte representanter, og det er din stemme som bidrar til å avgjøre hvilke partier som får hvilken representasjon i bydelsutvalget, uavhengig av hvem du stemmer på til bystyret.

Et felles mål

– Din stemme er viktig og din stemme er med på å forme fremtidens Bydel Nordre Aker. Når valget er over og nytt BU er på plass, skal vi som har ansvaret for utøvelsen av tjenesten sørge for et fortsatt godt samarbeid med BU og sørge for at politikerne får gode beslutningsgrunnlag. Det er flott å jobbe i en bydel er både politikere og administrasjon deler et felles ønske om å tilbyde best mulig tjenester på en ansvarlig måte innenfor de rammene bydelen har til disposisjon. Godt valg, sier bydelsdirektør i Nordre Aker, Øyvind Henriksen.


NB! Nordre Aker Budstikke mener det også er viktig med lokale representatnter i bystyret. Slik kan vi lettest få prioritert viktige lokale saker i byens høyeste politiske organ. I denne fireårsperioden har det nesten vært frtt for Nordre Aker-representanter i Rådhuset. Trykk her for å se hvilke lokale representanter fra du ulike partiene vi mener du bør gi en personstemme eller slenger til.

Under presenterer vi førstekandidatene til bydelsutvalget fra samtlige partier.

Arbeiderpartiet

AP: Bente M. Larsen. Foto: PRIVAT

Personalia:

 • Navn: Bente M. Larsen
 • Alder: 50 år
 • Bosted: Grefsen
 • Yrke: Seniorrådgiver i Skattedirektoratet

VALGLISTE: Nordre Aker Arbeiderparti. Trykk på bildet for å forstørre.


Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Bydelspolitiker i Nordre Aker (2007-)
 • Gruppeleder for Ap i Bydelsutvalget Nordre Aker (2011-)
 • Leder av Kultur- og oppvekstkomiteen i Nordre Aker (2011-)
 • Medlem av Arbeidsutvalget i bydel Nordre Aker (2011-)
 • Styremedlem i driftsstyret på Disen skole (2008-)
 • Varamedlem i driftsstyret på Grefsen skole (2012-)
 • Leder av Grefsen Ap-lag (2009-2013)
 • Styremedlem/nestleder i Grefsen Ap-lag (2007-2009)
 • Leder av Nordre Aker Arbeiderparti (2012–2014)
 • Medlem av Oslo Ap’s representantskap (2007-)
 • Styremedlem i De sammenslåtte sosiale legater, oppnevnt av Oslo Bystyre (2012-)
 • Styremedlem i Oslo Ap’s kvinnenettverk (2012-)

Mine tre hjertesaker i Nordre Aker

 • Oppvekst og skole
 • Godt kollektivtilbud i bydelen
 • Grønne lunger og kolonihager

LES OGSÅ: Ap: Sogn og Solvang kolonihager må sikres

Fremskrittspartiet

FRP: Hans A. Kielland Aanesen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Personalia:

 • Navn: Hans A. Kielland Aanesen
 • Alder: 63 år
 • Bosted: Kringsjå
 • Yrke: Sivilingeniør (IT) og bedriftsøkonom, seriegründer og IT-standardisering


VALGLISTE: Nordre Aker Fremskrittsparti. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • (Mange års yrkeserfaring før politisk aktiv)
 • Politisk aktiv i FrP fra 2001 og leder for Nordre Aker FrP
 • BU-representant de siste 8 årene
 • Deltatt i komiteer og skolestyrer som politisk representant

Mine tre hjertesaker i Nordre Aker:

 • Styre mer ressurser mot de tjenesteutøvede i bydelen med hovedvekt på helse- og sosialsektoren, skole og utdanning samt stimulere til gründeraktiviteter.
 • Påvirke for ytterligere å profesjonalisere tilsyns- og kvalitetsfunksjonen i bydelen gjennom utstrakt bruk av ny teknologi og løsningsorientering.
 • Starte avpolitisering av bydelen gjennom innføring av mer IT-baserte selvbetjeningsløsninger samt samarbeide med faglige forankrede interessegrupper uten politisk eksponeringssyke.

LES OGSÅ: Frp vil fjerne politikken fra bydelene

Høyre

HØYRE: Per Henry Christiansen. Foto: NORDRE AKER HØYRE


Personalia:

 • Navn: Per Henry Christiansen
 • Alder: 70
 • Bosted: Berg
 • Yrke: Pensjonist – siviløkonom/statsviter

VALGLISTE: Nordre Aker Høyre. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • 8 år i BU
 • 4 år i Bystyret
 • 5 år leder i Nordre Aker Høyre
 • 8 år leder av tilsynsutvalg (Tåsenhjemmet og Lillohjemmet)
 • Div tillitsverv i Oslo Høyre og Oslo Senior Høyre

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • Kvalitet, verdighet og valgfrihet i alt omsorgsarbeidet
 • Økt oppmerksomhet og mer resurser til psykisk helse
 • Flere idrettsanlegg for barn og unge

LES OGSÅ: Høyre: Ja til aktivitetssoner i marka!

Kristelig Folkeparti

KRF: Gunnar Rein Olsen. Foto: PRIVAT

Personalia:

 • Navn: Gunnar Rein Olsen
 • Alder: 59
 • Bosted: Kjelsås
 • Yrke: Adm.sjef

VALGLISTE: Nordre Aker KrF. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn

 • Tidligere medlem av BU
 • Tidligere lokallagsleder
 • Tidligere leder av Oslo KrF

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • Flere familievennlige boliger og mer variert botilbud til eldre
 • Styrke adkomsten til marka med turvei på begge sider av Akerselva
 • Styrke barnevernet og psykisk helsetilbud til unge

LES OGSÅ: KrF: Bygg turvei på begge sider av Akerselva

Miljøpartiet De Grønne

MDG: Liv Derås Bjørnstad. Foto: PRIVAT

Personalia:

 • Navn: Liv Derås Bjørnstad
 • Alder: 31
 • Bosted: Blindern
 • Yrke: Gartner og pedagog på Geitmyra matkultursenter for barn.

VALGLISTE: Miljøpartiet De Grønne Nordre Aker. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Lokallagskontakt Groruddalen MDG 2011-2012
 • Leder for valgkomiteen i Miljøpartiet De Grønne i Oslo 2013/14
 • Leder for programkomiteen i Miljøpartiet De Grønne, Nordre Aker 2014/15

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • Jobbe for lokale løsninger på globale miljøproblemer
 • Satsing på infrastruktur for sykkel
 • Bedre bemanning og flere pedagoger i barnehagene

LES OGSÅ: MDG varsler kraftig grønt inntog i Nordre Aker

Rødt

RØDT: Helle Borgen. Foto: PRIVAT

Personlia:

 • Navn: Helle Borgen
 • Alder: 60 år
 • Bosted: Gaustad
 • Yrke: Barnehagelærer

VALGLISTE: Nordre Aker Rødt. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Vietnamaktivist fra 1968
 • Kvinneaktivist fra 1972
 • Nå nestleder og kvinnepolitisk ansvarlig i Rødt Oslo
 • Siste to år vært en av seks kvinner bak 8. mars/kvinnedagen i Oslo
 • Styremedlem i Gasskraftaksjonen
 • Fagforeningsarbeid

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • Miljø/markagrensa/nei til aktivitetsonen
 • God velferd for alle - uten profitt
 • Solidaritet - 400 flykninger til Nordre Aker

LES OGSÅ: Rødt vil bosette 400 flyktninger i Nordre Aker

Senterpartiet

SENTERPARTIET: Morten Lundstein. Foto: PRIVAT

Personalia:

 • Navn: Morten Lundstein
 • Alder: 68 år
 • Bosted: Kjelsås
 • Yrke: Pensjonert rådgiver i Fagforbundet

VALGLISTE: Nordre Aker Sp. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Tidligere styremedlem i Oslo SP
 • Tidligere styremedlem i Grefsen/Kjelsås Nei til EU.

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • Et bedre og raskere kollektivtilbud
 • Et godt, offentlig svømme/badeanlegg
 • Bevare markagrensa og grønne soner

Sosialistisk Venstreparti

SV: Heidi Rømming. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Personlia:

 • Navn: Heidi Rømming
 • Alder: 57 år
 • Bosted: Kringsjå
 • Yrke: Adjunkt. Arbeider nå som megler i Oslo Forliksråd

VALGLISTE: Nordre Aker SV. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Tre perioder i Sogn BU, medlem 1991-95, nestleder 1995-99 og BU-leder 1999-2003
 • Medlem Oslo bystyre 2003–2011

Mine tre hjertesaker i Nordre Aker:

 • Styrke lokaldemokrati, folkelig engasjement og medbestemmelse
 • Bedret fremkommelighet for gående og syklende – mindre biltrafikk og luftforurensing.
 • Økt tillit til de ansatte i kommunen. Ansvar og myndighet hører sammen.

LES OGSÅ: SV: Heldagsskolen er et godt sted å lære

Venstre

VENSTRE: Andreas Skjæret. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Personalia:

 • Navn: Andreas Skjæret
 • Alder: 24
 • Bosted: Ullevål
 • Yrke: Rådgiver

VALGLISTE: Nordre Aker Venstre. Trykk på bildet for å forstørre.

Politisk erfaring/bakgrunn:

 • Nestleder i Unge Venstre
 • Politisk rådgiver
 • Vara til kommunestyre

Mine tre hjertesak i Nordre Aker:

 • En styrt byutvikling der kollektivknutepunkt utvikles og småhusområdene bevares.
 • En god og trygg oppvekst for alle barn (trygg skolevei, grønne nærområder, kvalitet i barnehage).
 • Oslos beste skole med gode lærere som har tid til elevene.

LES OGSÅ: Sirkler inn Sogn som svømmeanlegg

HVEM AV DISSE KANDIDATENE SKAL DU STEMME PÅ? SE HVA DE MENER OM VIKTIGE LOKALSAKER SOM BETYR NOE FOR DEG!

Les mer om valget på Nordre Aker Budstikkes valgsider!

Nye Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...