ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

– Hva står på spill når byen blir tettere?

Marianne Skjulhaug sammen med raymond Johansen, Hanna Marcussen, Lan Marie Berg og Rina Mariann Hansen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Blir noe av det jeg syns er flott med Oslo borte når byen fortettes, spurte instituttleder Marianne Skjulhaug på folkemøtet om kommuneplanen i Oslo Rådhus tirsdag.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 10.05.2017 kl 10:13

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

RÅDHUSET: Lederen ved institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og desinghøyskolen i Oslo, stilte spørsmålet da hun fikk åpne seansen med tittelen «På vei mot en grønnere by med plass til alle».

Og kanskje er det nettopp disse spørsmålene som opptar de nærmere 600 menneskene som møtte i Rådhussalen til folkemøtet 9. mai.

Det var fullsatt i rådhushallen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Speed-date og raske svar

Mellom klokken 11 og 15 sto blant annet «speed-dating» av byråder, treminuttersbegrensede innlegg fra oslofolk, hurtigsvar fra ansvarlige byråder, og tegnefilm på storskjerm, på programmet.

Hele Raymond Johansens byråd stilte i Rådhuset tirsdag. De som ville fikk også spise lunsj ansikt til ansikt med en byråd, i noen få tilmålte minutter.

ANNONSE

God stemning før byrådet skulle speed-date osloborgere i plenum. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Forslaget til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel er på høring, og i den forbindelse holdes det folkemøter og medvirkningsmøter rundt omkring i byen. Stormøtet i Rådhuset var det første og største.

Fullt når Nordre Aker skal diskuteres

22. mai skal den delen av forslaget som omfatter bydelene Nordre Aker, Vestre Aker og Ullern diskuteres på Ullevaal stadion, men her får bare 150 personer plass. Nordre Aker Budstikke vet at minst like mange står på venteliste.

Her kan du lese hva byrådet svarte da Nordre Aker Budstikke spurte hvorfor det ikke åpnes for flere på 22. mai-møtet.

Mange temaer

Kommuneplanen er bred, og tematikken for møtet ble tilsvarende. Her fikk folk ta opp blant annet sykkelveier, snømåking, forurensing og klima, biologisk mangfold, idrettsbanebehov, kollektivtrafikk, støy, oppvekst og skole, og inkludering og mangfold.

ANNONSE

Alt med bakgrunn i hvordan Oslo skal forbli en god by å leve i også når den vokser, fram mot 2040.

Temaet som skapte høyest temperatur fra podiet i rådhussalen var likevel utbygging og fortetting.

Bekymret for småhusområdene

Kim Nordlie. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Og da særlig fra beboere i de vestlige delene av byen, der flere småhusområder, både i den forrige kommuneplanen fra 2015 og forslaget til ny plan, er foreslått som utviklingsomåder med høyere utnyttelse.

Her kan du se de nye områdene som er lagt til i kommuneplanforslaget, i Nordre Aker.

ANNONSE

Tilstede fra Nordre Aker var flere bydelspolitkere og innbyggere. BU-leder Per H. Christiansen (H) fikk tre minutter på talerstolen, det samme gjorde Kim Nordlie fra Aksjonsgruppa på nedre Grefsen, samt Gudveig Henryette Aabye fra Grefsen og Disen Vel.

– En god byutvikling er ikke å rive etablerte småhusområder, slo Nordlie fast, med tre byråder som tilhørere: Hanna Marcussen (MDG, byutvikling), Lan Marie Nguyen Berg (MDG, miljø og samferdsel) og Rina Mariann Hansen (Ap, idrett og kultur).

Bedre infrastruktur før byvekst

Han advarte mot å skape flere områder som Nydalen, som han omtalte som «steinørken», og pekte på at kollektivtilbudet må bygges ut slik at veksten i Oslo-området i større grad kan tas av byens nabokommuner.

– Den juridisk bindene delen av kommuneplanen må endres slik at nedre Grefsen blir tilbakeført til Småhusplanen, fortsatte han, og avsluttet med første del den av det kjente Arnulf Øverland-sitatet «Du skal ikke tåle så inderlig vel…».

Ønsket vekst?

Per H. Christiansen. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

ANNONSE

BU-leder Per H. Christiansen utfordret byrådet på den ene siden om man virkelig ønsker den kraftige veksten som skisseres for byen i årene frem mot 2040. Fra 670.000 innbyggere i dag til 900.000 om 23 år.

– For det andre at utbygging av infrastrukturen i Oslo og de omkringliggende kommuner må ligge i forkant, sa Christiansen, og trakk også fram at planleggingen av barnehager, skoler, veier, vann og kloakk, og kollektivtransport må ligge i forkant.

Kraftg fortetting og høyhus kan passe i tidligere industriområder, slik som Nydalen og Frysja i Nordre Aker, mener han.

BU-lederen har tidligere skrevet i Nordre Aker Budstikke at han mener bydelen med Frysja-utbyggingen, er i hovedsak er ferdig utbygget.

– Veksten må være balansert og ta vare på det beste av det bestående, sa han.

BU-lederen på talerstolen, foran tre byråder. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Hvorfor må vi flytte?

Gudveig Henryette Aabye sa seg enig med de to foregående talerne.

– Og glemmer dere at gamle hager med store trær trekker til seg vann og er viktige for å hindre flom og overvannsproblemer? spurte hun i retning byrådspanelet.

Gudveig Henryette Aabye. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Barn kommer og spør hvorfor de må flytte. «Hvor skal vi leke nå?» Vi står overfor en total ødeleggelse av bomiljøene, sa hun, og la til:

– Og hva mener dere med «smart» i kommuneplanen? Smart for hvem? Byen skal være «trygg». Men for hvem? Og «grønn». Hvordan? Ikke ta i bruk floskelord dere kan skjule dere bak.

Ønsker medvirkning

Andre ba om at kapasiteten på møtet på Ullevaal stadion 22. mai utvides slik at flere av dem som ønsker det får bli med.

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen fikk siste ord på folkemøtet, og adresserte både Nordre Aker-representantene, og flere med sin avslutning:

– Vi vil ha dere med, det er derfor vi sendte sms til alle innbyggere over 16 år. Vi vil ha debatt og vi ønsker innspill. Vi ønsker reell medvirkning. Som politikere er det mange hensyn vi må veie opp mot hverandre. Ofte klarer vi ikke å få til løsninger alle er fornøyde med, men vi jobber for de løsningene som er best for flest mulige. Send inn innspill på kommuneplanen, og inviter alle dere kjenner til å gjøre det samme. Det er viktig for den politiske debatten.

Byrådene fikk litt å tenke på etter folkemøtet. Foto: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@byr.oslo.kommune.no. Les hele kommuneplanforslaget på oslo.kommune.no/kommuneplan

LES OGSÅ: Her er prisen på de 500.000 sms-ene kommunen sendte ut fredag kveld

Meld deg på vårt nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på Nordre Aker Budstikkes gratis nyhetsbrev, som kommer rett i innboksen din hver torsdag! Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE