Nordre Aker Budstikke
Seksjonsheader

Arbeiderpartiets BU-lederkandidat:

– Får vi tillit både i bystyre og bydelsutvalg, vil bydelen bli grønnere

Bente M. Larsen er ivrig kolonist på Solvang, og har kolonihager som en av sine hjertesaker. Foto: Privat

Arbeiderpartiets førstekandidat Bente M. Larsen, mener fire år med rødgrønt byråd har gjort Oslo til en triveligere by. Nå er den erfarne bydelspolitikeren klar for å ta BU-ledervervet fra Høyre.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 30.08.2019 kl 08:36

Du som bor i Nordre Aker kan i år stemme i to valg – det er valget av nytt bystyre, og valget til bydelsutvalget (BU) i Bydel Nordre Aker. Fram til valgdagene 8. og 9. september presenterer vi alle partiene som stiller til bydelsutvalget i Nordre Aker, og deres toppkandidater. Vi snakker om hvilke saker de mener er viktige å jobbe for og med i neste periode. Her kan du bli kjent med Arbeiderpartiets toppkandidat Bente M. Larsen.

Bente M. Larsen. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Bente M. Larsen (f. 1964)

Bosted: Lillo terrasse, og har bodd i bydelen siden 2000. Er kolonist på Solvang. – Jeg vil si at jeg kjenner bydelen relativt godt.

Oppvokst i Lofoten, men har bodd mer enn halve livet i Oslo

Yrke: Utdannet statsviter, og jobber som seniorrådgiver i Skattedirektoratet.

Fritidsinteresser: – Utenom politikk mener du? Det jeg bruker mest tid til er å reise, oppleve andre land og kulturer. Jeg er veldig glad i å reise nordover, til kaldere strøk, som Grønland eller Island. Og så er jeg veldig glad i kulturopplevelser. Er storforbruker av Oslos kulturtilbud. Har skrevet årlig i årbok for Vågan, om hjembygda mi i Lofoten.

NORDRE AKER: Bente M. Larsen har vært lokalpolitiker i Nordre Aker siden 2007, og gruppeleder for Arbeiderpartiet i bydelsutvalget (BU) de siste åtte årene. Hun er partiets kandidat til å overta BU-ledervervet.

– Jeg har erfaring fra et bredt saksfelt. Både kultur og oppvekst, og nå sist som leder av helse- og sosialkomiteen i bydelen, sier Larsen.

Som andrekandidat til BU har hun med seg Emil Kverneland Mogstad som bor på Nordberg, og som er leder i Nordre Aker Arbeiderparti. Han går inn i bydelsutvalget for første gang.

Har levert

– Hva tror dere blir avgjørende i dette valget for å vinne velgernes gunst?

– Jeg tror det blir avgjørende å være flinke til å få ut hva vi har fått til de siste fire årene – og det har vi fått gjennomført nettopp på grunn det rødgrønne byrådet, sier Larsen, og lister opp eksempler:

– Hjemmetjenesten er styrket med rundt 30 årsverk. Vi sto på tomta til Bråtenalleen barnehage i 2015 og lovet at vi skulle bygge den opp igjen etter brannen, hvis vi vant valget. Det gjorde vi, og det er vi umåtelig stolt av.

Bygging av nye kommunale barnehager er et klart skille mellom borgerlig og sosialistisk side, mener hun.


– Vi er ikke mot private barnehager, men vi mener vi skal ha både private og kommunale. Men det å si nei til kommunale barnehager, som det ble gjort under forrige byråd, det var ikke heldig for vår bydel.

I dag har Nordre Aker full barnehagedekning, og til og med plasser som står ledige.

Flere helsesykepleiere på skolene i bydelen, innføring av gratis aktivitetsskolen, flere barnehageplasser og flere ansatte i hjemmetjenesten er områder byrådet har levert i Nordre Aker.

– Omleggingen i hjemmetjenesten, til mestringslag, gjør at det bli færre som kommer innom hver bruker på besøk, sier Larsen.

De rosa bussene, tilbudet med aldersvennlige transport, mener hun kan og bør utvides.


– Vinner vi valget, vil rosa busser bli innført i hele Oslo.

Byuvikling

Viktigheten av tidlig og reell involvering av beboerne når nye områder skal utvikles, er noe velgerne har gitt tilbakemelding om at de setter høyt, forteller Nordre Aker-politikerne.

– Vi skal fortsette med å jobbe for det grønne skiftet. Tidligere byråd har solgt mange av tomtene til private utbyggere, og det skaper utfordringer. Et eksempel her er en ny park i Nydalen, der innbyggerne vil ha "sin Birkelund". Det er ikke enkelt, men det er noe som vi kommer til å jobbe hardt for å få realisert, sier Larsen.

Hun viser videre til at Nordre Aker Arbeiderparti vi kjempe for at 20-metersgrensa med byggeforbud langs Akerselva bevares, og at partiet derfor er negative til høyhusplanene på Gullhaug torg.

Som mangeårig kolonist i bydelen, er kolonihagene også en hjertesak for Larsen:


– Arbeiderpartiet vil bevare kolonihagene, og vil jobbe for at kontraktene med Oslo kommune skal fornyes i 2025.

BUs gjennomslagskraft

– I hvilken grad mener du BU når frem med sin vedtak, og kan påvirke byråd og bystyre?

– Jeg opplever at vi blir hørt. En ting er bydelsutvalget, en annen ting er de politiske linjene som hver enkelt politiker har. Vi er ofte tverrpolitisk enige i bydelen, og det må vi være for å nå frem, sier Larsen.

– Vi har sett flere beboeraksjoner i Nordre Aker, slik som på Nedre Grefsen, for park i Nydalen og Tåsenaksjonen, som alle ønsker å påvirke politiske avgjørelser. Hvor viktig er det at bydelspolitikerne får denne «drahjelpen» av innbyggerne?

– Det er kjempeviktig. Vi er prisgitt at vi bor i Nordre Aker og har en aktiv lokalbefolkning som tar ansvar for sitt lokalmiljø. Det er når politikere og lokalbefolkningen spiller på lag at vi kan få til et godt lokalsamfunn, sier Larsen.

– Poltikken i Oslo, på lokalt nivå, har dreid seg mer mot aksjonsgrupper de siste årene. Og kanskje har de tradisjonelle veiene gjennom bydelsutvalget og i politikken blitt skjøvet litt til side. Da er det politikernes ansvar å følge med på den utviklingen, og ta hensyn til aksjonsgruppene og få de med inn der avgjørelsene fattes, slik at de blir hørt, legger Mogstad til.

– Men er det riktig at det må slike grupper til, og at det er først når beboerne – velgerne – rasler med sablene at det blir endringer?

– Politiker og beboere må spille på lag, og må benytte de kanaler som finnes. I Nordre Aker brukes blant annet åpen halvtime aktivt av beboerne, og det er en viktig kanal for å fremme synspunkter og være med å påvirke den retningen vi skal gå i. Jeg har tro på dialog og tar ofte initiativ til å dra på besøk til ulike institusjoner, samtidig som jeg inviterer dem til å komme til komiteene og bydelsutvalget, svarer Larsen.

Emil Mogstad, leder i Nordre Aker Arbeiderparti. Foto: PRIVAT

Skolemat og eldreomsorg

– Hvilke saker som angår bydelen er de viktigste kampsakene for dere i dette valget?

– Skolemat har blitt en viktig sak, på bynivå, men som også er debattert på nasjonalt nivå. Eiendomsskatt og bompenger opplever jeg ikke som så viktige. Jeg opplever på stand at hos velgerne går skillet ikke så mye på enkeltsaker, men på om du tror på det rødgrønne prosjektet eller ikke, sier Mogstad.

En eldreomsorg som gjør det bedre og tryggere å bo hjemme, og barnehager der halvparten av de ansatte er barnehagelærere, er andre saker som er viktige for Arbeiderpartiet i Nordre Aker, legger han til.

– Det er veldig stor forskjell på rødgrønt og blått flertall i bystyret. Vi kan si at det blir gråere, kjipere og dårligere velferd med blått flertall, og så blir det grønnere triveligere og mer åpent med rødgrønt flertall.

Resultater

Larsen og Mogstad mener det rødgrønne byrådet har levert på sine valgløfter fra 2015.

– Se bare på sykkelveinettet, som tidligere var veldig stykkevis og delt. Det er jo noe helt annet nå. Det er et helt konkret eksempel på at rødgrønn politikk virker, sier Larsen.

– Eller at lufta er renere og bedre å puste i. Oslo Arbeiderparti satte noen mål i 2015, og de har vi nådd. Vi har bygd 3000 barnehageplasser. Vi har fått 500 nye årsverk i hjemmetjenesten, rundt 30 av dem i denne bydelen, sier Mogstad.

– Jeg tror – hvis vi hadde vært så heldige å få tillit fra velgerne til å få et rødgrønt bydelsutvalg og et rødgrønt bystyre – så vil folk merke flere grønne tiltak gjennomført i denne bydelen. For det gjør det enklere når vi har den røde tråden helt fra bydel til bystyre, sier Larsen.

Utfordringer

– Hva er den største politiske utordringen i Nordre Aker i dag?

– Psykisk helse for unge er en viktig sak, som kanskje ikke krever mest, men som får mist oppmerksomhet i forhold til hvor viktig den er. Barnehager og eldre er der oppe stort sett hele tiden. Men vi vet vi har utfordringer med rus. Det er ikke så mange fattige unger i Nordre Aker, og det er bra, men det gjør det desto verre å være en av dem, sier Mogstad.

– Det er tradisjonelt jevnt mellom rød og blå side i Nordre Aker. Borgerlig side har hatt knapt flertall helt siden bydelsreformen i 2004. Er det i år det snur?

– Ja, det er i år det snur. Det som var kontroversielt i 2015 var eiendomsskatt, og så har bompenger vært en liten kotorvers siden da. Men jeg tror folk skjønner at det behøves for å lage en by som er bra for alle. Det er et tankekors at vi var en av Europas mest delte hovedsteder i 2015, og det påvirker alle uansett hvilket samfunnslag du lever i, sier Mogstad.

Han mener det at både Rødt og MDG har gått frem på Oslo-målingene den siste tiden er klare utrykk for at folk ønsker en grønnere by.

– I Rødt sitt tilfelle tror jeg det handler om å ha en bra jobb å gå til. Jeg vil si at Ap har bedre poltikk på området, men Rødt har vært synligere. Det går definitivt en rødgrønn vind gjennom Oslo. Og at det kan påvirke oss i Nordre Aker også tror jeg absolutt. Vi har finregnet på det, og vi tror det blir veldig jevnt i valget, vi snakker noen hundretalls stemmer, sier Mogstad, som samtidig mener Nordre Aker er en bydel som snur seg litt saktere enn andre bydeler – at de store utslagene som vi har fått på meningsmålingene kanskje ikke er så gjeldene her.

– Venstre og MDG gjorde gode valg i 2015, og fikk høyere oppslutning i Nordre Aker enn i byen for øvrig. Hva sier det om innbyggerne her?

– Jeg tror det sier at de er miljøbevisste.

– Er Arbeiderpartiet gode nok til å fange opp disse velgerne?

– Vi skulle gjerne vært flinkere til å fange opp flere av dem. Vi ønsker å profilere oss som et grønt parti. Det er mye av den gode, grønne politikken som har skjedd de siste årene som er Arbeiderpartipolitikk, sier Mogstad.

– Hvordan vil du overbevise velgerne om at Arbeiderpartiet og deres folk er de riktige å stemme på i Nordre Aker?

– Det skjer noe i Oslo. Det er et prosjekt, et rødgrønt prosjekt som har gitt oss barnehageplasser, ren luft og gitt oss flere ansatte i eldreomsorgen, flere sykkelveier og mer satsing på idrett. Arbeiderpartiet er den største garantisten for at det fortsetter med en stødig hånd. Arbeiderpartiet ønsker at de som jobber for kommunen skal ha en ordentlig jobb å gå til, de skal ha hele stillinger og en lønn det går an å leve av. Vi vil ta hensyn til alle som bor i bydelen, også de som jobber her.

Personvern og datalagring

Lagring og logging av data

Ved å besøke dette nettstedet lagres noen tekniske data om din internettforbindelse og nettleser. Disse data kan kategoriseres som følger:

Informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker cookies/"informasjonskapsler" for å forbedre funksjonalitet og brukeropplevelse.

Vis mer

Teknisk info

Når du besøker et nettsted vil webserveren logge noe teknisk info som din IP-adresse, hvilken nettleser du bruker og tidspunktet for hver gang du forespør data fra serveren, altså når du klikker på en intern lenke og laster en ny nettside eller tilhørende data som skrifttyper, bilder, ulike script som kreves for at nettsiden skal fungere.

Disse dataene spares bare en viss tidsperiode for å kunne utføre feilsøking og feilretting i systemene, og deles aldri med avisens ansatte eller tredjepart.

Brukerinformasjon

Vi lagrer noe informasjon om deg som bruker. På dette nettstedet lagres ingen sensitiv informasjon, men enkel kontaktinformasjon som du gir fra deg når du oppretter en brukerkonto eller kjøper tjenester i nettavisen vil lagres i våre databaser. Dette er nødvendig for å kunne levere tjenestene til deg. Disse dataene slettes når du sletter din brukerkonto.

Hvem lagrer vi data om?

Vanlige besøkende/lesere:

Hvis du besøker dette nettstedet uten å ha registrert en brukerkonto eller abonnement, lagres følgende data om deg:

Vis mer

Innloggede brukere og abonnenter:

Hvis du velger å opprette en brukerkonto og/eller abonnement på nettavisen, vil også følgende informasjon lagres om deg:

Vis mer

NB: Etter at data er slettet vil de likevel kunne spares i inntil 180 dager i backuper. Backuper lagres med høy sikkerhet og begrenset tilgang, og er nødvendig for å kunne drive feilsøking og ivareta brukerenes og datasystemenet sikkerhet.

Dine rettigheter:

Som bruker av dette nettstedet kan du kontakte avisen for å få dine data utlevert og/eller slettet.

Har du en brukerkonto/abonnement, kan du logge inn i din brukerprofil og laste ned dine lagrede data, samt slette din brukerkonto og tilhørende data når som helst.

Vis mer


Hvis du trykker AVVIS vil ingen informasjonskapsler lagres i din nettleser og ingen data om deg logges i våre databaser. Det betyr også at vi ikke kan vite om du har godkjent eller ikke, slik at du vil se denne advarselen på hver side du besøker. Teknisk informasjon (webserverlogger) vil likevel lagre din IP-adresse og nettleserinformasjon, men dise slettes fortløpende som beskrevet ovenfor.

Vi tar ditt personvern på alvor

Nordre Aker Budstikke bruker cookies (informasjonskapsler) til å personalisere annonser og forbedre nettstedet. Ved å benytte nettstedet aksepterer du at vi kan sette cookies i din nettleser.

Vi lagrer så lite data vi kan, så kort tid som mulig.

Noe gikk galt! Vennligst forsøk på nytt.

Mer informasjon

Siden lastes nå på nytt...