ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

– Hagen burde i stedet bli åpnet for allmennheten!

Allmenn park: Her ønsker borettslaget Vogts gate 66 velkommen til en åpen grønn park, i stedet for utbyggers plan om en seksetasjers boligblokk. F.v. Martin Myhre, styreformann og Inger Stene, beboer. Foto: MINA HAUGLI

Her er det store utbyggingsplaner, til store protester fra nærmiljøet.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.05.2017 kl 21:11

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

TORSHOV: Naboer til Sandakerveien 52, fortviler over utbyggingsplanene.

De mener ulempene for deres borettslag ikke har blitt tatt hensyn til, og at planskissene vil påvirke bokvaliteten til beboerne.

Les om utbyggers planer her.

Ingen uteområder

De viser blant annet til Byggteknisk forskrift, som stiller et generelt krav om tilstrekkelig og egnet uteareal, noe Vogts gate 66 borettslag ikke oppfyller, ifølge beboerne.

– Det er derfor vesentlig at beboerne har tilgang på lysinnslipp og grøntområde som Sandakerveien 52 representerer, sier Martin Myhre, styreformann og Inger Stene, beboer.

ANNONSE

Mer tilgjengelig: Inger Stene, beboer i borettslaget Vogts gate 66, skulle ønske området rundt Akerselva ryddes opp og gjøres mer tilgjengelig med trapper opp til borettslagets ønskede park. Foto: MINA HAUGLI

– Kommunen ved Plan- og bygningsetaten må derfor på våre vegne sikre at også vi har tilgang på uteområder og lys i tråd med dagens regelverk. I tillegg bør bymiljøet bevares innenfor Akerselva miljøpark, ifølge borettslagets uttalelse av 28.03.17.

Lys og boforhold

Det planlagte bygget er to etasjer høyere enn borettslaget på andre siden av veien.

– Dette vil få store konsekvenser for alle beboere, og særlig for beboerne i andre og i tredje etasje, hvor leilighetene store deler av året vil være skyggelagt, mener Stene.

Styret kan ikke se at skyggeforholdene er vurdert for borettslaget – særlig når solen står lavest, sent i mars og sent i september. Dette har blitt etterlyst i tidligere innspill til utbyggingsplanene, blant annet i fjor august, signert styret i Vogts Gate 66 Borettslag.

ANNONSE

– Det nye planforslaget kunne gitt rom for mer lys og rom ved å legge bygget inntrukket fra fortauet, slik Sandakerveien er fra Bentsebrugate og oppover, med unntak av Sandakerveien 50 D, der balkongene går helt ut til fortauet. Denne delen av Sandakerveien vil framstå som en mørk trakt til ulempe for beboere ikke bare i vårt borettslag, men også for de som skal ha bolig mot Sandakerveien i det planlagte bygget, står det blant annet i borettslagets uttalelse.

Sikkerheten knyttet til parkeringskjeller

Borettslaget ønsker også informasjon angående tryggingstiltak rundt nedkjøring til planlagt parkeringsgarasje.

– Dersom nybyggets fasade trekkes helt ut til fortau gis biler ingen mulighet til varsomt å entre gaten. Denne siden av Sandakerveien får motstrøms sykkelfelt og fjerning av parkeringsplasser i løpet av 2017 som en del av Oslo Kommunes byrute 1, hvilket vil føre til at det allerede i løpet av 2017 vil komme syklister i hastighet kant i kant med fortauet.

Foreslår park

Borettslaget Vogts gate 66 har sitt eget forslag til hva de ønsker skal skje med tomta, da tomten representerer et viktig grøntområde for de.

– Vi foreslår at kommunen overtar Sandakerveien 52, åpner hagen for allmennheten og utvider hagen mot Sandakerveien 50 D. I tillegg til at det blir laget tilgang til elven nedenfor. Slik at det kan fremstå som et fordums Soria Moria.

ANNONSE

Borettslagets plan: Her ser du parken Vogts gate 66 ser for seg. Foto: BORETTSLAGET VOGTS GATE 66

– Tomten Sandakerveien 52 representerer en signifikant et grøntområde for vårt borettslag og en grønn lunge i øvre del av kvartalet, avslutter borettslaget.

LES OGSÅ:

ANNONSE

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE