ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Lokalpolitikerne:

Foreslår at deler av Sandakerveien skal hete Nycoveien

Sandakerveien - som går gjennom to bydeler, og ender ved Rolf Wickstrøms vei, eller Ring 3. Her ved BI-bygget i Nydalen. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

Redaktør av Saugen, bladet til Sagene og Torshov historielag, mener derimot at Nycoveien har hatt en veldig anonym tilværelse, og at det ikke faller så tungt om veinavnet slettes. Det foreslår nemlig Plan- og bygningsetaten.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 01.02.2018 kl 12:43

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

STORO: Nycoveien er en vei ved Storo, i Bydel Sagene. Den går fra Sandakerveien til Vitaminveien. Det er to bygninger som har adresse Nycoveien.

Veien fikk ifølge Wikipedia navn i 1953 etter Nyco fabrikker, som lå i nummer 2, og som opprinnelig var Sandakerveien 102.

Stenges for gjennomkjøring

Administrasjonen i Bydel Sagene mottok i høst veisak fra Plan- og bygningsetaten, men videre bydelsbehandling av saken er utsatt til nyåret.

– I forbindelse med utbygging av prosjektet Lillo gård, skal det opparbeides gatetun i Sandakerveien ved dagens kryss Sandakerveien og Nycoveien. Sandakerveien deles dermed i to, ettersom gatetunet skal være bilfritt med unntak av varelevering, fortalte Martin Svingen Refseth, bydelsplanlegger ved Enhet for kultur og nærmiljø, i Bydel Sagene, til lokalavisa før jul.

HER KAN DU LESE DEN TIDLIGERE SAKEN

ANNONSE

I brevet fra Plan- og bygningsetaten, står det blant annet at siden Sandakerveien blir stengt for gjennomkjøring ved Lillo Gård, er det mest hensiktsmessig at Nycoveien utgår som veinavn. Og at Sandakerveien blir forlenget til rundkjøringen ved Vitaminveien. Det vises også til at Nycoveien kun er 120 meter lang, og at det er bare to bygninger som har adresse i veien.

Hans Amundsens vei

Refseth i Bydel Sagene fortalte videre i saken før jul, at Plan- og bygningsetaten mener oppdelingen av Sandakerveien fordrer at den delen som blir fraskilt fra hoveddelen av veistrekningen, bør bli tildelt et nytt navn.

– Dette for å etablere adresseparseller for tildeling av adresser, og dermed oppdatere adressesystemet i området i takt med at gatebildet endrer seg. Den delen av Sandakerveien som Plan- og bygningsetaten peker på med eventuelt nytt navn, strekker seg fra det kommende gatetunet, fra rundt der dagens kryss Sandakerveien og Hans Amundsens vei ligger, og opp til Rolf Wickstrøms vei, Ring 3, forklarte Refseth videre.

Kartet fra plan- og bygningsetaten, til saken om veisletting og veinavnendring. Foto: PLAN- OG BYGNINGSETATEN

GE Healthcare i Nycoveien

Hovedpersonen selv i Nycoveien, GE Healthcare, er ikke spesielt fornøyd med forslaget om å slette veien. GE Healthcare AS på Storo het tidligere Nycomed og har holdt til i nabolaget i over 60 år. I dag jobber det flere enn 450 personer i fabrikken og kontorene på Storo.

ANNONSE

Nycoveien i Bydel Sagene kan bli slettet som veinavn, eller kanskje blir det nye navnet på siste del av Sandakerveien, opp til Ring 3. Foto: KRISTIN TUFTE HAGA

– Adresseforandringer er vanligvis en smal sak for de fleste bedrifter, i legemiddelindustrien er det annerledes. Vi produserer kontrastmidler og radiofarmasøytika for hele verden i fabrikken i Nycoveien 1. Adressen er oppført hos myndigheter i 126 land, og en søknad om regulatorisk godkjenning for ny adresse er en kostbar og langvarig prosess for bedriften og for myndighetene i hvert land, uttalte Bjørn Fuglaas, administrerende direktør i GE Healthcare AS til lokalavisa før jul.

Videre at da selskapet flyttet ut av det ene lokalet på Storo i fjor, ble de nødt til å endre adressen.

– Selv om vi var i dialog med bydelsutvalget rundt problemstillinger knyttet til dette. Vi er i full gang med denne endringen. For oss medfører dette en utgift på to-tre millioner kroner. Adresseendring på Storo påfører også helsemyndigheter i 126 land ekstra kostnader og unødvendig byråkratisering. Det vil være ekstremt uheldig om vi må gjøre dette for andre gang på to år, og vi vil sterkt anmode bydelsutvalget om å avvise forslaget, avsluttet Fuglaas.

Lokalpolitikerne

For det er bydelsutvalgene - de lokalpolitiske utvalgene - som fatter endelig avgjørelse i navnesaker, herunder navnsetting og navneendring for gater, veier, plasser med videre i den enkelte bydel. Bydel Sagene har som nevnt utsatt saken til 2018, men Bydel Nordre Aker behandlet Plan- og bygningsetatens forslag i siste bydelsutvalgsmøte før jul.

ANNONSE

«Bydel Nordre Aker er enig i at det er behov for å navne om berørte veier. Bydelen ber
om at øvre del av Sandakerveien blir gitt navnet Nycoveien, når dette navnet blir ledig» (hvis Nycoveien blir slettet, journ. anm.), skriver Bydel Nordre Aker fra vedtaket.

Videre:

«Veien som i dag har navnet Nycoveien, kan navnes om og bli avslutningen av Sandakerveien, forutsatt at navnet Nycoveien gis til øvre del av eksisterende Sandakerveien. Nyco-navnet er en viktig del av lokalmiljøet og industri-historien for området. Ettersom Nyco som industribedrift er på vei ut fra området er det viktig å sikre at denne historien lever videre som veinavn i området. Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen er forhørt på uformell basis og støtter dette standpunktet,» står det også i Nordre Aker-vedtaket.

Sagene og Torshov historielag

Sagene og Torshov historielag er av en litt annen oppfatning.

– Nycoveien har i sin levetid ført en veldig anonym tilværelse og kun hatt to firmaadresser. Derfor faller det ikke så tungt at veinavnet eventuelt blir borte, når hele området bygges om. I en tett bebygd by vil det av og til være behov for endring og opprydning. Så lenge endringene ikke tar bort noe av stor historisk betydning eller er hakkande gale bør de få gå sin gang. I en ideell verden blir historielagene høringsinstans i slike prosesser, sier Arvid Sivertsen, redaktør for Saugen, bladet til historielaget.

ANNONSE

Når det gjelder Sandakerveien, mener Sivertsen at det har noe å si om hvordan veien eventuelt skal deles.

– Hvis det blir "Sandaker torg" eller "Sandaker plass" bør den beholde navnet. Men i Oslo er det en "navneskikk" som tilsier at gater og veier skifter navn ved bruer eller plasser. Det er så vidt jeg vet bare Bentsebrugata og Treschowsgate som ikke følger denne skikken, begge er forøvrig i Bydel Sagene, sier Sivertsen.

Han fortsetter:

– De har derfor muligheten til å avvike fra navneskikken i denne bydelen. Et viktig poeng er at de informerer alle parter. Ikke som når Østgaardsgate i sin tid ble døpt om til Oskar Braatens gate og folk mista bostøtte fordi staten trodde de hadde flyttet!

LES OGSÅ:

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE