ANNONSE
ANNONSE
Nordre Aker Budstikke

Sykehusdirektøren trekker seg, til tross for tillit fra styret

OUS-direktør Bjørn Erikstein. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Direktøren i Oslo Universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein, varsler sin avgang etter at styret behandlet mistilliten mot ham, fremsatt av representanter for omlag 20.000 av de ansatte.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 24.06.2019 kl 13:29

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE

ULLEVÅL: I forrige uke varslet foretakstillitsvalgte i alle de store arbeidstakerorganisasjonene ved sykehuset, blant andre Legeforeningen, Forskerforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen, på vegne av over 20.000 ansatte i Oslo Universitetssykehus (OUS) at de ikke lenger har tillit til administrerende direktør Bjørn Erikstein.

I brevet, som ble sendt til styret i OUS, skriver de at manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med å planlegge nytt sykehus i Oslo gjør at de ikke lenger har tillit til direktøren:

«Organisasjonene kan ikke stille seg bak ledelsens løsningsforslag for utviklingen av sykehuset, og har bedt om at prosessen stanses, og at det utarbeides et bedre beslutningsgrunnlag som har støtte blant ansatte i sykehuset og de berørte fagmiljøene. Denne saken vil være avgjørende for organiseringen av sykehuset i flere ti-år fremover, og organisasjonene anser det som avgjørende at løsningen har støtte blant sykehusets mer enn 20 000 ansatte.»

Ekstraordinært styremøte

På bakgrunn av mistilliten ble det innkalt til et ekstraordinært styremøte mandag klokken 10.

Møtet ble vedtatt holdt bak lukkede dører, og presse og andre oppmøtte, også direktør Erikstein selv, måtte gå på gangen.

ANNONSE

Styremøtet var oppsatt til å vare i én time, men først da klokka hadde passert 12, kom styreleder Gunnar Bovim ut.

Styreleder Gunnar Bovim og flertallet i styret har tillit til Erikstein. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Da kunne han fortelle at styret har vurdert henvendelsen fra de ansatte, men at de likevel uttrykker tillit til direktøren.

I styrevedtaket står det at «Styret har fortløpende blitt informert om uenigheter innad i organisasjonen om ulike løsningsforslag for fremtifens Oslo universitetssykehus. Styrets og direktørens mandat har hele tiden vært å finne løsninger innenfor foretaksmøtenes vedtak.»

I forrige uke vedtok styret i Helse Sør-Øst at de går videre med den skisserte Gaustad-Aker-løsningen, noe som betyr nedleggelse av dagens Ullevål sykehus.

ANNONSE

Videre sier styret at de «ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått, og vil peke på at det er viktig med god og tillitsfull dialog mellom ledelsen, ansatte og brukerne i det arbeidet Oslo universitetssykehus står oppe i.»

Ansatterepresentantene i styret, Aasmund Bredeli, Else Lise Skjæret-Larsen og Svein Erik Urstrømmen, stemte mot tillits-vedtaket. De ønsket heller at styret skulle gjøre et vedtak om at de ikke kunne akseptere «en sykehusledelse som ikke har bred tillit hos de ansattes organisasjoner».

Går likevel av

Sykehusdirektør Bjørn Erikstein har til tross for tilliten fra styret varslet at han fratrer sin stilling fra om med 1. juli 2019.

– Jeg synes Bjørn Erikstein har ledet sykehuset godt i en turbulent og vanskelig periode. Men jeg tar til etteretning og forstår hans avgjørelse, og at det er en totalvurdering av at det vil være det beste for sykehuset, sa styreleder Gunnar Bovim etter møtet.

Han understreket at avgjørelsen om å trekke seg er fullt ut Eriksteins egen. Bovim sier videre at han ser alvorlig på situasjonen, der en stor del av de ansatte ikke har tillit til direktøren. Han sier ledelsen vil jobbe videre med å sikre og drive et godt sykehus og at planleggingen av den videre utviklingen skal skje med god involvering.

ANNONSE

På spørsmål om hvordan direktørens avgang vil påvirke den videre prosessen med utviklingen av Oslo Univeristetssykehus, svarer Bovim at styrets vedtak står ved lag, og viser til Helse Sør-Østs vedtak og politiske føringer.

– Det har vært et stort trykk mot meg som person, jeg tenkte at nå er nok nok, sier Erikstein selv til Aftenposten.

Han legger til at han har brukt tid på avgjørelsen, men at prosessen startet før mistillitsbrevet kom fra de ansatte.

Redd Ullevål sykehus

Aksjonsgruppa Redd Ullevål sykehus var tydelig tilstede før og under styremøtet, med paroler og plakater, og ventet spent på styrets avgjørelse.

LES OGSÅ: Slo ring rundt Ullevål sykehus: Stor lokal protest mot utbygging på Gaustad

ANNONSE

Redd Ullevål sykehus markerte seg i forbindelse med styremøtet. (Nestleder Lene Haug midt i bildet). Foto: Karl Andreas Kjelstrup

– Det er bra at Erikstein går av, men vi er ikke fornøyd med at styret har tillit til ham. Det er helt klart mistilliten fra de ansatte som er årsaken til at han nå velger å trekke seg, sier nestleder Lene Haug i Redd Ullevål sykehus.

– Men igjen ser vi at styrets ansatterepresentanter blir nedstemt, og det er betenkelig, legger hun til.

Haug mener det er viktig at signalene fra de ansatte nå blir tatt alvorlig.

– Dette er jo ikke én manns verk, men hele ledelsen. Det viktigste er at man ser på saken på nytt. Nå håper vi at politikere og eiere tar grep og gjør nettopp det.

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

Nøkkelord

ANNONSE
ANNONSE
ANNONSE